Jaký je zájem rodičů o využití projektu Ticket Junior, je možné jej využít v každém městě a musí rodiče splňovat nějaké podmínky, aby se do tohoto projektu mohli zapojit? Na to jsme se zeptali paní Michaely Číhalíkové, produktové manažerky ve společnosti Endered CZ.

Kolik rodičů již využilo projekt Ticket Junior? Má zájem vzrůstající tendenci?
Řešení Ticket Junior bylo uvedeno na trh v září 2014, je tedy relativní novinkou jak pro zaměstnavatele, tak pro rodiče i předškolní zařízení. Jsme ve fázi, kdy učíme náš trh využívat plně možnosti úspor při platbě předškolního zařízení a současně ve fázi, kdy je po podobném typu produktů vzrůstající poptávka, protože jak rodiče, tak jejich zaměstnavatelé mají stále větší zájem na slaďování rodinného a pracovního života.  V současné době využívá tento benefit několik set rodičů a jejich množství stále narůstá.

Michaela Čihalíková

Manažerka z Edenredu Michaela Číhalíková Straková

Mohou rodiče využít projekt Ticket Junior v jakémkoliv městě v ČR?
Ano, díky řešení Ticket Junior ušetří zaměstnaný rodič 31,1 % nákladů spojených s platbou předškolnímu zařízení, oproti platbě z čisté mzdy, ať už jeho děti chodí do státní nebo soukromé školky, jeslí nebo dětské skupiny, kdekoli po celé České republice. Naše partnerská síť obsahuje přes 7 000 dětských předškolních zařízení, a pokud to své zařízení nenajdete v naší síti, můžete nám ho doporučit k zařazení do sítě.

Musí rodiče splňovat nějaké podmínky, aby se mohli do projektu zapojit?
Jedinou podmínkou je být zaměstnán, tedy v pracovním poměru a mít uvědomělého zaměstnavatele, který zná hodnotu svých zaměstnanců a chce jim nabídnout nové a moderní formy benefitů a podpořit tak sladění rodinného a pracovního života.

Musí být matka zaměstnanec nebo je může využít i matka, která podniká a je OSVČ?
Ten, kdo chce využít řešení Ticket Junior pro úhradu nákladů za předškolní zařízení, musí být zaměstnancem – tak je to stanoveno našimi zákonodárci, nezáleží však na tom, zda jste matka, otec nebo blízký rodinný příslušník dítěte.

Některé maminky si stěžují, že jim jejich zaměstnavatel nechce vyjít vstříc, co s tím mohou dělat?
Situace kolikrát není lehká a setkáváme se s tím, že někteří zaměstnavatelé se ne zcela dokáží vžít do situace, ve které se rodiče, převážně pak matky, ocitají, pokud jim státní školka nevyjde vstříc. Jako pomoc rodičům, kteří mají o Ticket Junior zájem, nabízí Edenred to, že zaměstnavatele sami navštívíme a představíme jim výhody tohoto řešení, protože Ticket Junior přináší úsporu i pro zaměstnavatele, takže pokud tento benefit svým zaměstnancům poskytne, šetří i on.

Stačí, aby rodič vyplnil formulář uvedený na webových stránkách: www.edenred.cz a o ostatní se postará Edenred.  

Jakou s tím máte zkušenost – jsou zaměstnavatelé informováni o výhodách pro ně samotné a zároveň i pro zaměstnance?
Téma slaďování rodinného a pracovního života je v současné době hodně aktuální. Zaměstnavatelé se začínají čím dál více o tuto problematiku zajímat. Mít ve firmě zaměstnané rodiče předškoláků a naučit se je motivovat, je teď, naštěstí pro rodiny, moderním trendem. Pořádáme různé semináře a školení, na kterých zaměstnavatele v této tématice aktivně vzděláváme. Zároveň o nabízených řešeních informujeme rodiče – jsme v kontaktu s předškolními zařízeními a snažíme se být viděni tam, kde je velká účast rodičů s malými dětmi.

kid

Ve světě se do projektu zapojilo více velkých firem, jak to vypadá v praxi – musí se o to zajímat sami rodiče nebo tyto výhody nabízí sám zaměstnavatel?
Ano, ve světě je toto řešení od Edenred oblíbené a to zejména ve Velké Británii, kde úspěšně funguje již řadu let. Obě citované možnosti zapojení se do Ticket Junior jsou možné. O řešení Ticket Junior může požádat jak rodič svého zaměstnavatele, tak může zaměstnavatel přijít s touto formou motivace ke svým zaměstnancům. Naše dosavadní praxe spíše funguje v druhé rovině – tedy směrem od zaměstnavatele k zaměstnanci. Ale věřím, že v budoucnosti vzroste i iniciativa ze strany rodičů.

