Co si myslí Česi o životě zvířat chovaných v zajetí?
O.s. Svoboda zvířat zveřejnilo závěrečnou zprávu z průzkumu veřejného mínění, který si nechalo vypracovat Centrem pro výzkum veřejného mínění, CVVM.

„Ve zprávě se objevují odpovědi týkající se několika skupin otázek.", uvedl Tomáš Popp, předseda organizace. „V první řadě nás zajímalo, jak se respondenti cítí být informováni ohledně životních podmínek zvířat chovaných v zajetí. Dalším okruhem otázek byla reflexe chovu kožešinových zvířat a zvířat používaných v cirkusech. Otázka alternativ k používání zvířat pro testování a pokusy tvořila třetí část. Posledním zjišťovaným okruhem bylo to, jak respondenti vnímají činnost organizací na ochranu zvířat.", uvedl dále Popp.

Z výzkumu vyplývá, že větší část veřejnosti pociťuje informační deficit v oblasti životních podmínek chovu kožešinových zvířat (71 %), zvířat chovaných v cirkusech (67 %) a v laboratořích (75 %). Informační deficit pociťují častěji lidé z menších měst, naopak relativně nejvíce se cítí být informováni studenti. „To by mělo být impulsem pro zlepšení informovanosti obyvatel v těchto otázkách, samozřejmě nejen pro neziskové organizace. Výsledky průzkumu v této oblasti jen potvrzují naše zkušenosti, že lidé většinou nevědí téměř nic nebo jen velmi málo o tom, jak uváděná zvířata žijí a jak je s nimi nakládáno. Mnoho z nich je překvapeno, když jsou o některých skutečnostech informováni.", řekl Tomáš Popp.

V otázce alternativ k testování a pokusům na zvířatech by 72 % české veřejnosti souhlasilo s jejich zavedením u kosmetiky, tabákových a alkoholických výrobků a téměř stejný počet (71 %) i u výrobků pro domácnost. V případě výuky na SŠ, VŠ a v oblasti výzkumu se pro používání alternativ vyslovilo 60 % respondentů a u testování léčiv byl podíl souhlasících i nesouhlasících téměř vyrovnaný (42 ku 43 % ). Statisticky významně více nepřipouštějí použití alternativ kosmetiky a výrobků pro domácnost lidé z menších měst. „I výsledky v této oblasti kopírují trend, který lze již delší dobu sledovat ve většině vyspělých zemí. Díky tlaku nespokojené veřejnosti dnes již mnoho kosmetických firem plně využívá alternativy k testování svých produktů.

Alternativní metody jsou také stále více využívány při výuce na středních a vysokých školách. Potěšitelné je, že i v ČR se toto daří. Bohužel, v této oblasti je velmi patrný nedostatek informací. Lidé nejsou dostatečně informováni o tom, že spolehlivých alternativ je dnes již velké množství. Dalším problémem je pak to, že firmy nejsou dostatečně motivovány k tomu, aby alternativy zaváděly a bohužel, ani vývoj alternativ není v současné době ještě dostatečně podporován.", řekl k této části Tomáš Popp.

V závěru výzkumu respondenti hodnotili jak subjektivně vnímají potřebnost organizací na ochranu zvířat. 84,5 % je toho názoru, že jejich činnost je potřebná.

http://www.svobodazvirat.cz

Reklama