V minulém článku jsme popsali příznaky dolních močových cest, se kterými souvisí, bohužel, i nádorové onemocnění. Karcinom prostaty je nejčastější solidní nádorové onemocnění u mužů, ročně je v České republice diagnostikován u 9000 mužů. Nezvyšujme toto číslo...

„Za posledních 30 let se záchyt nádorů prostaty zvýšil 5x. Existuje více preventivních prohlídek a moderní vyšetřovací metody, které nádory odhalí. Úmrtnost na karcinom prostaty se však díky moderní medicíně a zdravotnictví nezvyšuje,“ uvádí prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Denně u nás v důsledku této nemoci přitom 4 muži zemřou. 90 % nádorů prostaty lze vyléčit. Každý muž je vystaven přibližně 20% riziku, že se u něj nádor prostaty vyskytne. Pokud ho měl již někdo v rodině, riziko se může zvýšit až 11násobně. 

prostata

Jak diagnostikovat karcinom prostaty?

Karcinom prostaty nevykazuje v prvopočátečních stadiích žádné jasné klinické projevy. Jediný účinný prostředek jeho včasného odhalení tedy představují pravidelné preventivní prohlídky u urologa. Pokud se v rodině objevil karcinom prostaty u více než 2 mužů v jedné příbuzenské linii, je vhodné započít s kontrolami od 40 let věku. U ostatních mužů je doporučeno zahájit preventivní prohlídky od 50 let života minimálně jednou za dva roky do dovršení 60 let a poté jedenkrát ročně.

Rakovina prostaty je samozřejmě závažné onemocnění a je mu třeba věnovat plnou pozornost a snahu. Na druhou stranu má dnes lékařská věda již dostatečně účinné prostředky, aby Vám často zajistila poměrně dlouhý a plný život. Takový, na jaký jste doposud byli zvyklí. U většiny případů, zejména při včasné diagnóze často platí:

Informace, které vám chceme doporučit:

Pokud vás toto smutné téma zajímá, potřebujete se v něm orientovat, zeptat se odborníků, navštivte stránky http://www.rakovinaprostaty.org/.

Čtěte naše články:

Reklama