O přítomnosti Josepha Ratzingera, tedy papeže Benedikta XVI. v Česku, jsme vás informovali v těchto článcích...

Včera odpoledne papež z České republiky odletěl vládním speciálem zpět do Vatikánu. Krátce před tím poděkoval všem, kteří se na jeho návštěvě podíleli, a požehnal České republice. „Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne, jsou slova připisovaná Franzi Kafkovi. Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu božího stvoření a naše mysl pro krásu jeho pravdy, můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí a že budeme budovat svět, který odráží něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně,“ řekl papež.

Jak jste prožívali návštěvu papeže vy? Byli jste se na Benedikata XVI. podívat? Setkali jste se s dopravními komplikacemi? Papež by si přál, aby se v naší zemi obnovila křesťanská tradice - myslíte si, že víra v jediného Boha patří do naší moderní společnosti, nebo je podle vás přežitkem?

Reklama