Taková panna, to je vskutku zákusek hodný gurmána. A to jak po stránce kulinářské, tak v ars erotica - umění erotickém. Také se samozřejmě jedná o hojný zdroj magických sil - i trocha panenské krve udělá hotové divy, natož pak celá panna. A to všechno pro malý kousek tkáně, odborně nazývaný hymen.

Odkud hymen vzešel
Slůvko hymen pochází původně z řečtiny a znamená membrána či blána. Ovšem podle řeckých mýtů byl Hymén synem jedné z Múz a pod jeho patronátem probíhalo svatební veselí. Podle jisté attické pověsti to zas byl argejský jinoch, jenž pomohl attickým ženám, přepadeným loupežníky. Také prý mohlo jít o syna boha Dionýsa a sličné Afrodity, který zpíval svatební písně tak vášnivě, že ztratil hlas a snad i život.

Není panna jako panna
Z medicínského hlediska je hymen pozůstatkem prenatálního vývoje. Ženský plod má totiž z počátku poševní vstup zcela uzavřen a až v následné fázi vývoje se tenká vrstva tkáně rozdělí a vytvoří panenskou blánu. Některé dívky se přitom narodí bez panenské blány, u jiných zůstane naopak pochva zcela uzavřena a je třeba do ní chirurgicky udělat otvor, aby mohla odtékat menstruační krev. Obvykle je ovšem v panenské bláně jeden až několik otvorů. Podle toho rozlišujeme hymen kruhový, kde blána tvoří prstenec okolo poševního otvoru, hymen přepažený, kde blána tvoří jeden nebo více pásů napříč poševním otvorem, a hymen dírkovaný, kde blána překrývá celý poševní otvor, ale obsahuje několik dírek. Během puberty obvykle blána pod vlivem hormonálního působení zpružní, čímž se usnadní jak první sexuální styk, tak například používání tamponů.

Jak lze přijít o panenství
Historicky  bylo panenství zárukou neposkvrněnosti ženy - tedy její morální bezúhonnosti, a bylo tedy častým předmětem zkoumání. Přitom nejen že existují ženy, které se bez hymenu narodily, ale je také možné, aby k protržení křehčího hymenu došlo při některých pohybových aktivitách, jako je například tanec. K poškození hymenu může samozřejmě dojít také při masturbaci. V opačné situaci jsou ženy, jejichž panenská blána je natolik pevná, že je obtížné, ne-li nemožné, ji při pohlavním styku protrhnout - ty obvykle musí vyhledat odbornou lékařskou pomoc a hymen je jim chirurgicky odstraněn.

Jak čistá je čistá panna?
Sama panenská blána přitom není zárukou toho, že žena neměla pohlavní styk. Především u pružnější kruhové blány je možné, že zůstane i po pohlavním styku zachována. Už od pradávna také existovaly způsoby, jak panenskou blánu sešít nebo její existenci alespoň předstírat - doporučovalo se například vložit si před svatební nocí do pochvy rybí měchýř, naplněný trochou krve, nebo se alespoň v nestřežený okamžik poranit jehlou - krev na prostěradle totiž byla považována za důkaz toho, že manželství bylo "konzumováno".

Dvojí záruka
O důvodech existence panenské blány se vedou rozsáhlé spekulace - nejpravděpodobnější je hypotéza, že má zabránit průniku nečistot do pochvy. Ještě záhadnější je ovšem bazírování mnoha kultur na panenství ženy - ačkoliv existovaly i kultury, kde bylo panenství ženy pokládáno za důkaz toho, že není dostatečně žádoucí či zkušená, a nikdo o takovou dívku příliš nestál - povětšinou bylo panenství velebeno. Antropologové předpokládají, že jednou z příčin mytizace panenství je dvojí záruka, kterou alespoň do jisté míry skýtalo - zaprvé žena, která byla pannou, pravděpodobně nepřenášela žádnou pohlavní nemoc, a zadruhé bylo pravděpodobnější, že dítě, které po styku porodí, bude jejího zákonného partnera.

Dračí pochoutka a špek na jednorožce
Dva výše uvedené aspekty ovšem zdaleka nevysvětlují až magický význam panenství - vždyť nejenom že panny byly oblíbeným pokrmem bytostí nečistých - draků, démonů a podobných, ale zároveň byly spolehlivou vábničkou na bytosti ušlechtilé a čisté, jako byli například jednorožci. A velká moc byla přičítána nejen oběti panny, ale i rituálům pannami vykonávaným - mnohé kněžky a věštkyně musely být pannami. Tato skutečnost vylučuje domněnku, že adorace panenství je záležitostí křesťanskou - panny totiž byly uctívány i v předkřesťanských kulturách. Představa, že sex je cosi znečišťujícího a poskvrňujícího, nebo přinejmenším zbavujícího ženu určitých schopností a uzavírajícího jí možnost specifického kontaktu s posvátnem, je tedy hluboce zakořeněným archetypem. Proč je tomu tak, o tom se doposud přou jak psychoanalytici, tak antropologové, filosofové a mnozí další. Panenství zkrátka ještě stále nedá mnoha lidem spát...

Co si myslíte o panenství Vy? Vstupovala jste do manželství jako panna? Myslíte si, že je to správné? V kolika letech jste přišla o panenství? Vnímala jste to jako nějaký zásadní zlom? Myslíte si, že sex s pannou přináší mužům specifický zážitek? Proč je podle Vás panenství v naší kultuře tak mytizováno?

Reklama