Denně vám může vypadat několik set až několik tisíc vlasů. Trápí vás jejich nadměrné vypadávání? Víte, čím je způsobeno a jak se dá léčit?

 

Růstový cyklus růstu vlasu má tři fáze:

 

1. fázi aktivní růstovou, která trvá 3 až 5 let, za normálního stavu se v ní nachází 80–90 % všech vlasů

2. fázi přechodnou, která trvá asi 10 dnů, při níž vlas pomalu přestává růst

3. fázi klidovou, trvající 3 měsíce, na jejímž konci vlas vypadne (denně asi 100 vlasů na celé hlavě)

 

Ve fázi klidové se normálně nachází asi 20 % vlasů. Trvání jednotlivých fází a množství vlasů v nich se nacházející je geneticky podmíněno.

 

Vlasový váček stejně jako vlas má v každé fázi charakteristický vzhled. Posouzení tvaru, struktury a kvality vlasů (trichogram) se využívá při diagnostice chorob vlasů a při zjišťování příčin vypadávání vlasů.

 

Nejméně dva mechanismy mohou vést k nadměrné ztrátě vlasů:

 

1. větší procento vlasů se dostalo do klidové fáze a následnou zvýšenou denní ztrátou vlasů (např. po porodu, po některých lécích)

2. vysoce metabolicky aktivní vlasový váček může být „otráven“.

 

Ztráta vlasů bude mít v obou případech difuzní (tj. rovnoměrně po celé hlavě) charakter, na rozdíl od ložiskové ztráty vlasů z destruktivních příčin např. při ohraničeném onemocnění kůže na hlavě.

 

Difuzní ztráta vlasů

 

Dá se o ní hovořit tehdy, je-li denní ztráta vlasů větší než 100. Přirozeně se s ní setkáváme u novorozenců (začíná obvykle 8. týden po porodu a po několika měsících se normalizuje), částečně i v pubertě a ve stáří.

 

K difuzní ztrátě vlasů dochází také po vysokých horečkách, po infekčních onemocněních, při některých systémových chorobách po operacích a traumatických šocích, po odtučňovacích kúrách a po stresových situacích.

 

Toxický účinek na vlasy, které se nacházejí v aktivní růstové fázi, mají cytostatika a rentgenové záření. Po odeznění toxického účinku vlasy obvykle znovu narostou.

 

Jaký je obraz tohoto problému?

 

Během velice krátké doby i jen několika dnů může denně vypadat několik set až několik tisíc vlasů.

 

Kůže zůstává nezměněná. Mezi příčinou a začátkem padání vlasů může být doba dva až čtyři měsíce.

 

Charakteristický vzhled má ztráta vlasů u mužů, která je podmíněna hormonálně a sklony k ní se geneticky dědí. Nazývá se androgenní alopecie. U mužů může začít kdykoliv po pubertě.

 

Vlasová hranice ustupuje z čela nebo z temene, až zbývá pouze podkovovitý pruh vlasů po stranách a na zadní části hlavy. Pleš je ostře ohraničená, pokožka není atrofická a mohou na ní být přítomny jemné vlásky.

 

U žen dochází po přechodu k difuznímu prořídnutí vlasů na temeni hlavy a v závažných případech může být průběh stejný jako u mužů.

 

Jaká je léčba?

 

Doporučována je aplikace vlasových vod obsahujících estrogeny, minoxidil ve 3% roztoku, event. antiandrogeny. U žen podáváme antiandrogeny i celkově.

 

Ohraničená ztráta vlasů

 

Jedná se o rychlou a kompletní ohraničenou ztrátu vlasů ve kštici, obočí, vousech i jinde na těle. Vzniká nejčastěji u dětí a dospívajících. K jizvení pokožky nedochází. Může se vyskytovat spolu s autoimunitními či alergickými onemocněními.

 

Jaký je obraz tohoto problému?

 

Okrouhlá, oválná nebo splývající nepravidelná ložiska jsou ostře ohraničená. Kůže je v rozsahu ložisek hladká, bez známek zánětu a bez šupin.

 

Vlasy mohou vypadat na celé hlavě nebo i na celém těle.

 

Současně se někdy nachází jemné dolíčkování nebo podélné pruhy na nehtech.

 

Diagnózu určí trichogram, alergie potvrzená protilátkou IgE v krvi a imunologické vyšetření na autoprotilátky.

 

Jaká je léčba?

 

Léčení závisí na příčině ztráty vlasů. Místně se podávají kortikosteroidní preparáty, vitaminy. Tepelně lze na kůži působit pro zlepšení prokrvení.

Článek je převzatý ze serveru www.ulekare.cz

Máte nějaký svůj osvědčený recept, který poškozeným vlasům pomůže?
Reklama