Na dětskou linku se na nás obrátí každý týden zhruba tři děti, které si potřebují promluvit o finanční situaci své či svojí rodiny. Potíže, které s námi děti probírají, se týkají například brigád, o které mají zájem nejen proto, aby si přilepšily, ale často i proto, aby pomohly svým rodičům.  Dále s námi děti sdílejí zadlužení své rodiny či jinou tíživou ekonomickou situaci v rodině. Děti si třeba nemohou dovolit jet na lyžařský výcvik, nedostávají svačiny, nemají na obědy. Míra financí v rodině bývá mezi dětmi důvodem k srovnávání se, někdy je i příčinou šikany. A obětmi nejsou jen děti z chudších rodin, někdy je to naopak dítě z velmi dobře situované rodiny. Mladí dospělí na Lince bezpečí řeší i potíže související se zadržováním svého sirotčího důchodu či výživného od druhého rodiče.5b30e3bb68e11obrazek.png

Na Rodičovské lince, která je určena pro rodiče a další dospělé řešící potíže ohledně dětí, řeší finanční potíže z různých sociálních příčin. Typicky vznikají problémy v porozvodové situaci s vyplácením výživného. Rodič, který má v péči dítě, se mnohdy potýká s nedostatkem peněz. Dalšími situacemi, které jsou v rodinách příčinou finančních potíží a jsou proto tématy na Rodičovské lince, jsou např. dlouhodobá pracovní neschopnost některého z rodičů, nezaměstnanost jednoho z partnerů, péče o dítě vyžadující celodenní péči, domácí násilí, kdy je oběť vyhozena z domova často i s dítětem a zůstává bez finančního zajištění. Rodiče také řeší důsledky chování svých dospělých dětí, které je např. okrádají kvůli své závislosti na drogách nebo jsou v exekuci kvůli dluhům.

Finanční potíže rodiny nepřinášejí jen existenční problémy, mohou být pro dítě rizikové i z hlediska psychiky. Ovlivňují jeho postavení ve školním kolektivu, mohou být příčinou sebepoškozování se, děti jsou úzkostnější, některé rychleji dospívají, přejímají předčasně spoluzodpovědnost za financování domácnosti, jindy se objevují pocity bezmoci, méněcennosti, frustrace.  Finanční problémy v rodině mohou ovlivnit finanční kondici dítěte v budoucnu, děti se nenaučí s penězi rozumně hospodařit. Někdy mohou mít nezdravý fokus na peníze, na jejich vydělávání, mohou přehnaně šetřit, nebo naopak nepromyšleně utrácet. Lidé mohou zůstávat v nefunkčních vztazích jen proto, že se bojí, že se po rozchodu či rozvodu neuživí. Finance mohou být nástrojem manipulace v partnerském životě.

Jak tedy vést děti k zodpovědnému přístupu k penězům, aby s nimi v budoucnu uměly hospodařit? Důležité je být jim dobrým příkladem. Hovořit s nimi o financích ve chvíli, kdy o to projeví zájem. Úměrně jejich věku je informovat o důležitosti peněz a rozumném nakládání s nimi. Na základě příkladů jim vysvětlovat, jak vhodně hospodařit. Pokud se v rodině vyskytují finanční potíže, je vhodné dětem dát jasně najevo, že je to na dospělých, aby je řešili. Děti by neměly přejímat zodpovědnost, která leží na rodičích.5b30e3a44b949obrazek.png

Rodiče mohou dát dětem prostor trénovat si hospodaření tím, že jim budou dávat kapesné a pomáhat jim orientovat se v nakládání s ním. Pokud dítě své peníze utratí nevhodně, nekárat, ale vysvětlit, co a proč bylo špatně, ukázat, jak to udělat líp. Je užitečné nechat dítě nést odpovědnost – když vše utratí, musí počkat na další kapesné, nedostane ho hned. Když něco ukradne nebo rozbije, zaplatí to ze svého. Vhodné je dbát na princip uměřenosti i v bohatších rodinách a nepořizovat dětem vše hned. Dítě by si mělo některé věci zasloužit, na některé si nastřádat. Tím se odmala učí, jak vhodně hospodařit.

Jedním z možných způsobů, jak děti přirozeně učit finanční gramotnosti, je využít některý z finančních produktů pro děti. Můžete tak dětem vysvětlit základní principy finančních transakcí a spoření. Společně s dětmi můžete například sledovat, jak se z malých, ale pravidelně ukládaných peněz stane po čase zajímavá částka, za kterou je možné si koupit třeba vysněný fotoaparát. V měsíci červnu se proto Linka bezpečí spojila v kampani s ČSOB Penzijní společností, která svým penzijním spořením pomáhá zajistit na budoucnost nejen dospělé, ale i děti.

Zjistěte více na těchto stránkách.

Reklama