Zdravím!
Myslím, že by bylo velmi užitečné, kdybyste publikovali článek o tom, jak se používají uvozovky... kdo má ty články číst? Čtenářka „vráží" peníze do cédéček. To je tam jako vráží jen tak na oko a doopravdy je vráží do šminek? A cédéčka má originální" - to jako že jsou rádoby originální, ale přitom si je vyrábí sama? Nejspíš.
Syn jiné čtenářky musí brát špatné kšefty", snad to nejsou kšefty, ale dobročinnost, která je jako kšeft maskovaná, proto ty uvozovky, aby bylo každému jasno, jak je slovo ironií...
Nechce se mi hledat další příklady, protože to není nijak zábavné, ale možná byste jednou mohli udělat něco pro vzdělání lidstva. :D
Uvozovky umisťované náhodně jsou v poslední době móda, všimla jsem si toho, ale je to stejná chyba jako psát redaktorky napsali".
Ach jo.
L. M.


Tak tahle vaše výzva způsobila v redakci malé pozdvižení. :-) Radila jsem se s korektorkou Klárkou i šéfredaktorkou Markétou a dospěly jsme k tomu, že:

- je skutečně obecná tendence uvozovky, stejně jako jiná grafická znaménka, nadužívat a zneužívat. Je to zřejmě způsobeno prudkým nárůstem psané komunikace, která nahrazuje mluvenou, z čehož plyne potřeba vyjádřit intonaci, emoce apod.

- obsahovou stránkou uvozovek se na školách, v jazykových poradnách ani odborných textech nikdo příliš nezabývá; řeší se spíš typografická stránka věci, případně použití uvozovek v HTML apod.

Co říkají na uvozovky akademická Pravidla z roku 2000? Kdy se používají?

Přímá řeč. To je jasné, netřeba komentáře.
Doslovné citáty. Tvé včerejší „ano“ neznělo příliš přesvědčivě.
Přesné názvy knih, skladeb, článků apod. - především proto, aby se zabránilo splynutí s okolním textem. Vyslechli jsme symfonii S úderem kotlů“ od J. Haydna.
Výrazy z cizího prostředí. Postihl jej totaleinsatz“.
Výrazy, od nichž se autor distancuje z důvodů obsahových, stylových, spisovnosti apod. Sem by nejspíš patřily zmiňované kšefty". Jde o nespisovný výraz a autorka měla potřebu ho odlišit.
Výklady významů slov. Sloveso abstenovat znamená zdržet se hlasování“.
Výrazy, jichž se záměrně užije v jiném (nejčastěji opačném) významu, než který je obvyklý. Známe jeho nezištnost“. Sem by se asi dalo zařadit vrážení" peněz do čehokoli. Původní význam slova vrážet je jiný. Netvrdím, že je tu použití uvozovek úplně košer, ale člověk to tak může cítit.

Tak aspoň takhle stručně jako první pomoc. :-)

Reklama