Vybrat dítěti jméno, které si s sebou ponese životem, nebývá pro některé rodiče zrovna snadné. Jak pojmenovat človíčka, kterého zatím ještě ani neviděli? Dobrá zpráva je, že není kam spěchat. Mohou to udělat až po jeho narození.

Ačkoli se nezřídka stává, že porodní asistentky v některých porodnicích mámí z doposud nerozhodnuté rodičky mezi kontrakcemi křestní jméno potomka, právo na delší čas pro rozhodování o něm stojí na straně rodičů. Nikde totiž není dána povinnost pojmenovat jej ještě před narozením. Máte na to celý dlouhý měsíc od doby, kdy vaše malé přijde na svět.

jméno

„Nikdy mě nenapadlo, že není nezbytně nutné uvést jméno dítěte předem. Když se mi před deseti lety narodila o tři týdny předčasně Terezka, nebyli jsme s manželem rozhodnuti, jak jí budeme říkat. Na porodním sále na mě ale sestry tak dlouho dotíraly, že to potřebují mít vyplněné, až jsem se narychlo sama rozhodla – můj muž u toho totiž nebyl. Jenže pak můj výběr dlouho těžce nesl,“ svěřuje se paní Dagmar, která by tehdy bývala své možnosti posečkat využila.

Co na to české právo?

„Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ani jiný právní předpis nestanoví, kdy budou rodiče či jen matka vyplňovat dotazník o jménu. Pokud se ale rodiče na jménu, popřípadě jménech, dítěte nedohodnou do jednoho měsíce od narození dítěte, nebo do této doby jméno dítěti neurčí, popřípadě pokud určí dítěti jméno či jména, která nelze do knihy narození zapsat, nebo rodiče nejsou známi, matriční úřad nezapíše do knihy narození jméno, popřípadě jména, a učiní o tom oznámení soudu, který o jménu následně pravomocně rozhodne,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Zkušenost porodnic

Jaký by měl tedy být správný postup porodnice, pokud rodiče nechtějí jméno dítěte zapsat ještě před jeho narozením? „V takovém případě se do dotazníku uvede pouze jeho příjmení a namísto křestního jména se zapíše Neurčeno. V této podobě je pak dotazník odeslán na matriku. O dalším postupu se následně domlouvají rodiče už výhradně s matrikou,“ uvádí vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Iveta Oravcová a připomíná, že dotazník o jménu dítěte je povinné vyplnit a odevzdat vždy. Tedy i v tom případě, kdy je jméno Neurčeno. Jak často se tu s něčím takovým setkávají? „K podobné situaci dochází jen sporadicky, maximálně dvakrát až třikrát za rok, a to jsme měli v loňském roce přes 3 500 porodů,“ dodává vrchní sestra.

Že jde spíše výjimečné přání, hlásí i primář Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově MUDr. Stanislav Matoušek. „Na našem oddělení maminka odevzdala dotazník na jméno dítěte vždy před porodem. A to i při akutních porodech a extrahospitalech, kdy jsme se doposud s každou ženou v průběhu porodu domluvili. Ale vše vždy závisí na komunikaci mezi porodníkem a nastávající maminkou. Snažíme se maminkám vyjít maximálně vstříc.“

Změna k lepšímu

Že se doba poněkud změnila a zdravotnický personál je vůči přáním rodiček vstřícnější, potvrzuje i novopečená maminka Jitka, která letos porodila v Thomayerově nemocnici v Praze. „Když jsme se se svým přáním pojmenovat dceru až ve chvíli, kdy ji uvidíme, svěřila těsně před porodem sestrám, vytřely mi zrak. Každý mě strašil, jak se na mě budou tlačit, aby si mohly odškrtnout povinnost, ale opak byl pravdou. Nebyl vůbec žádný problém! Vítězné jméno jsme jim tak nakonec s manželem nadiktovali až hodinu po porodu.“

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také: