Z dat společnosti Porovnej24.cz, která se specializuje na srovnávání cen pojištění, vyplývá, že Češi za pojištění nemovitosti v průměru zaplatí 1 331 Kč a za pojištění domácnosti pak dalších 977 Kč ročně.

5b587ce53108eobrazek.pngZe sesbíraných dat dále vyplývá, že klienti, kteří uvažují o uzavření tohoto druhu pojištění, mají největší zájem o kombinaci pojištění domácnosti i nemovitosti. Tuto variantu zvolilo celkem 48 % zákazníků Porovnej24.cz. Samostatné pojištění nemovitosti zvolilo 29 % zákazníků. Pojištění domácnosti pak zvolil nejmenší podíl zákazníků, a to 23 %. Poměrně velký rozdíl je pak mezi jednotlivými nabídkami běžného pojištění domácnosti na trhu. Rozdíl mezi cenami pojištění pro průměrný třípokojový byt může při zachování stejných podmínek činit až 1 653 Kč ročně.

Podle zkušeností poradců však velká část občanů neklade na pojištění tohoto typu dostatečný důraz. „Lidé často podceňují pojištění vybavení domácnosti, ačkoliv právě to je při různých haváriích ohroženo nejvíce. Někteří se navíc mohou domnívat, že pojištěním nemovitosti automaticky chrání i její vybavení, což je jeden z častých omylů,“ říká Zbyněk Laisek, partner ve společnosti Porovnej24.cz.

Na co všechno se dá domácnost či nemovitost pojistit?

Mezi nejčastější rizika, která jsou většinou zahrnuta do pojištění domácnosti, bývají živelné pohromy, vloupání, vodovodní škody, přepětí, krádež či vandalismus. V rámci pojištění nemovitosti dnes lze už běžně pojistit například pokreslení omítky graffiti či poškození na zateplené fasádě způsobené ptactvem, hmyzem a hlodavci.  Pojistný trh také nabízí pojištění proti méně pravděpodobným událostem, jako je například náraz dopravního prostředku do domu, pád letadla na dům nebo dokonce aerodynamický třesk při přeletu letadel. Jedním z nejkurióznějších rizik, proti kterému se dá na českém trhu pojistit, je imploze nemovitosti (neboli zhroucení objektu do sebe).

Všeobecně se tak dá říci, že běžná pojištění domácností i nemovitostí kryjí standardní rizika, se kterými se občané mohou potkat. Lidé se tak nemusí bát sjednávat si pojistku sami i bez finančního poradce. „V případě, že se rozhodujete pro uzavření pojištění, vždy důrazně doporučujeme informovat se o jeho rozsahu. Například pojištění škod způsobených kouřem, povodní nebo záplavami nebývá automaticky součástí těch nejlevnějších nabídek, avšak většinou napáchají velmi vysoké škody,“ doplňuje Zbyněk Laisek. Podobně závažné riziko představuje pro některé nemovitosti například sesuv půdy nebo skály na nemovitost.

Bohužel některé nemovitosti v povodňových oblastech mohou mít s pojištěním svého majetku problém. Pojišťovny rozlišují celkem čtyři typy oblastí dle rizika povodně. V oblastech s vysokým rizikem může být cena pojištění navýšena o rizikový příplatek. Některé nemovitosti nacházející se v nejrizikovější zóně mohou být dokonce vyhodnoceny jako nepojistitelné.

Vyplatí se připlatit si?

Zde samozřejmě záleží na každém z nás a na našich finančních možnostech. Je proto nutné objektivně zvážit, jaká rizika se našeho majetku týkají a jaké mohou být případné následky. Obyčejné vytopení bytu může člověka přijít na desetitisíce až statisíce korun. Škoda totiž nezahrnuje jen poškození nemovitosti, tedy poškození podlahy nebo omítky, ale také veškerého vybavení, tedy nábytku, koberců nebo elektrospotřebičů.

Jednou z nadstandardních služeb, která je dostupná spíše u dražšího pojištění, je poskytnutí náhradního ubytování v případě, že se domácnost stane neobyvatelnou. Náprava některých škod totiž může trvat týdny i měsíce a ubytování celé rodiny v hotelu je pro rodiny, které musejí investovat do oprav své nemovitosti, velmi nákladné. „Mnoho lidí je nakonec překvapeno, za co všechno mohou dostat od pojišťovny náhradu. Ve vyšších balíčcích pojištění bývá často obsaženo třeba i pojištění kol, kočárků nebo invalidních vozíků, a to i přesto, že jsou skladovány ve společných prostorách domu,“ doplňuje Zbyněk Laisek.

Experti ze společnosti Porovnej24.cz proto upozorňují, že pojištění nemovitosti a domácnosti není tou správnou oblastí, kde se vyplatí příliš šetřit. Rodiny by spíše měly hledat úspory například u svých dodavatelů energií nebo u poskytovatele povinného ručení či hypotéky. Podle dat z projektu Index24 totiž na těchto službách rodiny ročně přeplácí více než 40 000 Kč.  Z ušetřených peněz pak mohou domácnosti financovat vhodné pojištění nemovitosti a domácnosti a uchránit tak svůj majetek před poškozením.
5b587cee48311obrazek.png

Reklama