Představte si, že jste napsali povídku, divadelní hru, vymysleli architektonicky zajímavě řešený dům. Chcete uspět, prosadit své dílo, ale máte obavy, že Váš výtvor někdo zneužije?

Moje pojednání se bude týkat hlavně literárního díla a pouze okamžiku vzniku díla (ale v podstatě to platí pro výše uvedená díla).

Autorský zákon říká, že právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (§ 9), tzn. že ho nakreslíte, vyfotíte, napíšete – prostě zaznamenáte.
Autor má právo rozhodnout o jeho zveřejnění a má právo na nedotknutelnost díla (tzn., že nikdo bez jeho souhlasu nesmí dílo měnit) – viz § 11.
Litera zákona je jasná.

A teď si představte, že jste začínající autor a jdete s kůží na trh. Trh moc neznáte, zkušení žraloci se již v pro vás nepřehledných vodách pohybují. Tito Vám naslibují cokoli, jen aby, pokud se jim Vaše dílo líbí (hodí), dosáhli svého. Sporům je vždy lepší se vyhnout, ale co kdyby…
Je možné nějak prokázat původ díla?

Pokud chcete, aby bylo o původu díla jasno, je zde několik možností.

1) úschova – notářská, advokátní
Svěřte své dílo do advokátní nebo notářské úschovy. Stačí se jen zeptat na tarif u toho kterého notáře.

2/ DILIA – divadelní a literární agentura
Ta Vám na základě podepsané smlouvy uloží dílo za cenu 500 Kč (900 Kč), podle rozsahu, na pět let. Úschova má stejný význam jako notářská úschova. Je důkazem toho, že určitá osoba měla v určitý okamžik dílo k dispozici – tj. například před tím, než ho někdo jiný zneužil.

3/ Dílo můžete poslat sám sobě v obálce s pečetním voskem. Poštovní razítko může také posloužit jako důkaz o době vzniku díla.

V případech 1 a 2 se dílo vloží do obálky, zapečetí voskem (nebo přelepí), podepíše přes chlopně. Na obálku se napíše Vaše jméno, adresa, titul díla a poslední a první věta textu. Do obálky můžete také přidat informaci o kapitolách (počtu a jména), příklady obrázků (a počet).

A teď už Vám jenom zbývá sehnat seriózního, finančně silného nakladatele s vlastní distribucí…

Hodně štěstí.

Zdroj:
Autorský zákon
Dilia - 
www.dilia.cz
www.calcre.com  

         
Reklama