Chytré dítě je zdánlivě přáním každého rodiče i učitele. Ale jenom zdánlivě. Takové chytré dítě totiž může představovat velký problém. Doma se pořád na něco ptá, pořád chce něco vědět a žádná odpověď mu není dost dobrá, navíc svůj intelekt častěji využívá k vymýšlení lumpáren než k nějaké "užitečné" činnosti, ve škole se nudí, a tak leckdy zlobí, bývá drzé na učitele... Zkrátka s chytrým dítětem není vždy lehký život. A právě pro takové chytré děti, ale nejen pro ně, je určena kniha nakladatelství GRADA "Příběhy a úkoly pro chytré děti" od Markéty Breníkové.

Kniha je plná zajímavých příběhů o lidech i zvířátkách, psaných jazykem, srozumitelným pro malé školáčky. Texty jsou tištěny jak pouze velkými písmeny, tak běžně - písmeny velkými a malými. Obtížnost textů postupně roste a jsou do nich přidávána další a další písmenka. Malí čtenáři tak mohou postupovat v knize podle míry dosažených znalostí. Každý text je přitom doplněn přehledným značením, umožňujícím určit, v jaké fázi výuky by ho dítě mohlo zvládnout. Značení má ovšem pouze formu doporučení, ke každému dítěti je třeba přistupovat individuálně.

Jednotlivé příběhy jsou doplněny úkoly - otázkami, křížovkami, doplňovačkami a podobně, které rozvíjejí u dítěte pochopení textu a schopnost s textem pracovat. Některé úkoly mohou děti řešit přímo v knížce, k jiným se hodí pořídit jim sešit, aby nemusely své odpovědi omezovat menším prostorem.

Kniha počítá jak s analyticko-syntetickou metodou výuky čtení - tedy s klasickým slabikováním, kterým se děti ještě učí číst na většině českých škol, tak s modernější genetickou metodou výuky čtení. Při tomto postupu si nejprve dítě přeříká slovo po jednotlivých písmenkách (tedy nikoli po slabikách) a teprve potom ho celé vysloví. Nemusí se tedy soustředit na plynulost čtení a lépe porozumí významu slova. U slabikování se totiž často stává, že děti pro samou snahu číst plynule vůbec nevnímají, co vlastně čtou. Výzkumy ostatně ukázaly, že děti, které se učí číst samy, ještě před školní docházkou, používají přirozeně genetickou metodu. Tento přístup vede k dřívějšímu zvládnutí čtení a především k mnohem lepšímu porozumění čtenému textu. V knize tak u jednotlivých textů naleznete označení, pro jaké období školního roku je text určen u dětí, které se učí číst analyticko-syntetickou metodou a pro jaké u dětí, které se učí číst metodou genetickou.

Knížka příběhů a úkolů pro chytré děti je tak optimální volbou pro všechny maminky, které se chtějí s dětmi doma učit číst, ať už v předškolním věku nebo jako procvičování v rámci školní docházky, ale i pro učitele prvních tříd. Takže jestli máte doma chytré dítě, neváhejte a pořiďte mu tuto knížku. Bude se u ní bavit, něco se naučí a možná bude méně zlobit.

O několik titulů budeme v rámci přílohy Hola, hola, škola volá soutěžit.

Pamatujete si, jak jste se učila číst? Vzpomenete si na svou první knížku? Byla jste "chytré" dítě, které se při výuce čtení ve škole nudilo, nebo naopak dítko s dyslexií, které válčilo s každým písmenkem? A co Vaše děti?

Reklama