Průměrně rok trvá proces od podání žádosti do okamžiku zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení. „Jsme přesvědčeni o tom, že pro dítě je nejlepší vyrůstat v rodině, mít její péči a zázemí. Chceme, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel systém náhradní rodinné péče u nás. Proto se snažíme zvýšit informovanost o možnostech osvojení a také zlepšit proces osvojení,“ říká ředitelka Střediska náhradní rodinné péče, Věduna Bubleová. V ústavní péči u nás přitom žije 8000 dětí.
ad.jpg
Foto: Shutterstock
 
Kde hledat informace?
 
„Často se setkáváme s tím, že lidé, kteří vážně zvažují adopci nebo přemýšlí o pěstounství, nemají dostatek informací a nevědí, jak se k přehledně zpracovaným a průběžně aktualizovaným informacím dostat. Na webových stránkách www.adopce.com naleznou vše potřebné, včetně kontaktů, doporučení či poradny. V případě, že nějaký specifický dotaz web nezodpoví, projekt nabízí i telefonní linku s odborníkem, který ochotně poradí. Věříme, že tento projekt pomůže mnoha dětem, umístěným v ústavech, najít nový domov,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.
 
V některých krajích se čeká déle. Manželé mají přednost
 
Délka doby čekání na osvojení dítěte se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče a počet žadatelů zařazených do evidence. „Doba přijetí dítěte se samozřejmě odvíjí také od představ žadatelů. Někde jde o celkem rychlý proces, do jednoho roku, v případech, kdy je rodina ochotna osvojit dítě romského etnika, může ho dostat do péče takřka okamžitě. V jiných případech žadatelé čekají v řádu let," vysvětluje Věduna Bubleová. Podstatně déle může čekat také žadatel, který si chce dítě osvojit bez partnera. Česká legislativa toto umožňuje, podat žádost může i samostatná žena nebo muž. Velmi pravděpodobně však budou čekat na vyřízení žádosti déle než manželský pár, který je vnímaný jako ideální rodinný model.
 
Rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí
 
Pokud uvažujete o přijetí dítěte do rodiny, máte možnost dítě adoptovat nebo získat do pěstounské péče. Při adopci (osvojení) přijímají manželé či jednotlivci z hlediska práva dítě za vlastní a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká vztah příbuzenský k ostatním členům rodiny osvojitele. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do matriky – knihy narození. V případě pěstounské péče se jedná o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče, které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti.
 
Více informací o možnostech a procesech osvojení na www.adopce.com.

Zdroj informací: Nadace Terezy Maxové dětem, Střediska náhradní rodinné péče

Reklama