Soutěžní erotická povídka

Díval se na ně - byl  to úžasný pohled! Sylva se s planoucíma očima vrhala znovu a znovu do Klářina objetí. Její zlaté vlasy se slily s černí vlasů milenky, jejíž smysly už také hořely. Hra prstů a jazyků mu brala poslední zbytky rozvahy. Třásl se po celém těle. Klára se ještě jednou vypjala a pak svěsila ruce. Sylva však nepřestávala – rozkoš ji ovládla jako dravá fúrie.

Stále neukojena si lehla na zem - jednu ruku na prsou, druhou v klíně, dráždila se k extázi a lačně se svíjela celým tělem. Ten pohled ho zelektrizoval. Odhrnul závěs a vrhl se na uvolněně ležící Kláru. Neměla ani čas, aby pochopila jeho náhlou přítomnost. Její tělo odpovědělo lačně na každý jeho náraz. Sylva se zvedla z podlahy. Oči jí plály jako šílené.

Podnícena jejich výkřiky a vzdechy se na něho vrhla, líbala ho a kousala a snažila se zaujmout jeho místo na Klářině těle. Pak ho pevně sevřela svými dlouhými pažemi a zakousla se mu do ramene jako šelma. Přítomnost dvou nahých ženských těl, zmítaných smyslností, vybičovala jeho vášeň do krajnosti. Vnikl do Sylvy svým dravým jazykem. Žhnula uvnitř jako sopka.

Podařilo se mu roztáhnout její nohy a k jazyku přidal prsty. Klára nepřestávala hladit jeho krk. A tak ve změti tří těl do sebe vzájemně spletených ozkoušel všechny podoby rozkoše… Sylva se od nich najednou oddělila a pomalu klesala na bok, oči zavřené. Ucítil vůni jejího výtoku. Klára naopak prudce zmítala svým tělem. Převrátila se na něho a vzdychala: „Pomalu, trochu zaraž – ach – tak – ano! A teď rychleji, no, tak. Cítím to – už budu. Už to teče! Já, já…“

Znehybněli udýchaní v objetí. Blízkost dvou nádherných ženských těl ho inspirovala k novým rozkoším. Sylva najednou zase ožila: „Kláro, líbej mě! Chci vysát tvoji krásu a cítit její vůni!“ Vnikl zezadu do Sylvy – předklonila se co nejníže a odhalila mu svou rudou mušli. Penis – velký, tuhý a horký – jezdil po jejích stehnech, obkružoval zadek a náhle s ohromnou silou do ní vnikl. Vydala ze sebe slastný skřek. Měla pocit, že jeho tělo do ní celé vstupuje, pohlcuje ji a splývá s ní v neutuchajících nárazech. Jeho tření, prováděné s neuvěřitelnou hbitostí, ji uvádělo v rozkoš. Tonula v extázi.

Vtom ji zaplavila žhnoucí tekutina  - stříkal do ní a ona podporovala jeho soptění kroužením zadku a zběsilými, křečovitými nárazy celého těla. A najednou se zřítila do nekonečné propasti rozkoše. Začal prsty hladit Klářin voňavý klín. Sylva se zase zvedla a zatímco jedna její ruka vystřídala tu jeho v klíně Kláry, druhá drsně uchopila jeho pyj. Rozevřel Klářina stehna a Sylva vedla jeho nástroj mezi její růžové lístky. Sylva si - při pohledu na milující se pár - lehla na břicho, roztáhla svá stehna a bezděčně jimi pohybovala. Třela se o prostěradlo a rukama bloudila po svém krku a po prsou, svírala se a hladila. Přitáhla si k sobě polštář.

Tiskla ho mezi svými stehny až do vyvrcholení. Pak se přidala k páru – obemkla svými sametovými rty jeho penis a její jazyk po něm začal zlehka kroužit. Levou rukou si přitom jezdila po nalitých prsou a pravou zuřivě pohybovala ve své mušli. Uchopil do úst pevně jeden její prs, druhý žmoulal rukou, zatímco dlaň pravé ruky silně svírala její zadek. Sylva tiskla jeho pyj. Jeho prsty hluboko vjely do její hořící pochvy a jezdily sem a tam. Najednou se Sylva zvedla a lehla si na koberec. S rukou v klíně prohýbala své tělo.

Klára se k ní přidala, lehla si na ni a přitiskla na její tělo svá velká prsa. Obě ženy se svíjely v objetí a zkušenými pohyby se vzájemně dráždily. Najednou Klára vstala, otevřela zásuvku u stolu a vzala do ruky ohromný umělý pyj plný mléka, které pomocí pérka vystřikovalo na několik kroků. Klára si pyj připevnila řemeny ke svým bokům. Fascinovaně je pozoroval. V drtivém nárazu vnikla ta věc mezi široce rozchlíplou Sylviinu pochvu. Ze rtů se oběma ozývalo sténání vrcholné rozkoše. Najednou se Sylva otřásla křečí. Vyvrcholení nebylo daleko. Klára zmáčkla pérko a mléko začalo tryskat. Při pohledu na ně se ho zmocňovala nová, prudká závrať. Sylva dosáhla vrcholu a zůstala bezvládně ležet. Přistoupil ke Kláře a odepnul jí řemeny. Jemně do ní vklouzl. Pomalými, lehkými pohyby se blížili k vzájemnému vrcholu rozkoše. Pak přemáhající spánek konečně zastavil jejich hrátky vyčerpáním. 

Reklama