Košíkaření je prastaré řemeslo, které uměli už naši předkové. V nové, modernější formě se ho můžete naučit na mnoha kreativních kurzech po celé republice. A dnes také s námi. Nic to není. Ve spolupráci s Blankou Svobodovou, která vydala již několik knih o pletení košíků, jsme pro vás připravili snadné návody.

tužkovník

Upleťte si s námi malý a šikovný doplněk na psací stůl… do tužkovníku se schovají všechny potřebné pastelky i tužky a budou vždycky po ruce.

Co budete potřebovat

50 g přírodního pedigu 2,25 mm
50 g barveného pedigu 2,25 mm
překližkové dýnko - průměr 12 cm

A co budete ještě potřebovat?
zahradnické nůžky
košíkářskou špici, šídlo
nebo jehlici
asi hodinku času 

Postup

1. Z kotoučku pedigu nastříhejte osnovy dlouhé 35 cm podle počtu otvorů v dýnku a na dvě minuty je namočte ve vlažné vodě.

pedig.cz

2. Osnovní pruty postupně protahujte otvory do výše cca 4cm nad překližku. Každý prut opatrně ohněte nejprve před první osnovu vpravo a založte jej za následující osnovu.

pedig.cz

3. Takto pokračujte po obvodu celé překližky. Předposlední prut protáhněte očkem vzniklým pod první založenou osnovou.

pedig.cz

4. Poslední prut zaveďte stejným způsobem do již upletené části. Vrchní části osnov navlhčete houbičkou.

pedig.cz

5. Z kotoučku barveného pedigu vyjměte tři dlouhé pruty a na chvilku je namočte do vody. Založte je do tří mezer mezi osnovami na libovolné straně překližky.

pedig.cz

6. Výplet zpracujeme opletkem 3mi: První prut zleva vedeme přes dvě osnovy vně a za třetí osnovou jej protáhneme ven.

pedig.cz

7. Stejným způsobem pracujte i se zbývajícími dvěma výpletovými proutky. V místě, kde jste začínali, se výplet zvedne nad první řadu. Nové řady výpletu pečlivě přitlačte k předchozím.

pedig.cz

8. Po upletení třetí řady si nastříhejte další osnovy o délce 10 cm ve stejném počtu, jako je počet otvorů v překližce. Tentokrát je nenamáčejte a pomocí šídla je přidejte ke stávajícím osnovám.

pedig.cz

9. Potřebujete-li výpletový prut nastavit, založte nový proutek na místě končícího prutu křížem za osnovou a pokračujte v pletení. Přečnívající konce zastřihněte až po dokončení výpletu.

pedig.cz

10. Po dokončení 5 řad zastřihněte všechny tři výpletové pruty za osnovami uvnitř koše. Ponechte přesah cca 0,5 cm. Zbývající osnovy dobře namočte.

pedig.cz

11. Namočte další tři proutky z kotoučku přírodního pedigu a křížením prutů za osnovami nastavte na ukončené barevné pruty .

pedig.cz

12. Pokračujte ve výpletu přírodním pedigem a upleťte dalších 5 řad. Práci dobře utahujte a řady stlačujte k sobě.

pedig.cz

13. Přírodní výplet střídejte s barevným v pravidelných intervalech po 5 řadách. Vznikne vám celkem 5 barevných proužků.

pedig.cz

14. Po upletení 4. řady posledního modrého pruhu zastřhněte krátké pomocné osnovy a dopleťte pátou řadu.

pedig.cz

15. Po dokončení poslední řady ukončete výpletové pruty zastřižením za osnovami uvnitř košíčku. Dlouhé osnovní pruty navlhčete houbičkou nebo je krátce namočte.

pedig.cz 

16. Jednu z osnov ohněte směrem doprava a veďte ji vnitřní stranou koše za následující osnovou. První ohyb příliš neutahujte, ještě s ním budete pracovat v závěru řady.

pedig.cz

17. Postupně ohněte stejným způsobem i všechny další osnovní pruty. Teď už se nemusíte bát zavírku utahovat, osnovy by měly tvořit obloučky stále ve stejné výšce.

pedig.cz

18. Nakonec vám zbude jen jeden nezapletený osnovní prut. Protáhněte jej posledním volným okem v začátku zavírky a všechny osnovy ještě jednou utáhněte.

pedig.cz

19. V další řadě zavírky pracujte s osnovami podobným způsobem. Libovolný proutek protáhněte přes následující tři osnovy. Přidržíte-li je palcem levé ruky, vznikne v zavírce viditelné okénko na protažení osnov.

pedig.cz

20. Na konci řady vám zůstanou tři nezapletené pruty. Pomocí košíkářské špice uvolněte okénko vzniklé v ohybu na začátku řady a první z prutů jím protáhněte dovitř koše.

pedig.cz

21. Obdobným způsobem zapracujte do výpletu i zbylé dvě osnovy. Vzniklou zavírkovou řadu dobře utáhněte. Aby konce prutů netrčely dovnitř košíku, můžete uplést ještě jednu řadu zavírky, tzv. zámeček.

pedig.cz

22. Spočívá v jednoduchém překládání osnovních dvojic. První prut veďte přes následující a pod další osnovou konce prutů odstřihněte s přesahem cca 1 cm.

pedig.cz

23. S dalšími osnovami naložte stejným způsobem. Všechny přečnívající konce prutů postupně zastřihněte. Poslední osnovu protáhněte prvním okem této zámečkové řady.

pedig.cz

24. Přečnívají konce prutů zastřihněte s mírným přesahem pod zámečkovou řadou.

pedig.cz

A máme hotovo. Zdá se vám to těžké? Můžete se zúčastnit některého z kurzů, kde vás základy pletení provede zkušená lektorka. Nabídku kurzů najdete na stránkách Blanky Svobodové - Moderní košíkaření.

Materiál, odbornou literaturu i nářadí seženete na mém eshopu Pedig.cz .

Hodně štěstí při pletení přeje elly.

Reklama