Jaké větší firmy v ČR tuto možnost rodičům nabízí?
Mezi prvními zaměstnavateli, kteří Ticket Junior využívají, jsou například AC Nielsen, AmRest, Optimum Distribution, Královopolská RIA.

Co můžete rodičům poradit?
Nebojte se jít za svým personalistou a řešení mu představte. Pokud mu dáte jasné důvody, proč ze svého pohledu projekt ve firmě zavést, nemůžete nic ztratit. Případně si najděte v práci spojence – ostatní rodiče, a nabídněte řešení společně. Pokud již rodič pracuje a má dítě ve státní školce a úspora 31,1% mu nepřijde zas tak vysoká, tak ho může motivovat, že se dá tímto způsobem pokrýt i náklad za volnočasové aktivity v rámci školky – tedy různé kroužky, školky v přírodě, výlety apod. a možná změní názor i on. Případně můžete využít i náš, již zmíněný, formulář, pokud chcete od nás s nabídkou pomoci.

Kde se mohou rodiče seznámit s projektem Ticket Junior? Někteří rodiče, kteří problém se školkou řeší, možná o této možnosti úlevy neví.

Rodiče mohou navštívit webové stránky, tam si mohou spočítat výši úspory a dozvědět se hlavní informace o nabízeném řešení. Případně mohou položit dotaz pomocí kontaktního formuláře: www.edenred.cz/Client/Contact anebo volat na naši zákaznickou linku.

Je to zajímavá informace i pro rodiče, kteří budou řešit školku v budoucích letech?
Samozřejmě. Pro ně především! Není to tak dávno, co jsem sama musela doma řešit situaci nepřijatého dítěte do státní školky a moje úleva v podobě náhradního řešení, dát dítě do školky soukromé, a ponížit si tento náklad o 31,1 % díky svému uvědomělému zaměstnavateli, je nesdělitelná. Věřím, že firmy pochopí, jak silný motivátor tento benefit pro rodiče může být a že se stane jednou běžnou součástí nabídky zaměstnaneckých benefitů, tak jako jsou nyní např. stravenky. Přejme si, aby tuto šanci dostali všichni rodiče v České republice!

Ticket junior


Edenred, vydavatel stravenek Ticket Restaurant® , je světovou jedničkou v oblasti předplacených korporátních služeb, navrhuje a dodává řešení, která zlepšují efektivitu organizací a posilují kupní sílu jednotlivců. Tato řešení umožňují společnostem účelně a efektivně spravovat:

  • Zaměstnanecké výhody (Ticket Restaurant, Ticket Benefits, Ticket Junior, Ticket Alimentation, Ticket CESU a další)
  • Řízení firemních nákladů (Ticket Čistý, Ticket Profi Card, Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom, atd.)
  • Incentivní a odměňovací programy (Ticket Compliments, Ticket Kadeós atd.)

Skupina také spolupracuje s veřejnými institucemi při řízení jejich sociálních programů (Ticket Service)

Akcie společnosti jsou kotovány na burze NYSE Euronext Paris. Edenred působí ve 42 zemích světa s více než 6 000 zaměstnanci, má téměř 660 000 klientů z firemního a veřejného sektoru, 1,4 miliónů smluvních partnerů a 41 milionů příjemců. V roce 2014 činil celkový objem emise 17,7 mld €, z čehož téměř 60 % bylo generováno na rozvíjejících se trzích.

Značka Ticket Restaurant® a všechny ostatní obchodní názvy programů a služeb Edenred jsou registrované ochranné známky společnosti Edenred SA.

Reklama