Schopnost domluvit se cizím jazykem je dnes jeden z hlavních faktorů, které významně ovlivňují úspěch a spokojenost jak v profesním, tak i osobním životě. A to pro národy jako je ten náš, a jejichž jazyky nepatří mezi ty „světové“, platí dvojnásob.

jazyk

V České republice v současné době více než polovina Čechů žádný druhý jazyk neovládá, i když je nutné zmínit, že úroveň znalosti cizích jazyků se podle lektorů jazykových škol stále zlepšuje. Jak vyplynulo z výsledků loňského sociologického výzkumu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) - schopnost a vůle učit se jazykům není v Česku příliš velká, přestože si lidé důležitost znalosti cizích jazyků uvědomují. Jedním jazykem – mimo jazyk mateřský – se v České republice domluví 27 %, dvěma jazyky 14 % a třemi nebo více jazyky se domluví 5 % dotázaných. Podle očekávání počet lidí, kteří se nedomluví žádným jazykem, výrazně klesá s věkem a s rostoucím vzděláním. Nejčastěji lidé ovládají angličtinu, druhým jazykem je u nás němčina a mezi oběma jazyky u nás existuje velká spojitost, neboť z těch, kdo mluví dobře anglicky, 44 % mluví dobře i německy a  naopak z těch, kdo mluví dobře německy, 54 % mluví dobře i anglicky.

Víte, že?

Odborníci odhadují, že v dnešní době se ve světě hovoří ohromujícími 5 000 až 10 000 jazyky, a to nepočítáme všechny jejich dialekty a varianty. Prvními dvanácti z celkového počtu jazyků mluví zhruba tři pětiny obyvatel planety, prvními třiceti pak více než tři čtvrtiny obyvatel. Mezi těmito dvěma póly se nachází Evropská unie (EU), jejichž půl miliardy obyvatel z 27 členských zemí hovoří 23 úředními jazyky, nemluvě o různých regionálních odchylkách a jazycích menšin. Nejpoužívanějším mateřským jazykem je němčina, kterou ovládá zhruba 90 milionů rodilých mluvčích. Za ní následuje angličtina, francouzština a poté italština. (Údaje z publikace Jak se naučit cizím jazykům, který vydala Evropská unie v roce 2010.)

Znalost jazyka je v současné době velmi důležitá zejména pro pracovní uplatnění, ale podle lingvistů znalost jazyků přináší člověku užitek i v jiných oblastech, například posiluje argumentační dovednosti, obecně pomáhá zlepšit studijní výkon, ale také posiluje a zároveň „otevírá“ mysl. Jazykové znalosti uplatníte nejen v práci, ale také při cestování, studiu, poznávání historie i při svých zájmech apod. Způsobů, jak se cizí jazyk naučit je řada, záleží na vůli a na tom, co vám vyhovuje.

Jazykové kurzy

Pomocníkem, jak si cizí jazyk osvojit, jsou různé jazykové kurzy. Jejich nabídka je skutečně široká – zvolit můžete skupinový kurz pořádaný pravidelně ve stejném čase a na stejném místě pro skupinu studentů, kurzy jsou rozděleny dle pokročilosti. Jste-li velmi zaneprázdnění, je pro vás ideální individuální kurz, neboť si můžete výuku přizpůsobit svým potřebám a svému programu. V některých firmách jsou zaměstnancům nabízeny firemní kurzy, ale využít můžete také kurzy dálkové s nabídkou internetového nebo korespondenčního studia, intenzivní pobytové kurzy, a to jak na území ČR, tak v zahraničí. Nadstavbou jazykových kurzů jsou speciální kurzy zaměřené na konverzaci či na zvládnutí odborných výrazů, obchodní angličtiny apod., samostatnou kategorii pak tvoří kurzy zaměřené na určitou věkovou skupinu.

