Lékař mi předepsal léky na recept, které jsem si nestačila hned v lékárně vyzvednout, a zároveň mi po úrazu navrhuje předepsání podpůrné hole. Ráda bych věděla, jaká je doba platnosti receptu a také poukazu na hůl, případně, za jak dlouhou dobu si mohu požádat o novou hůl?

 

ODPOVĚĎ

 

Doba platnosti receptu na běžné léčivé přípravky je 7 kalendářních dnů počínaje dnem předepsání, pokud neurčí předepisující lékař jinak. Jsou-li na recept předepsána antibiotika, je platnost receptu pouze 3 kalendářní dny, a to rovněž počínaje dnem jeho vystavení. Pokud by vám recept vystavila lékařská pohotovost, pak platí nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.

 

Platnost poukazu na zdravotnický prostředek (např. podpůrnou hůl), je 30 kalendářních dnů. To znamená, že se musíte nejpozději do měsíce od vystavení poukazu dostavit do speciální výdejny těchto prostředků (např. prodejny zdravotnických potřeb).

 

V případě, že vám uplyne doba platnosti, ať už u receptu na léky nebo u poukazu na zdravotnický prostředek, budete muset znovu navštívit lékaře a požádat ho o vystavení nového receptu či formuláře.

 

Zdravotnický prostředek má jako užitný předmět stanovenou užitnou dobu. V případě hole je užitná doba stanovena na 36 měsíců, a v případě berle na 24 měsíců. Uplynutí této doby nezakládá automaticky nárok na předpis nového zdravotnického prostředku, posouzení jeho stavu a rozhodnutí o předepsání nové pomůcky závisí na lékaři.

 

Pro úplnost zopakujme ještě pár zásad, které bychom měli znát. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje trvalé nebo přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole nebo berle, ošetřující lékař na základě vyšetření posoudí zdravotní stav a navrhne v daném konkrétním případě nejvhodnější zdravotnický prostředek. Následně vystaví poukaz na tuto pomůcku. Jestliže lékař předepíše zdravotnický prostředek, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen jej na tuto skutečnost upozornit. Maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vychází ze základního provedení daného zdravotnického prostředku, což je takové, které po medicínské stránce pojištěnci plně vyhovuje a přitom splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

 

 

Jana Víšková

tisková mluvčí VZP ČR


I taková informace se může hodit, ne? 

Reklama