Dokud jsou děti malé, více či méně naše rady poslouchají. Horší je to ale, pokud se náš názor rozchází s názorem dospívajícího potomka. Hana (38) takto bojuje se svou šestnáctiletou dcerou. Má strach, že z ní udělá babičku.

„Karin si našla kluka a vím jistě, že spolu spí. Řekla mi to. Moc se mi to sice nelíbí, ale co s tím asi tak udělám? Vůbec nic, a tak jsem se s tím smířila. Co ale nemohu rozdýchat, to je její názor na antikoncepci. Nechce brát prášky! Prý nejsou pro tělo dobré a ona chce žít bio. Jenže já se bojím, aby si nezkazila život a ze mě neudělala babičku. A tak se neustále dokola hádáme. Já ji přesvědčuji, že na tom není nic špatného, ale ona si pořád vede svou. Už nevím, jak ji donutit a přesvědčit, že kondom není tak bezpečný, jak si ona myslí,“ neví si rady její matka Hana.

matka

Jaká má vůbec matka práva a povinnosti vůči své dceři? Zde je rychlý přehled.

Může matka dceru k užívání hormonální antikoncepce donutit?

Podle českého práva matka nemůže donutit svou šestnáctiletou dceru, aby užívala hormonální antikoncepci. Byť se podle zákona stává plně svéprávnou až při dovršení 18 let věku (ve výjimečných případech i přiznáním svéprávnosti soudem či uzavřením manželství) a do té doby zůstávají rodiče jejími zákonnými zástupci. Avšak podle platného občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách je šestnáctiletá dívka, byť nezletilá, tedy nesvéprávná, považována za natolik rozumově vyspělou, že je oprávněna sama rozhodovat o použití nebo nepoužití hormonální antikoncepce.

Užití antikoncepce šestnáctiletou dívkou tedy závisí pouze na jejím vlastním uvážení a je nutné respektovat její vlastní názor.

Právní řád ČR navíc nezná pojem donucení (na rozdíl od mezinárodního práva). Kdyby tedy matka opravdu striktně trvala na užívání antikoncepce a chtěla k němu dceru donutit, mohla by celý případ rychle sklouznout do oblasti trestního práva do jednání souvisejícího s vyhrožováním, týráním, vydíráním.

Došlo-li by přesto ke sporu mezi matkou a dcerou, spor by řešil opatrovnický soud.

Kdo pečuje o dítě neplnoletých rodičů?

Pokud by neplnoletá dcera otěhotněla a porodila dítě, nesou za něj její rodiče odpovědnost pouze v případě, že je jim svěřeno do péče soudem.

Nezletilá šestnáctiletá matka (i budoucí matka) může nabýt plné svéprávnosti sňatkem nebo přiznáním svéprávnosti. Přiznáním svéprávnosti nabývá nezletilý svéprávnost na základě souhlasu soudu za podmínky, že nezletilý dosáhl věku 16 let, je schopen se samostatně živit a obstarávat si své osobní záležitosti. S návrhem musí souhlasit i jeho zákonný zástupce. V takovém případě bude nezletilá za svoje dítě plně zodpovědná a prarodiče po právní stránce za vnuka odpovědni nejsou.

V případě, že šestnáctiletá matka (dcera) nenabude svéprávnosti sňatkem ani přiznáním svéprávnosti, určí zákonného zástupce soud. Pokud se zákonným zástupcem dítěte dcery chtějí stát rodiče dcery, musí o to požádat soud po narození dítěte dceři.

I když soud určí dítěti nezletilé dcery zákonného zástupce, má nezletilá matka právo a povinnost se o dítě starat (např. kojení).

Čtěte také:

Reklama