K výuce jazyků, která určitě stojí za zmínku, patří program Helen Doron Early English pro děti od 3 měsíců do 14 let, jehož jednotlivé kurzy vyučují licencovaná vzdělávací centra Helen Doron. Metoda výuky i docela malých dětí vychází z toho, že pro miminka a batolata žádné cizí řeči neexistují. Jazyk si osvojují přirozenou cestou – hrou, říkankami, písničkami, pohybovými aktivitami apod., stejně samozřejmě jako v mateřštině. Čím dříve děti začnou, tím lépe jazyk zvládnou, a to snadno a bez námahy. Výhodou této jazykové školy je, jak potvrzují rodiče, jejichž děti do kurzů Helen Doron chodí, že výuku mohou rodiče absolvovat společně s dětmi, a tak si skvěle procvičí základní slovíčka a řadu nových se snadno naučí.

Ani v dospělosti není pozdě

Naučit se cizí jazyk není pro dospělé jednoduché, vyžaduje spoustu času, práce, píle a neustálé motivace. Ale dá se to zvládnout. Počáteční nadšení mnohdy rychle opadne, a tak se velká většina dospělých často stává věčnými začátečníky. Ale neházejte flintu do žita, pokud se do toho chcete znovu pustit, zapomeňte na negativní zkušenosti a zkuste to znovu. Ostatně, i když začínáte už poněkolikáté, věřte tomu, že se neustále posunujete dál a dál. Při každém novém začátku si totiž prohlubujete dříve nabyté znalosti a k nim přidáváte něco nového. Nadšení a chuť do studia je důležitá, aby vás však brzy neopustily, věnujte více času výběru vhodného kurzu. Vyberte si několik jazykových škol, pročtěte reference, zajděte na ukázkovou hodinu. Zabere to víc času, ale taková časová investice se vám vyplatí – vyberete si kurz, který odpovídá vašim potřebám i představám. Pro další kroky se vám bude hodit naše doporučení:

  • Stanovte si konkrétní cíl – chci se domluvit na dovolené, při nákupech a v běžných životních situacích. Tomu pak přizpůsobte svůj plán studia a každý týden kontrolujte, jak se vám jej daří plnit.
  • V kurzu se nedejte odradit tím, že patříte k nejslabším, začínáte od nuly a ostatní jsou o krok napřed. I díky takové motivaci je brzy doženete. Pamatujte na to, že jen jazykový kurz nestačí, pro znalost jazyka je důležité každodenní domácí samostudium - zkuste se věnovat jazyku alespoň 30 minut denně. Jedině tak se vám znalosti uloží do dlouhodobé paměti a hned tak je nezapomenete.
  • Používejte různé pomůcky, které vám zvládnutí jazyka ulehčí a zpříjemní. Vypište si slovíčka a fráze na kartičky, při učení je otáčejte a vyřazujte ta zvládnutá. K těm těžším se vracejte, vytvořte si jakoukoli další pomůcku pro jejich zapamatování.
  • Nebojte se mluvit a nenechte se odradit svými chybami. Nestyďte se, neboť důležité je se domluvit, na chybách tolik nesejde. Důležité je se rozmluvit, ztratit ostych, chyby odstraníte dalším studiem.
  • Nenechte se odradit krizí, která samo s sebou také přijde. Stačí stres, větší pracovní vypětí, nemocné dítě, osobní problémy a krize na sebe nedá dlouho čekat. Připravte se na to, že krize určitě přijde a nebude jen jedna, pak je důležité uvědomit si, kolik času už jste studiu věnovali, proč se jazyk učíte, oživit motivaci a najít novou chuť do učení. Přeci to teď nevzdáte!
  • Využijte všech možností být v kontaktu s jazykem, který se učíte. Začněte sledovat televizi, filmy v původním znění s titulky, čtěte časopisy, knížky se zjednodušenými texty a pokud to lze, navštěvujte jazykový kurz vašeho dítěte. I to vám přinese do studia oživení a často i nové znalosti.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama