62bc627012417obrazek.pngFoto: Shutterstock

Nespavost neboli insomnie

Přibližně každý třetí člověk na světě má některý z příznaků nespavosti, přičemž s přibývajícím věkem se zvyšuje také riziko jejího výskytu. Již v úvodu jsme naznačili, jaké důsledky s sebou přináší nedostatek kvalitního spánku. Bylo zjištěno, že existuje silné spojení mezi nespavostí a depresí – konkrétně až 75 % lidí s poruchou spánku zažívá depresivní stavy, a naopak. „Jelikož se jedná o problém zasahující do mnoha oblastí běžného života, člověk může snadno propadnout zoufalství a sáhnout po jednoduchém řešení,“ uvádí Jiří Stabla, konopný aktivista a zakladatel značky STABLA.
Jenomže jednoduchá řešení nutně nebývají správná. Léky na spaní jsou spojovány s rizikem vzniku závislosti a řadou vedlejších účinků. U některých pacientů se tak stává, že se dočasně vyhnou jednomu problému, ale další se záhy objeví. Ať máte menší, či větší potíže se spaním, tato fakta nejsou příliš pozitivním zjištěním, nicméně vyhlídky do budoucna nemusí být až tak špatné, jak se dozvíte v další části tohoto článku.

CBD a spánek: Co říká výzkum?

V roce 2019 vyšla případová studie v uznávaném časopise The Permanente Journal zabývající se vlivem kanabidiolu (CBD) na úzkost a spánek. Zúčastnilo se celkem 103 dospělých pacientů, kteří poskytli měsíční dokumentaci. Pro účely výzkumu bylo nakonec vybráno 72 uchazečů potvrzujících problémy s nespavostí či úzkostmi. Jaký byl výsledek?

Na konci měsíce vykazovalo 48 pacientů (66,7 %) zlepšení spánku a 57 pacientů (79,2 %) zmírnění úzkosti. Autoři studie uvádějí, že CBD bylo snášeno mnohem lépe, než tomu bývá u běžně předepisovaných léků.
62bc633971f88obrazek.png Foto: Shutterstock


CBD u dívky s posttraumatickou stresovou poruchou

Výzkumů na toto téma bylo provedeno hodně, ale rádi bychom se ještě blíže věnovali jednomu konkrétnímu. Účastnicí studie z roku 2016 byla 10letá dívka trpící posttraumatickou stresovou poruchou, zkráceně PTSD. Příčinou tohoto onemocnění bylo sexuální zneužívání, jemuž byla vystavena ve velmi nízkém věku. Dívka vyzkoušela řadu léků, ale pouze s mizivým účinkem – navíc se objevilo několik závažných vedlejších účinků.

Po dobu experimentu nebyly dívce předepisovány standardní léky, tudíž celková léčba zahrnovala pouze doplňky stravy a CBD olej. Po dobu 5 měsíců se konstantně zlepšoval její spánek, přičemž úzkost paralelně klesala. Ke konci výzkumu už dokázala bez přítomnosti další osoby spát ve svém pokoji a ve škole i na veřejnosti byla méně nervózní než na začátku. V závěru studie autoři uvádí: „Podle našich zkušeností se zdá, že tento doplněk (CBD) podávaný v dávkách 12 mg až 25 mg jednou denně poskytuje úlevu od klíčových příznaků s minimálními vedlejšími účinky. Naše pacientka neuvedla žádný problém spojený s užíváním CBD.“

Sečteno a podtrženo

Vědci prozatím trochu bádají, na jakém principu stojí zlepšování spánkového cyklu při užívání CBD. Pravděpodobně bude hrát roli jeho interakce v endokanabinoidním systému, který se podílí na správném fungování celé řady procesů a kompletní tělesné rovnováze na buněčné úrovni. Nabízí se otázka, zda kvalitní spánek nemůže být průvodním jevem zlepšení mnoha dalších tělesných funkcí díky CBD. Nadcházející výzkum jistě přijde s odpovědí, ale ať už je princip jakýkoliv, podstatné je, že kanabidiol funguje.

Zdroje: tiskové materiály, stabla.cz  Spánek a úzkost, studie 2019, Posttraumatická porucha a spánek, studie 2016

Reklama