Alkohol. Láhev vína. Dvě, tři, pět, sedm piv. Kola s vodkou. A ještě jedna. A ještě...

Ilustrační foto

 

Alkohol žel patří neodmyslitelně k našemu způsobu života. A naším blízkým společníkem se stává stále častěji. Situace si to žádá...

 

Proč vlastně pijeme? „Trávit“ se alkoholem je přece proti lidské přirozenosti! A znáte jiné živé tvory, kteří by alkohol vyhledávali dobrovolně? Jistě, samozřejmě, že se někteří živočichové z nedostatku potravy pouštějí do konzumace kvasících plodů. A ani u nich na sebe následky nenechají dlouho čekat.

 

Ilustrační fotoNapříklad v zimě přemrzlá bobule dokáže „opít“ kdejakého ptáčka, a ti pak padají z větví jako podťatí a nezřídka i umrznou... (V takové Skandinávii by o tom mohli vyprávět!)

Ale pro příklad nemusíme chodit tak daleko. Opíjí se i lesní zvěř, nebo jen obyčejný pašík v chlívku, když mu naservírujete v pomyjích koktejl ze zkvašených jablek a slupek z brambor...
 

 

Alkohol

Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná substance. Alkohol vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14 %, protože pak jsou kvasinky ničeny svým vlastním produktem. A dalším procesem už vzniká ocet.

 

Motto: „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství...“  

 
„Alkoholy jsou skupinou látek s charakteristickou strukturou. V organizmu lidí i zvířat se vyskytují zcela přirozeně – fyziologicky – jsou součástí metabolických pochodů,“ říká psychiatrička a terapeutka MUDr. Eliška Hellerová.

 Ilustrační foto

„Pod pojmem alkohol však většina z nás rozumí ethanol – tedy alkohol obsažený v nám známých nápojích,“ vysvětluje častý laický omyl.

„Alkoholické nápoje jsou čím dál víc vyhledávány pro schopnost povzbudit – což nastává už po vypití menšího množství," dodává odbornice na alkoholovou závislost.

„Při pokračující konzumaci se však rychle objeví nežádoucí účinky, kterými organizmus reaguje na počínající otravu,“ popisuje negativní projevy lékařka Hellerová.

 

„Mezi tyto projevy patří útlum činnosti centrální nervové soustavy (mozku), pokles dýchání, snížení tělesné teploty způsobené utlumením termoregulačního centra, popřípadě až celková anestezie (utlumení, znecitlivění).“

Alkoholismus

 

Alkoholismus (závislost na alkoholu) je chronické opakující se onemocnění, postihující nejen celou osobnost postiženého jedince (po stránce psychické a fyzické), ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.

Patří mezi nejzávažnější a – bohužel – i nejrozšířenější formy závislosti.

Obecně lze o něm hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď samotnému pijanovi, společnosti, nebo oběma.

Tuto nemoc lze jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

„Who is who“?

1) Abstinent – buď ze zásady, či z nějakého konkrétního důvodu (nedělá mu dobře, nechutná mu, 
   zná odstrašující příklad atd.) odmítá konzumaci alkoholu, ve společnosti se často setkává s
   nepochopením

 

2) Konzument – jedná se o většinu populace – lidé pijící pouze příležitostně (společenská „nutnost“,
   pro chuť a uvolnění)

 

3) Piják – přímo vyhledává alkohol – cítí se lépe než v přirozeném stavu, vyhovuje mu uvolnění a
   euforie, snazší společenský kontakt

 

4) Alkoholik – pije cokoliv, hlavně že vymizí nepříjemné abstinenční příznaky, alkohol konzumuje
   denně, je na něm závislý 

 

Motto: „Já mám bol, a ten bol mě bolí! Alkohol – všechny rány zhojí...“  

 

Stadia opilosti v závislosti na zkonzumovaném alkoholu

a)
1–1,5 ‰ – člověk se cítí spokojený, je sdílný, veselý, projevuje se živou mimikou, výřečností,
    rozpustilostí, směje se, je přátelský a sebejistý – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“Ilustrační foto

 

b) 1,5–3 ‰ – za tohoto stavu je piják nekritický, netaktní,
    křičí, zpívá, nedbá na okolí, je impulsivní, nenaslouchá
    ostatním, charakteristickým znakem je erythema
    (zčervenání) obličeje, krku a výstřihu, stoupá tep
    (tachykardie), pohyby jsou neuspořádané (ataxie), opilý
    člověk poráží sklenice, vrávorá, trpí diplopií (rozdvojené
    vidění)

 

c) 3‰ a více – dostavuje se únava, ospalost, často zvracení,
    obličej naopak bledne, opilý člověk může zemřít i při zcela
    banálních situacích, které by za střízliva hravě zvládl (lze se utopit v mělké kaluži), při takto vysokých
    dávkách se dostavuje narkotický efekt – bezvědomí, necitlivost, inkontinence (pomočení, pokálení),
    tep slabý, objevuje se bradypnoe (zpomalené dýchání), mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na
    přímé světlo, v nejhorším případě dochází zcela k zástavě dechu

Motto: „Ať chlastám, co chlastám – hlavně, že se motám...“  

Pijácká kariéra má čtyři vývojové fáze. Pro každou jsou typické různé příznaky.

