O pubertě se tu psalo už víckrát. Někdo by řekl, že si tím musí projít všichni a že to není nic nového. Nicméně, já si čím dál častěji kladu otázku, jak vlastně vypadala puberta před padesáti, sto lety. Pokud tedy pubertou rozumím dospívání a s tím spojené „obtížné“ chování.

Dost dobře si neumím představit, jak vypadala puberta u generace mých rodičů a prarodičů. Notabene ještě k tomu na vesnici, kde dřeli od rána do večera. Plahočili se na poli, starali se o stavení, o zvířectvo. Ti, co byli ve městech, na tom v drtivé většině nebyli o moc líp. Chodili brzy ráno do fabrik. Taky dřeli. K rodičům, alespoň podle toho, co říkají, se chovali uctivě. Stačí připomenout staré české filmy. Skoro mi připadá, jako by se puberta, která přináší problémy a komplikace, že se celé rodině ježí hrůzou vlasy, všem generacím před námi na sto honů vyhnula. A přišla teprve teď.

Možná je to tím, že je to teď jednodušší. Přijít ze školy a „prudit“. Mít čas se jen tak povalovat, nemít starosti, užívat si a „dělat potíže“. Unikat rodičům, jak jen to jde. Nejenom fyzicky, na diskotéky, fesťáky a na chaty ke kámošům, ale i v informovanosti, v rozhledu. Zatímco dřív byli rodiče a prarodiče autorita (věděli, kdy osít pole, protože měli letité zkušenost), tak dnes, pokud nemáte dokonalý přehled o všech technických vymoženostech, tak jste považováni za předpotopní tvory, kteří si zřejmě ještě z vlastní zkušenosti vybavují takové vynálezy, jako třeba ruchadlo nebo elektřina. A pokud se vám pletou zkratky SMS a MMS, ámen s vámi. To pak těžko můžete na své dítě jakkoli výchovně působit. :-)) Odhalíte svoji slabinu, a to se neodpouští.

Možná se z puberty dělá věda, když se to pořád dokola popisuje. Takže i ti, co mají desetileté děti, se už dnes bojí toho, až to přijde. Bojí se a pod tlakem chybují. Jediné, co rodiče může utěšovat, je fakt, že nic netrvá věčně. Ani puberta. Když se tak dívám na usedlé a seriozní čtyřicetileté úředníky, prodavače nebo zdravotníky, tak se mi ani v nejmenším nechce věřit, že by si prošli něčím tak odporným, jako je puberta. Pokud ne, tak nechápu, jak to příroda zaonačila, že se jim problémy spojené s dospíváním vyhnuly. A pokud si pubertou prošli, tak jsou důkazem toho, že puberta je úkaz nepříjemný, ale naštěstí přechodný...