Jste důslední, pracujete na sobě nebo počáteční nadšení vystřídala únava a polevili jste? Nebo jste to rovnou zabalili? Proč selháváme a jak na to, abychom došli k cíli ve svých plánech bylo téma našeho rozhovoru s Mgr. Petrou Petrlíkovou, terapeutickou poradkyní. Jak vše zvládnout a v čem nejčastěji chybujeme? Pokud vás opouští energie, máme pro vás několik dobrých rad.

Je dobré si dávat na začátku roku nějaká předsevzetí? Je dobré mít nějaký cíl?
Mít cíl může být dobrým naplněním smyslu života, může jím být ale i nemít žádný konkrétní cíl. Je to velmi individuální. Pokud cíl máme, máme motivaci a předsevzetí je s ním spojeno, pak je vhodná doba kdykoli. Tradičně jsou ale takováto předsevzetí spojena s novým rokem, začátkem nového „lepšího“ života.

Co si nejčastěji lidé plánují a přejí změnit?
Domnívám se že nejčastější plány na změnu jsou zhubnout, zdravější způsob života, sportování, zbavení se návyků (kouření, alkohol...), někdy možná i vztahové změny, práce na sobě apod..

Proč ale při splnění selhávají?
Z různých lidských důvodů, a právě pro své nedokonalosti, které nás také dělají lidmi a které se snažíme změnit právě i těmi předsevzetími. Důvodem selhání také bývá zaměření se na problém, místo zaměření se na řešení problému. Nedostatek motivace, různé potíže v plánu plnění, nerealistický cíl, ztráta naděje a důvěry ve změnu.

63da423952265obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Jak z toho ven? Jak by měli postupovat, aby se jim splnění cíle povedlo?
Nebýt zaměřen na velký cíl v dáli, ale jeho splnění rozfázovat do malých kroků - směrem k vysněnému cíli - člověk se zaměří pouze na ty malé, ale hodnotné a realisticky splnitelné kroky, protože každý měřitelný sebemenší úspěch správným směrem je viditelný, jde správnou cestou a můžu se za něj pokaždé ocenit, což na rozdíl od velkého cíle někde v dáli zvýší motivaci člověka k naplnění jeho předsevzetí.

Ještě bych poznamenala, že je důležité si uvědomit, že jsem jen člověk a může dojít na mé cestě k cíli k malému selhání, v tomto případě se za něj netrestat, nebrat se moc vážně, humor je důležitý vždy a ve všem.

Nejčastěji si přejí lidé zhubnout (hlavně ženy) nebo se zbavit nějaké závislosti, například kouření. Co byste jim doporučila? Jaký postup, aby se jim jejich plán vydařil?
Princip zaměřený na řešení problému a princip malých kroků je funkční vždy. Je důležitá motivace, důvěra ve změnu, prozkoumání zdrojů svých a okolí, které by mi ve splnění mohly pomoci. Plán odměn za každý zvládnutý postupný krok. Případně využít odborné pomoci profesionála v daném oboru. Také je možné využít různých podpůrných prostředků, v dnešní době i různé mobilní aplikace.

Pokud se budeme bavit o kouření, jaký máte názor na bezdýmné alternativy ve formě nahřívání tabáku, například výrobky IQOS?
Pro některé kuřáky jsou různé náhražky nebo alternativy kouření možností, jak buď změnit způsob využívání tabáku, nebo na dobu dočasnou mohou být jedním z těch postupných malých kroků k cíli, pokud ho člověk chce dosáhnout. Někteří lidé přestat kouřit prostě nechtějí, pro ty je tato možnost východiskem, jak si svou vášeň ponechat ve „zdravější“ a přijatelnější verzi, pro sebe i okolí. Pokud se člověk rozhodne přestat kouřit, mohou být tyto alternativy na přechodnou dobu mostem ke změně, i té novoroční. I samotný přechod od kouření klasických cigaret na jiné alternativy užívání nikotinu bývá často obsahem novoročních předsevzetí.

63da4248d1672blobid0.jpg
Foto: IQOS

Proč mají ženy velký problém s hubnutím? Je to slabá vůle dodržet delší dobu nízkokalorický jídelníček? Jak se postavit závislosti na jídle?
Nejsem odborník na výživu a možné poruchy výživy a myslím, že se na tuto otázku nedá jednoduše a obecně odpovědět. Také myslím, že to není jen problémem žen. Ptáte se na příčinu problému, to bychom se museli zeptat každého konkrétního člověka. A tak se ptám, zda tato analýza problém sama o sobě vyřeší. Každý si sám může vysledovat co funguje právě jemu, případně, co mu v daném problému nefunguje. Co funguje opakovat, co nefunguje, toho se zbavit.

Za odpovědi děkujeme Mgr. Petře Petrlíkové, terapeutické poradkyni www.petrlikova.cz

Foto: Se souhlasem P. Petrlíkové
Zdroj informací: autorský rozhovor