twinrix

Pro každého z nás je mytí rukou samozřejmostí. Pokud se nás někdo zeptá, zda si myjeme ruce, automaticky odpovídáme ano, aniž bychom se zamysleli nad tím, kdy, kde a jak často. Z ankety, která byla realizována v druhém říjnovém týdnu na vzorku respondentů zahrnujícím lékaře, úředníky, studenty i technické pracovníky, vzešla zajímavá data. Většina dotázaných si ruce myje častěji než pětkrát denně. Samozřejmostí je hygiena rukou nejen po návštěvě toalety, ale také po příchodu z venkovního prostředí či po cestě veřejnými dopravními prostředky. Hůře jsou na tom lidé s hygienou rukou před jídlem. Třetina lidí se raději nají, než aby s jídlem počkali, až si ruce umyjí.

Mytí rukou patří k základním hygienickým standardům. Pravidla mytí rukou jsou nám vštěpována od dětství, ale jsme schopni si tyto návyky udržet i v dospělosti? V druhém říjnovém týdnu byla realizována anketa, jejímž cílem bylo zjistit, jak jsou lidé důslední v hygieně rukou. „Samotnou mě překvapilo, jak velká část lidí rezignuje na mytí rukou před jídlem. Často se v ordinaci setkávám s onemocněními, která se přenáší právě nedostatečnou hygienou. Dokladem této situace je i nedávný zvýšený výskyt žloutenky typu A. Onemocnění potkalo v drtivé většině lidi mimo rizikové skupiny, kteří byli zřejmě vystaveni právě situacím, kdy nemohli dodržet běžný hygienický standard a nakazili se takto nepříjemným infekčním onemocněním,“ uvedla MUDr. Eva Charvátová, praktická lékařka z Prahy.

Četnost mytí rukou a aktivity s tím spojené

twinrixVíce než 86 % respondentů si myje ruce častěji než pětkrát denně a více než 81 % respondentů si ruce umyje i po cestě hromadnou dopravou. Po příchodu z venkovního prostředí si ruce myje 60 % respondentů a po kontaktu s kočkou nebo psem si ruce umyje 50 % dotázaných. Většina lidí (72 % dotázaných) vždy, když je to možné, použije mýdlo. Hůře jsme na tom s hygienou rukou před jídlem.

Pouze 38 % respondentů si umyje ruce před každou konzumací jídla. Ne vždy je možné si ruce před konzumací jídla umýt. Čtvrtina dotázaných přiznává, že pokud si ruce nemohou umýt, stejně se najedí. Necelých 7 % respondentů je ochotných konzumaci jídla odložit. Výsledky jsou o to zajímavější, pokud si uvědomíme, jaké je složení našeho denního jídelníčku a že více než polovinu mohou tvořit potraviny, které jíme rukama.

Většina dotázaných (93 %) považuje nedostatečnou hygienu rukou za jeden z důvodů zdravotních potíží. Neumyté ruce dle respondentů mohou způsobit chřipku (46 %), střevní infekční choroby (83 %), žloutenku typu A (81 %) nebo žloutenku typu B (63 %). Žloutenka typu A je typické onemocnění spojené s hygienou rukou. Ukazuje se, že však během každodenních úkolů nemáme šanci dodržet takové hygienické standardy, které by nás uchránily.

Jak se nákaza projeví?

Nákaza žloutenkou typu A se zpočátku nemusí vůbec projevit, příznaky mohou připomínat chřipku. Nakažený člověk se tak setkává s dalšími lidmi, ať již v zaměstnání nebo doma, riziko infekce žloutenkou typu A hrozí i během dalších běžných, každodenních činností. Po zjištění infekce je povinná hospitalizace v nemocnici a následuje i různě dlouhé období rekonvalescence. Aktivní lidé jsou tak na mnoho týdnů či měsíců vyřazeni z běžného pracovního, školního, ale i soukromého života. Nakažení žloutenkou typu B pociťují únavu, nechutenství, bolesti kloubů, mají vyrážku a teplotu. Obvyklé je zvracení, bolesti břicha a zad, později žluté zabarvení očního bělma a kůže. Také řada nosičů žloutenky B nemá žádné obtíže a o své nemoci vůbec neví.

Kombinovaná vakcína Twinrix je podávána ve třech dávkách. Ve schématu 0., 1. a 6. měsíc je u většiny osob dosaženo kompletní a dlouhodobé ochrany proti oběma typům žloutenky. Další přeočkování u imunokompetentních osob není v současné době doporučováno. Na vakcínu přispívají i zdravotní pojišťovny v rámci svých bonusových programů. Očkovat se je možné v některém z očkovacích center, zdravotních ústavů nebo v ordinaci praktického lékaře.

Podrobnější informace získáte v očkovacím centru, u praktického lékaře nebo na internetových stránkách www.zloutenky.cz.

Reklama