Může se stát, že podepíšete smlouvu o půjčce, ale budete ji chtít ukončit. Buď najdete jiné řešení, nebo budete mít mimořádný příjem a nechcete už půjčku, nebo si to prostě rozmyslíte. V solidních smlouvách by mělo být přesně uvedeno, jakým způsobem lze od smlouvy odstoupit. V těch nejjednodušších smlouvách bývá uveden termín, do kterého můžete vrátit peníze, které jste dostali, a tím je smlouva ukončena. To však lze jen nějakou dobu po podpisu smlouvy a převzetí peněz. Výhodou je, že nic netratíte, dostali jste určitou sumu, tu jste téměř ihned vrátili, a tím vše končí. Kde však platíte nějaké poplatky za uzavření smlouvy, ty už zpátky nedostanete.

„Ve složitějších smlouvách není možné jen tak peníze vrátit. V zásadě zákon o spotřebitelském úvěru zajišťuje spotřebiteli právo na předčasné splacení úvěru, včetně nároku spotřebitele na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků,“ říká ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů. Obvykle ale musíte zaplatit něco navíc, protože jste půjčku dostali; ten, kdo vám půjčil, s tím měl práci, musel vám peníze vyplatit a počítal s vašimi splátkami do budoucna – nemá proto příliš zájem, abyste spláceli předčasně. Ve smlouvě proto bývá popsán výpočet toho, co musíte při předčasném splacení celé půjčky zaplatit navíc. Přečtěte si to a ujistěte se, že textu rozumíte. Někdy totiž vyjde skoro nastejno, jestli už jednou uzavřenou půjčku splatíte dříve nebo v původně dohodnutých splátkách. Zvažte, zda takovou smlouvu vůbec podepsat.

„Smlouva, i ta o půjčce, je vždy dohoda dvou stran. Vznikla jako dohoda a je také možné ji dohodou změnit. Pokud byste chtěli zkrátit dobu splácení, vrátit předčasně půjčku nebo naopak dobu splácení prodloužit, obraťte se přímo na toho, s kým jste smlouvu uzavřeli,“ radí JUDr. Michaela Kozlová, advokátka. Dohodnout se na změně podmínek smlouvy nemusí být tak složité. Máte-li s plněním smlouvy problémy, vždy se vyplatí jednat a pokusit se o její změnu. Je to vždy lepší než smlouvu neplnit.

Odstoupit od smlouvy lze, ale ne vždy bez dohody s druhou stranou, resp. mohou být k tomu pro spotřebitele nepříznivé podmínky. Proto si před podpisem důkladně prostudujte celou smlouvu včetně podmínek předčasného splacení.

A důležité upozornění na závěr: „Na přání dlužníka je věřitel povinen vydat mu písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti (dosavadními splátkami) splněn, a to ihned (z ruky do ruky) při vracení půjčky či její části. Takové potvrzení je pro vás nezbytné, neboť do budoucna prokazuje, že jste půjčku či její část věřiteli vrátili,“ upozorňuje ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.Odborným garantem informačního servisu Podepsat můžeš, přečíst musíš je Sdružení českých spotřebitelů, které si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR; zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů pod heslem „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“.

Více informací na www.regio.cz/spotrebitel a www.vaspodpis.cz           

Reklama