Čistota vody a dodržování hygienických zásad na veřejných bazénech se především v létě řeší více než často. Značka čisticích a dezinfekčních přípravků SAVO se proto rozhodla provést náhodnou kontrolu několika vybraných veřejných koupališť v různých koutech republiky, kde zjišťovala kvalitu vody a zda provozovatelé dodržují hygienické normy podle aktuální vyhlášky. V některých bazénech byla zjištěna mírně vyšší hodnota volného chloru, což ale odpovídalo zvýšenému počtu návštěvníků.

Za nečistou nebo přechlorovanou vodu si často můžeme sami

SAVOKoupáním ve vodě, která nesplňuje základní hygienická kritéria, riskujeme vznik různých zdravotních problémů – od kožních reakcí přes různé alergie až po komplikované záněty, které je nutno léčit medikamenty. Především v horkých letních dnech, kdy se počet návštěvníků koupališť zvyšuje, je zodpovědnost provozovatele zajistit vodu odpovídající všem hygienickým standardům.  Někteří si to mohou vyložit tak, že je třeba použít větší množství bazénové chemie, což ale nemusí být nezbytně nutné. Kvalitu vody a tím potřebné množství chemie v ní totiž můžeme snadno ovlivnit i my sami. Stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel, mezi které patří pravidelné sprchování a mytí mýdlem před vstupem do bazénu nebo nevstupovat do bazénu těsně po namazání krémem. I díky těmto zásadám, které budeme my návštěvníci dodržovat, tak můžeme provozovateli usnadnit následné nezbytné čištění vody v bazénu.

Provozní bazénů mají situaci pod kontrolou

SAVO Bazénová hlídka při kontrole bazénů sice v některých případech narazila na hodnoty, které byly na hranici, neshledala však žádná větší provinění. Sledovaná koupaliště dopadla dobře a z výsledků tak plyne, že provozní bazénů mají pravidelnou údržbu pod kontrolou. 

Bazénová hlídka odebrala vzorky z největších a nejznámějších koupališť v České republice. Při měření byly kontrolovány následující faktory: hodnota volného chloru, teplota vody a pH a mikrobiologické ukazatele. Při stanovení množství chloru byla hlavním ukazatelem teplota vody, jelikož právě v závislosti na její hodnotě můžeme vyhodnotit správnou výši a užití chloru. Při teplotě vody nad 28 °C dochází k rychlejšímu růstu řas a mikroorganismů, proto je při zachování dávkování chloru nutno udržovat teplotu vody ideálně pod touto hranicí, ač se to mnohým návštěvníkům nemusí líbit. Provozovatelé tuto podmínku splňují, u všech navštívených bazénů se teplota pohybovala lehce pod. Naměřené hodnoty chloru odpovídaly teplotě vody a ve vodě ho bylo množství, které odpovídalo nařízenému limitu.  Stejně tomu bylo i u hodnoty pH. V případě, že by pH bylo příliš nízké či vysoké a nesplňovalo limit, poznáme to jako návštěvník jednoduše – začnou nás nepříjemně pálit oči. Což se nepotvrdilo ani v jenom z případů.

Veřejné bazény, které nejlépe splnily všechny požadované hodnoty v průzkumu, který provedla SAVO BAZÉNOVÁ HLÍDKA:

1/ Rekreačně sportovní areál Koupaliště Petynka v Praze

2/ AquaCentrum v Pardubicích

3/ Plavecký stadion SK Slavia

Na správnou údržbu nesmíme zapomínat ani doma

Povědomí Čechů o tom, jak má vypadat správně ošetřený bazén, neustále roste. Nikdo se nechce chlubit zeleným brčálem na zahradě, kam se sám bojí vstoupit. V jeho údržbě spousta lidí stále ale trochu tápe a pořizuje zbytečně drahé filtrace nebo spoustu bazénové chemie, se kterou si posléze neumí poradit. Čisté vody v bazénu lze ale dosáhnout úplně jednoduše pravidelným správným používáním dezinfekčních přípravků na bázi chloru (např. Savo Original). V kombinaci s filtračním zařízením, které odpovídá množství vody a plánovanému počtu návštěvníků, nám umožní vybalancovat vodu do požadované úrovně pro každého majitele bazénu.

K udržení čisté a hygienicky nezávadné vody v klasickém zahradním bazénu o několika stech litrech vody postačí odpovídající dávka přípravku Savo Original, která je závislá od velikosti bazénu a množství vody v něm. Důležité je proto držet se pokynů na etiketě. „Stále se setkávám s tím, že se doporučuje přidávat do bazénu i tzv. modrou skalici, což je chemicky síran měďnatý, která má efekt při případném růstu řas v bazénu. Zde bych zmínil, že při správném dávkování přípravků na bázi chloru a kontrole pH vody, nemusíte již do bazénu přidávat žádné další chemikálie“, vysvětluje Přemysl Piskač, odborník na bazénovou chemii v zahraničí. „Neměli bychom také zapomínat na to, že budeme-li manipulovat přípravkem na bázi s chloru, napustíme si nejprve kbelík vody a teprve do něj přilijeme přípravek podle návodu. Takto zředěný roztok chloru poté vlijeme do bazénu. Tím eliminujeme možné nežádoucí zasažení oka“, dodává Přemysl Piskač. Ideální je bazén dezinfikovat až večer po koupání, případně po dezinfekci počkat s koupáním aspoň 30 minut.

TIP:

Nejdůležitějším ošetřením bazénové vody je její dezinfekce, které dosáhnete např. použitím přípravku na bázi chloru, například Savo Original. Při jeho správném používání a dávkování tak budete mít vždy jistotu hygienicky čisté a nezávadné vody.

Savo Original zakoupíte v běžné obchodní síti za nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu 29, 90 Kč / 1 000 ml.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Reklama