Alkohol je zrádný a může hodně ovlivnit náš život. Pokud ho někdo konzumuje moc, může se stát na alkoholu závislým. Kde je ale ta hranice? A jak se závislost pozná?

alcohol

Závislost na alkoholu není až tak ojedinělý problém. Dnes jsme zveřejnili příběh Hanky, která žije s alkoholikem (můžete si ho přečíst TADY). Jak se závislost pozná? A má smysl žít s alkoholikem? Na radu jsme se zeptali MUDr. Petra Popova, psychiatra a odborníka na závislost na alkoholu. MUDr. Petr Popov pracuje od roku 1990 v psychiatrické klinice 1. LF UK v Praze.

Pane doktore, jaké jsou příznaky toho, že by se mohlo jednat o závislost na alkoholu? Co člověk konkrétně dělá, když už je závislý? A kdy to ještě závislost není?

Závislost na alkoholu je duševní porucha, která má svá diagnostická kritéria - typické projevy. Jsou jimi:

  • 1. touha (často vůlí neovladatelná) nebo pocit puzení (dychtění) po alkoholu
  • 2. problém s kontrolou v konzumaci alkoholu (dotyčný má problém kontrolovat množství konzumovaného alkoholu, resp. délku konzumace)
  • 3. projevy tolerance vůči účinkům alkoholu (tj. potřeba stále většího množství alkoholu k dosažení očekávaného psychotropního účinku)
  • 4. abstinenční projevy (příznaky odvykacího stavu) při vysazení alkoholu (či už při snížení dávek): nervozita, neklid, třes končetin a posléze celého těla, pocení, stavy agresivity a také úzkosti a jiné
  • 5. postupné zanedbávání důležitých věcí, nejprve zálib a koníčků a posléze i nedůležitějších věcí, jako je práce, vztahy, péče o sebe a o druhé - např. o děti a rodinu
  • 6. pokračování v užívání (pití) alkoholu přes zjevné důkazy škodlivosti takového počínání

Co může blízký člověk udělat, aby pomohl? Když dotyčný člověk o pomoc nestojí, má smysl ho nutit?

Je potřeba vždy vyhledat pomoc odborníka, který poradí, jak postupovat i v případě, že dotyčný pomoc odmítá. Pokud dotyčný odmítá pomoc absolutně, je potřeba zvážit, zda není lepší soužití s ním přerušit, či ukončit.

Vím, že do léčebny musí jít člověk dobrovolně, takže bez jeho souhlasu se nedá nic dělat?

K léčbě je nutný souhlas pacienta, výjimkou je soudem nařízená léčba v případě spáchání trestného činu člověkem, který je na alkoholu závislý (musí posoudit soudní znalec).

K tématu najdete mnoho informací na www.alkoholik.cz.

Čtěte také příběh:

Další zajímavé články:

Reklama