Brzo nastupuji na mateřskou dovolenou. Vím, že po tu dobu za mne hradí pojistné stát, ale neorientuji se v zákonech tak dobře, abych věděla, jak to bude s platbami dál. Momentálně pracuji ve firmě a chci se do zaměstnání vrátit, zatím však nevím, kdy přesně. Můžete mi poradit?

 

ODPOVĚĎ:

 

Mateřská dovolená náleží zaměstnankyni po dobu 28 týdnů, resp. při porodu dvou a více dětí po dobu 37 týdnů. Předpokládáme, že po skončení mateřské dovolené (která nesmí skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu) budete čerpat dovolenou rodičovskou. Po dobu rodičovské dovolené (kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout v rozsahu, o jaký rodiče požádají, ne však déle než do tří let věku dítěte) za vás bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát.

 

Podotýkáme, že rodičovskou dovolenou mohou čerpat matka i otec, a to dokonce současně. Stát je však plátcem pojistného na zdravotní pojištění pouze za ženy na rodičovské dovolené. Teoreticky možnou variantou však je, že žena bude na rodičovské dovolené a příjemcem rodičovského příspěvku bude její manžel. V tom případě by stát byl plátcem pojistného za oba rodiče.

 

Na rodičovské dovolené můžete mít i příjem z výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že za vás hradí z důvodu rodičovské dovolené pojistné stát, nemusí zaměstnavatel dodržet minimální vyměřovací základ pro výpočet vašeho pojistného, odvozený u zaměstnance z minimální mzdy, která nyní činí 8 000 Kč. Stejně se bude postupovat i v případě, že budete po skončení rodičovské dovolené čerpat rodičovský příspěvek, který je poskytován do čtyř let věku dítěte. I v té době za vás hradí pojistné stát.

 

Dále platí, že stát za vás bude platit pojistné na zdravotní pojištění, pokud budete celodenně osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Zde už ale stát nemůže být plátcem pojistného za osobu, která má příjem z výdělečné činnosti, byť splní podmínku celodenní péče. Taková výdělečně činná osoba (ať zaměstnanec, nebo OSVČ) však nemá povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, takže pojistné a zálohy na pojistné jsou placeny ze skutečného příjmu.

 

Závěrem tedy přehledně uvádíme u jakých osob, mimo jiné, je stát plátcem pojistného:

1) ženy na mateřské dovolené a rodičovské dovolené,

2) osoby, která je příjemcem rodičovského příspěvku,

3) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonem stanovených podmínek.

 

 

Jana Víšková

tisková mluvčí VZP ČR


Mě už se to sice netýká, ale mnohým čtenářkám na mateřské nebo rodičovské dovolené přijdou možná tyto informace vhod. 
Co vy na to, milé ženy-in?
Myslíte, že sociální politika v Česku jde rodinám s dětmi na ruku, nebo je to naopak?

Reklama