Košíkaření je prastaré řemeslo, které uměli už naši předkové. V nové, modernější formě se ho můžete naučit na mnoha kreativních kurzech po celé republice. A dnes také s námi. Nic to není. Ve spolupráci s Blankou Svobodovou, která vydala již několik knih o pletení košíků, jsme pro vás připravili snadné návody.

ubrouskovník

Dnes si upleteme praktickou pomůcku na jídelní stůl. Košík na ubrousky. A když se vám práce zalíbí, můžete vyrobit ještě jeden, třeba na terasu. Co třeba ještě kamarádce na narozeniny?

Co budete potřebovat

125 g přírodního pedigu 2,25 mm
čtvercové překližkové dýnko – rozměry 19,5 x 19,5 cm
košíkářské (zahradnické)  nůžky
košíkářskou špici, šídlo nebo jehlici
cca 60 minut času a náš podrobný návod

Postup

1. Z kotoučku pedigu nastříhejte osnovy dlouhé 35 cm podle počtu otvorů v dýnku a na dvě minuty je namočte ve vlažné vodě.

ubrouskovník

2. Osnovní pruty postupně protahujte otvory do výše cca 4cm nad překližku. Každý prut opatrně ohněte nejprve před první osnovu vpravo a založte jej za následující osnovu. Dobře jej zaklesněte, aby se nevyvlékl, ale konec by neměl být zbytečně dlouhý.

pedig.cz

3. Postupně ohýbejte další pruty. Takto pokračujte po obvodu celé překližky.

pedig.cz

4. Poslední pruty zaveďte stejným způsobem do již upletené části. Vrchní části osnov navlhčete houbičkou.

pedig.cz

5. Z kotoučku pedigu vyjměte tři dlouhé pruty a na chvilku je namočte do vody. Založte je do tří mezer mezi osnovami na libovolné straně překližky.

pedig.cz

6. Třemi založenými výpletovými pruty začněte oplétat osnovní osnovy. První prut zleva veďte přes dvě osnovy vně a za třetí osnovou jej protáhněte ven.

pedig.cz

7. Stejným způsobem pracujte i se zbývajícími dvěma výpletovými proutky.

pedig.cz

8. Vzniklé řady výpletu pečlivě přitlačte k podložce.

pedig.cz

9. Potřebujete-li výpletový prut nastavit, založte nový proutek paralelně vedle končícího a pokračujte v pletení. Přečnívající konce zastřihněte až po dokončení výpletu.

pedig.cz

10. Po upletení třetí řady si nastříhejte další osnovy o délce 30cm ve stejném počtu jako je počet otvorů v překližce. Tentokrát je nenamáčejte a pomocí šídla je přidejte ke stávajícím osnovám.

pedig.cz

11. Po dokončení 10 řad zastřihněte všechny tři výpletové pruty za osnovami uvnitř koše. Ponechte přesah cca 0,5cm. Zbývající osnovy dobře namočte.

pedig.cz

12. Přečnívající konce prutů, které zbyly po nastavování, odstřihněte.

pedig.cz

13. Jednu z osnovních dvojic ohněte směrem doprava a veďte ji vnitřní stranou koše za dvěma následujícími dvojicemi. První ohyb příliš neutahujte, ještě s ním budete pracovat v závěru řady.

pedig.cz

14. Stejným způsobem pokračujte po celém obvodu košíčku. Teď už se nemusíte bát zavírku utahovat, osnovy by měly tvořit obloučky stále ve stejné výšce.

pedig.cz

15. Nakonec vám zbude jen jeden pár nezapletených osnov. Protáhněte jej posledním volným okem v začátku zavírky a všechny osnovy ještě jednou utáhněte.

pedig.cz

16. V další řadě zavírky pracujte s osnovami podobným způsobem. První dvojici protáhněte přes dvě následující dvojice osnov, přidržíte-li je palcem levé ruky, vznikne v zavírce viditelné okénko na protažení osnov.

pedig.cz

17. Obdobně zapracujte všechny další dvojice osnov. Postupně je protahujte okénky v první řadě dovnitř košíčku a výplet dobře utahujte.

pedig.cz

18. Tentokrát vám zůstanou dvě nezapletené dvojice. Pomocí košíkářské špice uvolněte okénko vzniklé v ohybu na začátku řady.

pedig.cz

19. První dvojici zleva protáhněte tímto otvorem a opět dobře utáhněte.

pedig.cz

20. Zbývající dvojici protáhněte poslední volným okénkem v předchozí řadě. Opět si pomozte šídlem. Aby konce prutů netrčely dovnitř košíku, můžete uplést ještě jednu řadu zavírky, tzv. zámeček.

pedig.cz

21. Spočívá v jednoduchém překládání osnovních dvojic. První dvojici veďte přes následující a pod další dvojicí konce prutů odstřihněte s přesahem cca 1cm.

pedig.cz

22. S dalšími osnovami naložte stejným způsobem. Všechny přečnívající konce prutů postupně zastřihněte.

pedig.cz

23. Poslední dvojici osnov protáhněte prvním okem této zámečkové řady.

pedig.cz

24. Přečnívají konce prutů zastřihněte s mírným přesahem pod zámečkovou řadou.

pedig.cz

Návrh, zpracování a fotografie: Moderní košíkářství a Pedig.cz.

Čtěte také:

Reklama