Cílem rodičů je, aby se jejich děti naučily cizí jazyky. Kdy s učením začít? Jakou metodu vybrat? Co je pro dítě nejsnažší? Škola hrou nebo striktní biflování? Tématem výuky cizích jazyků se zabýváme často, protože mnoho našich čtenářek, maminek, řeší tuto problematiku. Proto jsme pro vás připravili zajímavý rozhovor, který může být pro řadu rodičů inspirací pro nový školní rok. Pokud si myslíte, že male dítě nemůže vnímat vizí jazyk a učit se ho, zkušená maminka Mgr. Barbora Tošenovská vám vysvětlí, že opak je pravdou.

Na naše otázky odpovídala Mgr. Barbora Tošenovská, manažerka jazykové školy Helen Doron, která sama se svou dcerou výuku vyzkoušela. Jaké jsou její zkušenosti?

angličtina

Pokud se rodič rozhoduje, jak dítě naučit cizí jazyk, proč byste mu doporučila vaši jazykovou školu?

Nejen na našem, ale ani na celosvětovém trhu není jiný, obdobný program, který by nabízel 12 let systematicky propracované návazné výuky anglického jazyka a navíc stavěl na více než 30 letech zkušeností v oblasti jazykového vzdělávání, pedagogiky a práce s dětmi různých věkových kategorií. Není jiný podobný program, který může říct: naší metodou se za dobu její existence učily a učí více než 2 milióny dětí z více než 35 zemí světa… Děti, které se učí s Helen Doron English, dosahují o 20% lepších výsledků u ústních částí mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Language Assessment než je celosvětový průměr. Program Helen Doron English je vždy napřed ve vývoji studijních materiálů, využívá nejmodernějších dostupných technologií, jako např. technologie rozšířené reality… Kdybych já sama  měla pro své dítě vybírat školu, ve které se bude učit, chtěla bych tu nejlepší, a proto bych zvolila Helen Doron English.

Vím, že forma výuky je podle zakladatelky paní Helen Doron vhodná už pro děti, které ještě nemluví. Sama s tím máte zkušenost s vaší dcerou.

Metoda Helen Doron v podstatě imituje proces, kterým se malé dítě učí svůj mateřský jazyk. Lidé si mnohdy neuvědomují jeden základní fakt – dítě, které se učí svůj mateřský jazyk, přece taky ještě nemluví. Proč se tedy předpokládá, že proto, aby se mohlo začít učit anglicky, španělsky nebo třeba svahilsky, musí umět mluvit???

Kolik vaší dceři bylo a proč jste se pro tento typ výuky rozhodla?

Dorotka nastoupila do svého prvního kurzu, když jí bylo necelých 8 měsíců. Před jejím narozením jsem si pohrávala s myšlenkou, zda pro komunikaci s ní od začátku nezvolit pouze anglický jazyk. Nakonec jsem zvolila kurzy Helen Doron English a svého rozhodnutí nelituji.

Jak to vlastně probíhá?

Výuka nejmladších dětí probíhá – stejně jako v případě všech ostatních kurzů HDE – v malé skupince maximálně 8 dětí a výhradně v angličtině. Rozdílem oproti kurzům pro starší děti je to, že na každé hodině je současně přítomen i rodič, které se výuky aktivně účastní společně s dítětem. Naprostým základem je pravidelný, každodenní poslech podkresových nahrávek v domácím prostředí, díky kterému dítě postupně nasává melodii a rytmus anglického jazyka. Jelikož je tak s angličtinou v každodenním kontaktu, osvojuje si tento jazyk zcela přirozeně a stejným principem jako svůj mateřský jazyk.

Jak byste sama zhodnotila efektivitu této výuky se začátkem v tak nízkém věku?

Čím menší dítě, tím lepší efekt do budoucna – toto je fakt. Malé děti jsou jako houby, čím více podnětů jim poskytujeme, tím více z toho dokáží vytěžit. Je vědecky prokázáno, že kritickým obdobím pro osvojení si jazyka – mateřského nebo cizího – je věk od narození do zhruba 7 let života. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka/jazyků patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk v okamžiku narození má. Do sedmi let věku jsou všechny vjemy související s řečmi a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po uplynutí tohoto období se pro jednotlivé řeči utváří různé sítě neuronů. I tehdy se samozřejmě cizí jazyk naučit dá, je už ovšem daleko těžší dosáhnout úrovně rodilého mluvčího (zejména v oblasti výslovnosti). Děti jsou schopny osvojit si jakékoliv množství jazyků, kterým jsou pravidelně a opakovaně vystavovány, nemusí být z bilingvní rodiny, aby se mohly naučit více než svůj mateřský jazyk.

