Jak často třídíme šatník a co s vytříděným oblečením děláme? Bez rozmyslu vyhodíme, rozdáme nebo věnujeme charitě? Možností, jak naložit se starými kousky je nespočet a dobrou zprávou vyplívající z výzkumu je to, že Češi si již uvědomují, že nenošené šatstvo nemusí skončit v popelnici, ale naopak je vrací zpět do oběhu. 59 % dotázaných odpovědělo, že rádo pomůže lidem v nouzi a daruje své šatstvo na charitu. 40 % z nich je rozdá mezi své přátele a 16 % Čechů přebytečné kousky dál prodává

Říká se, že když něco neoblečete rok, je dobré se s tím rozloučit. Z aktuálního sběru dat vyplývá, že své oblečení třídí ve frekvenci alespoň jednou za rok 50 % dotázaných. Každého půl roku se pouští do vydatného úklidu svého šatníku 29 % z nich a 4 % třídí každý měsíc. Možností proč se lidé zbavují nepotřebného je mnoho, ale nejvíce se shodují na tom, že se jim jejich oblečení už nelíbí, a to rovných 44 %. Stejný počet dotázaných odpovědělo, že se jednoduše změnila jejich velikost a oblečení nesedí a 19 % uvedlo, že dávají pryč ty kousky, které si nikdy nevzali na sebe.
 
Maji Češi raději šatník minimalistický a stoprocentně využitelný nebo naopak si rádi užívají komfortu nadité skříně a každý den nosí něco jiného? Pravidelně nosí všechno své oblečení 21 % z dotázaných a polovinu šatníku využívá 43 % z nich. Ze získaných informací plyne i to, jak často Češi své oblečení nosí. 65 % dotázaných uvedlo, že své oblečení nosí pravidelně, a to více jak třicetkrát, než je vyřadí. 10 % nosí oblečení patnáct až dvacetkrát a pouze 1 % respondentů nenosí své věci ani pětkrát. 

Všechna zmíněná data jsou jen malým výsekem toho, co lze dohledat v novém výzkumu Fashion (Re)search 2018 od společnosti Glami.
 
www.fashion-research.com

Reklama