Jsme závislí na jídle a sladkostech

Z celkového souhrnu závislostí, se kterými se potýkáme, vyplývá, že se nejvíce zabýváme jídlem. Na prvních třech místech se umístily sladkosti (ujíždí na nich 41,43 %), dále je to samotná sladká čokoláda, kterou zbožňuje 36,38 % a pak jídlo celkově. To označilo 28,5 % oslovených čtenářek.

Kouření cigaret přiznává čtvrtina dotázaných, tedy 25,5 %. Velmi podobně si stojí mobilní telefon, závislost na něm přiznává 24 % účastníků průzkumu a sociální sítě, ty velmi ráda používá 21 % ze skupiny dotázaných a svůj vztah k nim vnímá tato skupina jako svou závislost. Jedna pětina, tedy 20 % si myslí, že jejich závislostí jsou nákupy.

Kolem deseti 10 % z dotázaných přiznává, že jejich závislostí je jejich samostatnost, cestování, sex a hubnutí. Závislost na penězích uvedla skupina 6 % a závislosti na svém vzdělání a titulu, mužích či večírcích se projevuje u 3 % z dotázaných.

Méně jak polovina, tedy 40 %, si myslí, že se své závislosti nechce zbavit, ale zbytek, tedy 60 % s nimi bojuje nebo si je vědoma toho, že jim závislost vadí nebo škodí. Jedna čtvrtina z dotázaných by se chtěla své závislosti zbavit, ale nejde to.

Co se týká kouření, to jsme ve výzkumu probrali trochu podrobněji a výsledky vám přineseme v dalším článku, stejně tak velké téma ideální postavy a spokojenosti s váhou.

Reklama