Rozhodli jsme se investovat do rekonstrukce a chtěli bychom zažádat o dotační podporu z programu Nová zelená úsporám. Je opravdu nutné kupovat ty nejdražší produkty, abychom dosáhli na maximální podporu? Jiří V., Praha

Radí: Jan Ros, odborník technické přípravy výroby ve společnosti RI Okna

Jan RosTato myšlenka je zcela zavádějí a v některých případech by mohla být navíc kontraproduktivní. Žadatel o podporu z programu Nová zelená úsporám vůbec nemusí sahat po tom nejdražším na trhu. Mylná je také informace, že by měl vybírat okna s maximálními izolačními vlastnostmi, například s trojskly.

Výběr parametrů oken by měl spadat do kompetence energetického auditora popř. projektanta, který bude danou záležitost počítat. Mnohdy totiž není potřeba vybírat výrobky s nejlepšími parametry. 50 % z nákladů dostane žadatel i za výměnu oken s dvojsklem (součinitel prostupu tepla dosahuje hodnot Uw = 1,2 W/m2K). Důležité je, že se musí splnit i další požadované limity NZÚ.

ol

Z více jak 95 % staveb nevyjde výpočtem pouze výměna oken, dveří, prosklených fasád atd., a tudíž se musí přemýšlet o dalších opatřeních, jako je zateplení fasády, stropu sklepu, podkroví či střechy. Samozřejmě jako první faktor výběru dodavatele výplní otvorů je jejich registrace v programu NZÚ.

Více informací naleznete na www.ri-okna.cz

Reklama