Jedním z takových velmi zajímavých je výzkum, který byl poprvé publikován v roce 2005 v nejrenomovanějším světovém časopise Pediatrics*, který je určen dětským lékařům. Výzkumu se zúčastnily děti, které měly potíže s koordinací a zároveň potíže s učením a chováním. Děti byly náhodně rozdělené do dvou skupin, kde jedna skupina používala doplněk stravy s účinnými látkami a druhá skupina používala doplněk stravy bez účinných látek. Děti byly hodnocené podle předem stanovených kritérií – hodnotících škál, a to před zahájením výzkumu, dále po 3 měsících a po 6 měsících.
5eba9c015a6ffobrazek.png
Vliv na kvalitu čtení
V prvních 3 měsících výzkumu činil průměrný pokrok ve čtení u dětí přijímajících doplněk s účinnými látkami 9,5 měsíce. To byl velmi značný rozdíl v porovnání se skupinou, která používala doplněk bez účinných látek. Můžeme tomu rozumět tak, že 12leté dítě, jehož čtení před výzkumem odpovídalo úrovni čtení 11letého dítěte, po 3 měsících trvání výzkumu četlo jako téměř 12leté dítě.

U skupiny dětí, která po 3 měsících přešla z používání doplňku bez účinných látek na doplněk s účinnými látkami, byl v období mezi 3. až 6. měsícem zaznamenán podobný pokrok jako u skupiny dětí, která používala doplněk s účinnými látkami v prvních 3 měsících. U těchto dětí byl pozorován pokrok ve čtení v průměru 13,5 měsíce.

Děti, které používaly doplněk s účinnými látkami od samého počátku výzkumu, vykazovaly další pokroky v oblasti čtení. Tyto výsledky byly lepší, než se očekávalo, především ve vztahu k jejich kalendářnímu věku.

Vliv na kvalitu psaní
Podobně jako u čtení, byl i u psaní v prvních 3 měsících výzkumu zaznamenán značný pokrok u dětí, které používaly doplněk s účinnými látkami – průměrně 6,5 měsíce v porovnání se skupinou dětí, která používala doplněk bez účinných látek.
V období mezi 3. až 6. měsícem byl u dětí, které přešly z doplňku bez účinných látek na doplněk s účinnými látkami, zaznamenán podobný pokrok v psaní, jaký byl sledován během prvních 3 měsíců u dětí, které používaly doplněk s účinnými látkami. U těchto dětí byl pozorován pokrok 6,2 měsíce.

Během výzkumu se u dětí zmírňovaly také projevy opozičního chování, projevy hyperaktivního chování a zlepšily se i jejich kognitivní funkce.

Ve výše uvedeném výzkumu byl použitý doplněk stravy eye q. Tento doplněk stravy je dostupný také v ČR, kde získal souhlas České pediatrické společnosti pro podávání dětem od 1 roku a získal doporučení Asociace klinických logopedů ČR pro podávání klientům všech věkových kategorií.

Pro více informací navštivte www.eyeq.cz.

eye.png

*Richardson A. J. et al. The Oxford-Durham Study: A Randomized, Controlled Trial of Dietary Supplementation With Fatty Acids in Children With Developmental Coordination Disorder. Pediatrics 2005; 115: 1360-1366.

Čtěte také:

Reklama