Kolik je vaší dceři dnes? Učí se stále angličtinu v této jazykové škole?

Dnes je Dorotce 9 let. Pravidelně dochází do svého, v pořadí už osmého kurzu HDE.

Jaký vidíte posun v jejím vnímání anglického jazyka a její schopnosti ve vyjadřování?

Mezi druhým a třetím rokem života byla zcela bilingvní, velice často volila pro vyjadřování angličtinu, protože anglické výrazy byly mnohdy jednodušší. S nástupem do školky převládl český jazyk, který je pro ni dnes samozřejmě hlavním komunikačním kanálem, a tak, pokud nemusí, angličtinu ke komunikaci obvykle nezvolí. Velice dobře ale rozumí veškerému anglickému mluvenému slovu, neřeší, jestli bude na pohádku koukat v češtině nebo v angličtině a – co považuji za nejdůležitější – když je potřeba, nemá žádný problém začít mluvit anglicky nebo se začlenit do anglicky mluvícího kolektivu. Letos v dubnu absolvovala mezinárodní zkoušku Cambridge – ve všech třech částech zkoušky získala plný počet bodů. Vím, že nikdy nebudu muset řešit úkoly nebo přípravu na testy ve škole – angličtinu má přirozeně zažitou a nikdy už s ní problém mít nebude.

Někteří rodiče mohou být nedůvěřiví k efektu výuky již od batolete, co byste jim doporučila?

Každý rodič by se měl zamyslet nad tím, co všechno a jak rychle se batolata musí naučit, zvládnou naučit a naučí… všechna bez rozdílů. Víme tedy, že jakýkoliv učební proces v raném věku je velice efektivní. A primárně to platí o výuce jazyka.

angličtina

Kolik eviduje jazyková škola Helen Doron žáků v ČR, kolik má poboček?

Do kurzů HDE aktuálně dochází více než 6000 žáků v 80-ti pobočkách.

Co by vás mohlo zajímat:

Angličtina jako druhý jazyk, ne cizí jazyk

Zábavná forma osvojování nových informací, která probíhá v malých skupinkách, to je hlavní myšlenkou Helen Doron. Právě hra a kamarádství děti motivuje k bezproblémovému přijetí druhého jazyka. Pomocí písniček, říkanek, pohádek a různých pohybových aktivit se učí angličtinu vnímat jako druhý jazyk, ne jako cizí jazyk. Tím se přirozeně rozvíjí schopnost dětí komunikovat v praxi.  K úspěšnému zapamatování slov významně přispívá také metoda opakovaného poslechu. Ve věku, kdy se většina dětí ve škole teprve začíná učit angličtinu, mají studenti z Helen Doron už velmi bohatou slovní zásobu a jsou schopní ji běžně používat. Nezřídka mají za sebou také mezinárodní zkoušky s nadprůměrnými výsledky.

Díky kvalitní výuce Helen Doron dnes ovládá angličtinu na skvělé úrovni téměř dva miliony dětí. Efektivní výuka je prověřená 30 lety praxe a způsobila skutečný obrat v chápání jazyků. Dokazuje, že používat perfektně druhý jazyk jde i bez namáhavého učení slovíček a gramatiky. Jako rodiče máte budoucnost vašich dětí ve svých rukou. Dopřejte jim kvalitní výuku Helen Doron, jejíž výsledky mluví za vše.

Více se dozvíte na www.helendoron.cz.

Výhody výuky s metodou Helen Doron

  • Jedinečná přirozená metoda výuky jazyka – již více než 30 let se vyučuje v mnoha zemích světa
  • Zážitková forma výuky – podporuje kreativitu a rozvoj osobnosti dítěte
  • Individuální přístup – výuka probíhá ve skupinkách s maximálním počtem 8 dětí
  • Návazné kurzy– pokryjí věk dítěte od 3 měsíců do 19 let
  • Originální odborně zpracované materiály – šité na míru konkrétnímu věku dítěte
  • Kvalifikovaní učitelé – neustále se vzdělávají a svou práci milují
  • 90 poboček v ČR – možnost ukázkové hodiny zdarma v každé z nich

Více informací o možnostech zápisu a kontaktech na pobočky na www.helendoron.cz.

Naše články:

Reklama