Stadia alkoholismu

1) Počáteční – piják poznává účinky alkoholu. Má potřebu zvyšovat jeho dávky, aby se dostavily
    pocity dobré nálady. Alkohol mu prozatím „dává, ale nebere“.

 

2) Varovné – častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost
    častého pití. Opilost se dostavuje znovu a znovu. Člověk pije častěji, přechází od méně
    koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k lihovinám.

    „Okénka“ zatím nebývají častá. Pokud by piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje.
    Hledá společníky, které v budoucnu označí jako „špatnou společnost“,  která ho k pití přivedla.

 

3) Rozhodné – roste tolerance, pro tuto fázi jsou zde typická „okénka“ (tím se liší od předchozího
    stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již
    ovládá jeho.

Ilustrační fotoZas a znova (nejčastěji den po té, kdy byl opilý) slibuje sobě a svým blízkým, že již pít nebude, ale tento slib permanentně porušuje.

Pokud delší dobu abstinuje, nabývá dojem, že má pití „pod kontrolou“. Může to trvat týdny nebo měsíce.

Pijan si v této fázi neuvědomuje, že se vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu ocitl jeho nervový systém v situaci podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin.

Pokud v tomto momentě začne pít, přestane vnímat hranice a už nepřestane.

 

4) Konečné – nastává etapa výrazně snížené tolerance na alkohol – závislý se opije častěji (nikoli
    z menšího množství alkoholu!). Opíjí se i při nevhodných příležitostech (v práci, před důležitým
    jednáním, schůzkou, událostí).

    Pije i několik dní – toto období označujeme jako „tahy“. Alkohol konzumuje už od rána. Dostavuje
    se stadium „debaklu“: bez alkoholu to nejde, a s ním také ne! Bludný kruh se uzavírá. Tady
    může pomoci už jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus
    a toxikomanii (AT středisko).

 

40 nejčastějších znaků alkoholismu

 

 1) Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí

 2) Tajné pití

 3) Trvalé myšlenky na alkohol          
 4) Překotné pití
(nekontrolované)
 5) Pocity viny

 6) Vyhýbání se narážkám na alkohol

 7) Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)

 8) Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace)

 9) Nárůst sociálních obtíží

10) Velikášské chování jako kompenzace ztráty sebeúcty

11) Nápadné agresivní chování

12) Trvalý pocit zkroušenosti

13) Období abstinence vynucené tlakem okolí

14) Změny způsobu pití (aby alkoholik předešel nepříjemnostem)

15) Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi

16) Změna (změny) zaměstnání

17) Vše se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)

18) Ztráta zájmu o vnější svět

19) Nápadná sebelítost

20) Úvahy (či dokonce realizace) o úniku z dosavadního prostředí

21) Změny v rodinném prostředí – odcizení

22) Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny

23) Vytváření tajných zásob alkoholu doma (na pracovišti)

24) Zanedbávání přiměřené výživy

25) Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví

26) Pokles sexuálního pudu

27) Alkoholická žárlivost

28) Pravidelné ranní doušky

29) Výskyt prodloužené intoxikace – „tahy“

30) Etická deteriorace (dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností)

31) Postižení mentálních schopností

32) Alkoholické psychózy

33) Styky s morálně postiženými osobami

34) U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (lihové čisticí prostředky)

35) Snížení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití

36) Nedefinovatelné úzkosti

37) Třasy

38) Pití nutkavého rázu

39) Zhroucení racionalizačních systémů – „debakl“

40) Lhaní, dokonce i kriminální činy, krádeže

  

Motto: „Chlast – slast!“  

 

Ilustrační fotoZávislými na alkoholu jsou v České republice desítky tisíc lidí. „Problém“ s alkoholem má podle statistiky 25 % mužů a 10 % žen v ČR. Vcelku přesné odhady říkají, že je u nás přibližně 26 tisíc alkoholiků! Alarmující je i neustálý nárůst mladistvých alkoholiků do 18 let a dokonce i nezletilých.

 

Fenomén „alkoholismus“ je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika. Je nutné konstatovat, že alkohol i přesto, že je legální, pořád zůstává drogou srovnatelnou s heroinem nebo opiáty. Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární chronická až smrtelná onemocnění.

 

 

Jak často pijete alkohol? Jste abstinent, konzument, piják, nebo alkoholik? Pijete jen ve společnosti, anebo i v skrytu – sama doma? Myslíte si, že máte pití pod kontrolou?

Reklama