Očkování patří k nejvýznamnějším objevům lidské historie. Umožňuje nám držet pod kontrolou většinu závažných infekcí, na které se dříve běžně umíralo a ve velké části světa ještě umírá. V posledních letech se však vakcinace stává obětí svého vlastního úspěchu. Díky očkování se podařilo zcela vymýtit pravé neštovice a některá další onemocnění významně potlačit. Protože nevidíme na tyto nemoci děti běžně umírat, nabývají někteří lidé dojmu, že vakcinace je zbytečná, očkovací látky nebezpečné a rizika vysoká. Pokud tento názor nabude na významu, poklesne proočkovanost populace a děti mohou opět zbytečně umírat.

injection

O očkování jsme si povídali s MUDr. Martinou Spaziererovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost.

Jaké nemoci se podařilo očkováním zcela vymýtit? 
Díky povinnému očkování se celosvětově podařilo zcela zlikvidovat pravé neštovice a tak se mohlo přestat očkovat. Do budoucna se očekává brzké vymýcení dětské přenosné obrny, v plánu je také vymýcení spalniček.

Kdo rozhoduje o povinném očkování a kdo je kompetentní v této oblasti?
Očkovací kalendář vychází z konkrétní epidemiologické situace v dané zemi, z doporučení odborníků a z dostupnosti vakcín. Autoritami v očkování jsou WHO (Světová zdravotnická organizace), Evropská léková komise, SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), Národní imunizační komise, Očkovací centra, Hygienické stanice, Vakcinologická společnost a lékaři, kteří se očkováním zabývají.

Jsou vakcíny bezpečné?
Účinnost a bezpečnost vakcíny se před její registrací sleduje ve 3 fázích klinického hodnocení, které trvá mnoho let. Probíhá obvykle současně v mnoha zemích světa a účastní se ho velký počet dobrovolníků. Podmínky těchto klinických studií jsou velmi přísné, sledované mnoha kompetentními a nezávislými orgány. Nutno říci obecně, že vakcíny neobsahují nic nebezpečného. Jsou v nich jen nepatrné částečky bakterií a virů nebo oslabené bakterie či viry (které navodí stav stejné imunity, jako celé živé divoké bakterie či viry, ale nemohou vyvolat onemocnění) v roztoku malého množství media se stopami netoxických látek – stabilizátorů atd., které se rychle vyloučí z těla. Denně náš organismus bojuje s nesrovnatelně větší náloží jak živých mikroorganismů, tak toxických látek. Závažné účinky a komplikace vyvolávají především samy rozvinuté infekční nemoci. Je dokázáno, že vakcinace významně nezatěžuje imunitní systém, naopak ho velmi účinně a bezpečně stimuluje. Každá vakcína je sledována i po zavedení do praxe a s každým dalším rokem se znovu vyhodnocuje i její účinnost a bezpečnost.

Jak si stojíme s očkováním ve srovnání s vyspělým světem?
Povinné očkování je u nás na srovnatelné úrovni (nebo dokonce vyšší) s vyspělou Evropou a světem. Ve většině zemí je již dávno zavedeno plošné očkování proti pneumokoku i proti HPV. U nás je nyní tato vakcinace dobrovolná, hrazená. V řadě zemí mají plošnou vakcinaci proti rotavirům a meningokokům. Velmi slabé je to u nás s nepovinným očkováním. Uvědomění a informovanost lidí jsou zde velmi nízké (klíšťová encefalitida, chřipka, pneumokok u dospělých). Většina Evropy vykazuje vysokou proočkovanost vůči těmto nemocem, zatímco u nás je zanedbatelná. V USA dokonce zavedli plošné očkování dětí na chřipku a plané neštovice!

Za odpovědi děkujeme MUDr. Martině Spaziererové, praktické lékařkce pro děti a dorost.

Reklama