Venkovní hluk dokáže pořádně znepříjemnit pohodu bydlení. Pokud žijete u rušné křižovatky, v blízkosti velkých silnic nebo v centru města, kde bývá větší hluk, měli byste při pořizování nových oken zvažovat i tyto okolnosti.

Co byste měli vědět o oknech a útlumu hluku

okno

Vlastnosti oken a dveří z hlediska zvukového útlumu charakterizuje tzv. vzduchová neprůzvučnost Rw udávaná v decibelech. Čím vyšší je hodnota Rw tím okna kvalitněji zvukově těsní. Pro základní představu můžeme vycházet z toho, že starší zdvojená nebo špaletová okna v původní zástavbě mají hodnoty Rw kolem 25 dB. Nová okna s běžným izolačním dvojsklem či trojsklem dosahují hodnot Rw kolem 33 dB a více. Moderní špaletová okna pak asi 44 dB. Úroveň hluku v blízkosti silnic může dosahovat až 70 dB a více v klidnější části sídlišť je to asi 50 dB. Moderní okna tak mohou snížit hlukovou zátěž poměrně výrazně.

Většího ticha v bytě pak lze ale dosáhnout speciálními protihlukovými skly. Je ale třeba počítat i s tím, aby ostění oken přesahovalo přes rám a tím co nejvíce bránilo průniku zvuku přes spojovací spáru, která může zhoršit deklarovaný útlum okna i o několik decibel. Hluk se do bytů dostává ale nejenom prostřednictvím oken, ale proniká i stěnami. Proto je vždy nutné uvažovat celkové poměry stavby.

Vzduchová neprůzvučnost je poměrně složitá veličina. Útlum totiž záleží také na frekvenci zvuků, které hluk tvoří. Protihlukové zasklení oken je koncipováno zejména pro kmitočty, které tvoří hluk z dopravy, poměrně dobře jsou zachyceny také vyšší frekvence, kam může patřit zvonění tramvaje. Odrušit hluboké tóny jako je houkání parníku, vlaku nebo štěkot velkého psa je ale horší.

Obyčejná trojskla vás před hlukem neochrání

okno

Trendem současné doby je používání trojskel. Z pohledu tepelné izolace je to jistě přínos. Může to být překvapivé, ale před hlukem vás obyčejná trojskla neochrání o mnoho lépe než dvojsklo.

Lepší útlum lze dosáhnout pouze speciálním izolačním zasklením s rozdílnou tloušťkou skel. Ještě větší odrušení hluku pak zajistí vrstvená skla, kde jsou mezi skleněnými tabulemi integrovány jedna nebo více speciálních fólií. U protihlukových skel je potřeba počítat s vyšší cenou, ale jako bonus u vrstvených skel lze počítat fakt, že jsou současně i bezpečnostní tedy s větší odolností proti vloupání.

Pokud se rozhodnete pro nákup protihlukových skel, měl by vám dodavatel nejen poradit, zda speciální složení pomůže vyřešit vaše konkrétní problémy s hlukem, ale i deklarovat, že dodaná skla vaše požadavky splňují. Okna se podle naměřených hodnot neprůzvučnosti dělí podle normy do několika tříd, to je ale již zadání, které byste měli konzultovat s odborným projektantem“, říká Milena Tomčíková, manažerka české značky oken OTHERM.

okno

Materiál oken má na útlum hluku jen malý vliv

Z hlediska hluku je prakticky jedno, zda si pořídíte plastová nebo dřevěná okna. Plastový profil má v tomto směru dokonce nepatrně lepší vlastnosti než dřevo, ale je třeba pořídit si profil se středovým těsněním, které účinně pomáhá zvuk odrušit.

Řešení zvukové izolace je poměrně komplexní a složitá záležitost. Pokud pro vás hluk představuje opravdu velký problém, měli byste se poradit s odborným projektantem, který vám navrhne celkové řešení a definuje také třídu zvukové izolace oken, která by váš problém úspěšně řešila.

Reklama