„Pacienti nám volají každý den a žádají indikaci k tomu, zda se nechat očkovat, když podstupují IVF léčbu nebo se na ni v příštích měsících připravují,“ vysvětluje Peter Uher, vedoucí lékař společnosti Ferticare. „Obav je mnoho. Proto vycházíme z poznatků, které uvádí Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE) a Mezinárodní federace společností pro plodnost (IFFS) v nedávném společném prohlášení.“
pr.jpg
Foto: Shutterstock

„Zaprvé musíme připomenout, že ačkoli výrobci nedávno schválených vakcín plánují klinické studie zahrnující těhotné ženy, dosud se neobjevily žádné údaje týkající se účinků vakcín v těhotenství,“ pokračuje Uher. „I když nejsou u těhotných nebo kojících žen známá žádná jiná rizika než vedlejší účinky při podávání vakcíny proti covidu-19, skutečný bezpečnostní profil bude znám až po dokončení probíhajících klinických studií.“ ESHRE a IFFS uvedly, že ženy, které plánují otěhotnět, mají následující možnosti:

Odložit těhotenství, dokud nebudou známé kroky k účinnému zmírnění rizika pandemie (tj. podstatné snížení přenosu virů nebo dostupnost vakcín a snadný přístup k prenatální péči). V oblastech s neúčinnou kontrolou pandemie a omezenými momentálními zdroji pro očkování to může představovat zvlášť vhodnou variantu.

Pokračujte v úsilí o koncepci, stejně jako v mitigačních opatřeních, a co nejdříve se nechejte očkovat proti nemoci covid-19.

Jak zdůrazňují obě vědecké společnosti, s každou z těchto možností se vážou potenciální výhody i rizika. První způsob může představovat nejmenší risk, ale nemusí být nejlepší volbou pro ženy s kratším reprodukčním horizontem. Druhá možnost zase může být vhodná tehdy, pokud se pacientka rozhodne, že potenciální přínosy očkování převažují nad riziky infekce covidem-19. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí vakcíny každopádně závisí na individuálním riziku, dostupnosti vakcíny či obavách potenciálních příjemců z neznámých rizik nových vakcín. 

„Ideální je mít vždy k dispozici lékařskou pomoc, což se obzvlášť důrazně doporučuje těhotným ženám a těm, které otěhotnět plánují,“ radí Uher. „Každý, kdo podstoupil léčbu plodnosti v centru reprodukční medicíny, ví, jak obtížná může být cesta k početí. Během pandemie navíc někteří vyčkávají na zklidnění situace, což přináší další komplikace.“

„Je velmi obtížné předpovídat další vývoj, ať už v příštím měsíci, nebo v následujících letech. Situace kolem covidu-19 ale nemusí mít vliv na plánování rodiny; stačí využít pomoci lékařů.“

Reklama