MatkaVíce než polovina žen má zkušenost s diskriminací kvůli rodičovství nebo mateřství, 70 procent zná někoho ve svém okolí, kdo se s něčím podobným potýkal, 43 procent je přesvědčeno, že kvůli dětem mladším 10 let nebylo přijato do práce. Tak vypadají výsledky nedávného českého výzkumu společností Ipsos Tambor.

Ukázalo se, že matky mají obecně zájem při rodičovské dovolené pracovat," uvedla Alexandra Jachanová Doleželová, manažerka společnosti Gender Studies, na jejíž objednávku byl výzkum proveden. „Vyhledávají zejména alternativní, částečné úvazky nebo formu brigády," konstatovala.

Z výsledků výzkumu mezi ženami

  • 54 %... osobně se setkaly s diskriminací na základě rodičovství či mateřství
  • 70 %... znají někoho ve svém okolí, kdo se s diskriminací na základě rodičovství potýkal.
  • 43 %... nepřijaty do zaměstnání kvůli rodičovství.
  • 35 %... nezískaly povolení k nižšímu než plnému pracovního úvazku.
  • 46 %... byly sice svým zaměstnavatelem kontaktovány v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené, ale u 25 % to bylo pouze jednou či dvakrát a z 54 % bylo důvodem vyřízení praktických formalit. Třetině dotazovaných byla nabídnuta nějaká forma spolupráce. Obecně se dá říci, že matky mají relativně velký zájem pracovat i při rodičovské dovolené.
  • 62 %... nějakým způsobem pracovaly při mateřské nebo rodičovské dovolené, např. formou brigády (49 % z nich). Největší motivací pro práci byly finanční důvody (78 % respondentek).
  • 43 %... by na RD chtěly využít poloviční pracovní úvazek, 24 % méně než poloviční úvazek a 44 % práci formou brigády.
  • 53 %... nepracovaly, neměly žádnou možnost hlídání.
  • Matky chtějí firemní školky

MatkaS velmi pozitivní reakcí se setkává myšlenka firemního nebo s firmou spolupracujícího zařízení pro děti. O tuto zařízení by mělo zájem 60 procent respondentek," vypíchla z výsledku výzkumů Jachanová Doleželová. Gender Studies se totiž domnívá, že by to mohlo více motivovat zákonodárce v ještě větší podpoře takovýchto zařízení.

Muže pečující o malé děti tvůrci do průzkumu nezařadili. Na rodičovské dovolené je totiž v Česku podle Gender Studies pouhé jedno procento mužů, a v celkovém výsledku by proto jejich vyjádření nehrálo významnou roli. O výzkumu, ale i o dalších aktivitách společnosti se dočtete ZDE!

Máte také negativní zkušenost? Pokud už máte mateřskou nebo rodičovskou „dovolenou" za sebou, přivydělávala jste si?