Existují základní otázky o vlastní osobnosti, které si každý z nás v průběhu života nejednou klade.

Jaký jsem? Jak mě vidí ostatní?

testTyto otázky patří v oblasti psychologie k těm neobtížněji zodpověditelným…

Mnohdy se chováme tak, ať už vědomě, či nevědomě, aby mínění lidí o nás bylo takové, či onaké. Cílem tohoto chování je dle psychologů posílení naší sebejistoty a pocitu vlastní hodnoty. Snažíme se prezentovat navenek tak, aby vnímání okolí bylo takové, jak sebe vnímáme a hodnotíme my. Tolik teorie.

I já jsem chtěla vědět, jak mě asi vidí moje okolí, moji nejbližší přátelé. Při první příležitosti, při mých narozeninách, jsem požádala kamarády, aby mi každý z nich anonymně napsal charakteristiku mé osoby, která mě vystihuje. 

Rozdala jsem papírky a s určitou trémou čekala, co se o sobě dozvím. Z větší části se názory s mojí představou shodovaly, ale velice zajímavý byl názor člověka, který mě viděl poprvé v životě. Označil mě za „přemíru organizující“.

Asi na tom něco bude. Pokaždé, když mám dojem, že se tak začínám chovat, vzpomenu si na něj.

Někdy se představa o sobě samém může ale dostat až do extrémů, kdy člověk pozbývá soudnost vůči vlastní osobě. Jde o lidi nadmíru sebestředné, které názor ostatních vůbec nezajímá, a pokud ano, nedokážou ho přijmout.

Pro účely tohoto tématu jsem našla v jedné knize psychologie tabulku, kde můžete vy sami zachytit profil své osobnosti tak, jak si myslíte, že vás vidí konkrétní člověk. Ten pak tabulku vyplní také a vy můžete v návazném rozhovoru posoudit domnělý obraz druhého s vaším vlastním obrazem.

U každé vlastnosti můžete křížkem označit hodnotu 0 až 4, 0 - naprosto neodpovídá, 4 - zcela odpovídá.

  0 1 2 3 4
střízlivý, věcný          
sebevědomý          
egocentrický          
přátelský          
netrpělivý          
aktivní, činorodý          
přizpůsobivý          
impulzivní          
tolerantní          
spolehlivý          
ovládám se          
těžkopádný          
otevřený          
výbušný          
kreativní (tvůrčí)          
dominantní (vůdčí)          
vyrovnaný          
snadno se dokáže nadchnout          
nejistý          
ctižádostivý          
autoritativní          
inteligentní          
ochotný pomoci          
všestranný          
potřebuji být poctěn          
soucitný          
agresivní          
hledám kompromisní řešení          
optimistický          
schopný ovlivnit druhé          
citlivý          
temperamentní          

Zdroj: Přehled psychologie, kolektiv autorů, Portál, 2000

Velmi zkreslené mohou být také naše představy o našem těle. Vidíme na sobě spoustu chyb, o kterých si myslíme, že vnímají i ostatní, ale většinou to tak není. Existují i extrémy, kterými může být v tomto případě anorexie či bulimie, kdy člověk není schopen vidět své tělo takové, jaké doopravdy je.

Určitě se ale najde mnoho lidí, kteří o konfrontaci nestojí. Stejně jako moje nejmenovaná kolegyně. Když jsem se jí zeptala, proč, přiznala se, že je vlastně srab!

Například náš šéf Radek v tom má úplně jasno: „Jsem nejlepší!“ …a my o tom nepochybujeme!

Reklama