Autonehoda je zlý sen pro každého, ať už ji zažil či ne. Jak postupovat při dopravní nehodě, aby administrativní řešení jejích následků nebylo pro nás větší noční můrou, než nehoda sama?

wustenrot

Aby následky dopravní nehody „nenabouraly“ vaši peněženku, je dobré zrevidovat pojištění vozidla. Je možné, že se od uzavření pojistné smlouvy změnila řada okolností – stáří vašeho auta či způsob jeho využívání. V takovém případě stojí za to zvážit, jaká rizika vám smlouva kryje a jestli na povinném ručení neplatíte zbytečně moc. Jak si stojíte, můžete zjistit např. na webu pojišťovny Wüstenrot - http://www.wuestenrot.cz/pojisteni/auto/ . Najdete zde formulář – kalkulačku, kde si můžete snadno spočítat pojištění, které je pro vás aktuálně vhodné a porovnat s tím, kolik vás stojí dosud.

Postup při dopravní nehodě:

1)        Pokud jsou na místě nehody zranění, vždy volejte záchranku a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.

2)        Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže:

  • při ní dojde k zranění osob,
  • při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
  • při ní dojde ke hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

3)        Pokud nehlásíte dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout, kdo nehodu zavinil. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu „Evropský záznam o dopravní nehodě“ nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.

4)        Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.

5)        Pokud někdo způsobil škodu svým vozidlem Vám, požadujte po něm předložení dokladu totožnosti a zejména zelenou kartu a poznamenejte si následující údaje:

  • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a SPZ jeho vozidla,
  • údaj, u které pojišťovny má viník povinné ručení - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo zelené karty. U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.

6)        Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na stránkách České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz), můžete se obrátit přímo na Českou kancelář pojistitelů, kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat.

7)        Pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a v ideálním případě si opatřete fotokopie těchto dokumentů.

8)        Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla (viníkem jste Vy), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz předchozí text.

9)        Písemně oznamte škodu pojišťovně, kde máte sjednáno povinné ručení. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

10)    Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.

wustenrot