Ivo Mathé, stávající rektor Akademie múzických umění v Praze, si prošel nejedno povolání. Byl ředitelem České televize i šéfem prezidentské kanceláře. Náš rozhovor poodkryl i něco málo z jeho soukromí...

mathe

Ivo Mathé je stávajícím rektorem Akademie múzických umění v Praze. Tento zajímavý muž začínal jako asistent produkce v bývalé Československé televizi a dopracoval to zde přes vedoucího produkčního až na ředitele, když se v roce 1992 stal historicky prvním generálním ředitelem nově vzniklé České televize. Na tomto postu vydržel až do roku 1998. Zároveň s tím byl také v letech 1995 až 1998 viceprezidentem Evropské vysílací unie.

Od roku 1999 až do roku 2003 pracoval jako šéf Kanceláře prezidenta České republiky, kterým byl v té době Václav Havel. Zároveň byl členem Správní rady Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění. V roce 1990 začal též působit jako pedagog na FAMU.

V roce 2005 se stal rektorem AMU a tuto funkci vykonává, s krátkou pauzou v roce 2008, dodnes.

Žije s novinářkou Barborou Tachecí a synem Sebastianem.

S panem Ivem Mathé jsem se setkal na udílení scénáristických cen Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, kterých je porotcem. Musím říct, že jsem byl po dlouhé době zase jednou pořádně nervózní. Před takovou osobností se vám vždycky roztřesou kolena. A tak mě mile překvapilo, jak byl Ivo Mathé vlídný a hovorný...

Na internetu jste označován také za scénáristu a spisovatele...
Tak tomu se musím smát, žádný scénárista, natož spisovatel nejsem.

Ale vždyť jste autorem seriálu Etiketa, který vyšel i knižně...
Tak to jsem skutečně napsal. Ale napsat takovouhle jednu knížku na základě scénářů, které jsem napsal s kolegy, to bych se nikdy nenechal titulovat scénáristou a spisovatelem, byť jiní to dělají. Vím však, že existuje hodně lidí, kteří napsali desetinu toho, co já, a říkají si tak.

Nikdy vás tedy nelákalo být, řekněme, literárním autorem?
Nelákalo. Já jsem vždycky inklinoval k tomu - dnes jsou pro to samé anglické výrazy - být za kamerou. Ne psát, režírovat nebo hrát, nějak se předvádět... Myslím si, že je to stejně důležité jako stát před kamerou. Dělat produkci, znamená rozumět všem těmto profesím. Po těch letech mi prošlo rukama tisíce scénářů, takže to, co jsem sám napsal, bylo spíš náhodou a díky zkušenostem. Nikdy jsem se scénáristikou zabývat nechtěl.

Dobře, pojďme k otázce, kterou jsem chtěl náš rozhovor začít. Když dostanete do ruky scénář, čím vás zaujme a jakým způsobem ho posuzujete?
Předně si ho musím přečíst. Zde v nadaci je výhoda, že se na scénář nemusím dívat jako producent, tedy mi nenaskakují čísla a výpočty, jako kdybych seděl v televizi, na Barrandově nebo v nějaké produkční společnosti. Samozřejmě ale vidím, jestli je to náročná dobovka či jednoduchá civilní současnost... tenhle pohled zapudím, protože se jím zabývat, jak již jsem řekl, nemusím, a čtu pouze příběh.

Nechybí vám to? Myslím tím produkce...
To víte, že mi to chybí. Je to profese, kterou jsem dělal léta letoucí. I když jsem byl ředitelem televize, byl jsem vlastně vrchním producentem, protože systém v České televizi byl takový - pakliže jsem tedy chtěl svoji práci dělat pořádně, musel jsem se o to zajímat. Mezi mnou a producenty byla jen jedna vrstva, takže jsem dost často musel na scénáře nahlížet tímto způsobem. Je tedy přirozené, že se mi trochu stýská, ale ne tak, že bych se každý den rozhodoval, zda se k producentství vrátím, či nikoli. Je to do značné míry vyřízená záležitost.

Která z profesí - a že jich bylo - kterými jste prošel, pro vás byla vnitřně nejatraktivnější?
Stále se cítím jako producent. Byla to práce, kterou jsem dělal nejdéle, a myslím, že lidé, kteří si to pamatují, vzpomínají v dobrém na ten vklad, co jsem do filmové i televizní produkce přinášel. Když jsem pak dělal ředitele české televize, tak už můj konkrétní přínos pro pořady byl v něčem jiném, byla zde spousta jiných starostí, které jsem musel řešit v té nesmírně dynamické době na počátku devadesátých let, kdy jsme budovali novou tvář veřejnoprávní televize - pracovali jsme opravdu nepřetržitě skoro 365 dní v roce a 24 hodin denně. To už bych dneska jednak nevydržel, a jednak se to ani nevyžaduje.

Vy jste byl velkým kritikem vašich nástupců na postu ředitele České televize. Co se týká jejího stávajícího vedení - jak jste spokojen?
Nejsem tu od toho, abych se vyjadřoval k vedení. Jako plátce televizního poplatku mě zajímá ponejvíce výstup. To je mi samozřejmě líto a nevím, kdo to způsobuje. Mohu si jako teoretik myslet, že režijní náklady jsou příliš velké a mezi vedením a samotnými tvůrci je příliš mnoho vrstev, příliš mnoho pater. Zřejmě asi totéž platí o odpovědnosti vedení k celé České televizi a smyslu toho, proč je zřízená. Někdy mi připadá, jako by zapomínali, k čemu má tato instituce sloužit. Dnes stále víc chápu, proč je tolik kritizovanou. Připadá mi, že například ČT1 se od hlavních okruhů Novy a Primy příliš neodlišuje, což by měla.

Vy jste také vedl prezidentskou kancelář v době, kdy byl prezidentem Václav Havel. Mohl byste jednu úsměvnou historku s ním?
Jsem nepřítel veškerých historek z natáčení. Stejně tak jsem nikdy nevyprávěl a nebudu vyprávět žádné úsměvné historky z Hradu. Ale obecně je Václav Havel velice vtipný a charismatický muž, osobnost, se kterou jsme se hodně nasmáli. To bezesporu.

Zeptám se ještě na něco osobnějšího. O vás se říká, že jste velice pracovitý člověk. Jak odpočíváte?
Klišé je odpočívat prací, ale já si skutečně nejvíc odpočinu děláním něčeho jiného než toho, co jsem dělal před hodinou. Proto mám také tolik aktivit. Čtení scénářů je docela jiná práce než v kanceláři podepisovat diplomy nebo peníze pro vysokou školu.

Říká se, že Einstein spal čtyři hodiny denně, kolik času věnujete denně spánku vy?
Teď už je to víc, řekl bych, že asi šest hodin. Kdysi v televizi jsem chodil do kanceláře opravdu brzy, tak to mohly být ty čtyři, čtyři a půl hodiny, ale s Einsteinem to nemělo nic společného (směje se).

Reklama