gender-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Co je Hjalli a jak tato metoda vznikla?

Jedná se o takzvaně kompenzační pedagogický přístup především předškolního vzdělávání, při kterém se pedagog z pohledu genderu snaží k dětem přistupovat co nejvíce neutrálně. Ovšem zmíněná kompenzace tkví především v tom, že se u jednotlivých pohlaví primárně posilují ty složky dovedností, které jsou stereotypní společností považovány za oslabené u daného pohlaví. Tak například se i ve vyspělé společnosti stále drží mýtus, že ženy jsou méně technicky zdatné než muži. Proto se v Hjalli školce holčičky zdokonalují právě v takových oblastech. Učí se rozvíjet logické a technické myšlení, posilují fyzickou odolnost i sílu.

Naproti tomu chlapci bývají často v tradiční výchově nabádáni k tomu, aby byli stateční a tvrdí protože „kluci přece nepláčou.“ Zde se naopak pracuje na jejich empatii, citlivosti směrem k druhým, péči o ostatní i o sebe. Primární kompenzovanou oblastí se tak stává emoční inteligence a schopnost projevit své pocity.

Hjalli vytvořila islandská pedagožka a dětská psycholožka Margrét Pála Ólafsdóttir. Ve svém oboru je na Islandu uznávanou odbornicí, která publikovala mnoho článků a knih o genderové rovnosti, pedagogice a vzdělávání, a to jak pro rodiče, tak pro akademiky. Za svou celoživotní práci byla oceněna Rytířským křížem islandského řádu.

Jak vypadá den v Hjalli školce?

Ráno se zpravidla všechny děti scházejí v jedné třídě. Na dopolední program jsou ovšem dívky striktně odděleny od chlapů a věnují se kompenzačním činnostem. Hjalli tento krok zdůvodňuje jednoduše – kromě potřebné kompenzace je výhoda genderově odděleného vzdělávání v tom, že chlapci a dívky mohou zastat jakékoliv role bez ohledu na to, jaké jim předurčuje veřejnost. Když by totiž byl kolektiv dívek a chlapců pohromadě, začaly by se časem děti vymezovat proti určitému typu aktivit s tím, že se jedná o ženskou nebo mužskou „práci“. Ale například v čistě chlapeckém kolektivu musí obsáhnout všechny role.

Dívky se v rámci kompenzačního programu učí například vyměňovat žárovky či sledují, jak se spravuje automobil. Naproti tomu chlapci se učí naslouchat, vařit či péct a pečovat o druhé. V mnoha Hjalli školkách také potkáte chlapečky s vlásky delšími, než mají holčičky, či s nalakovanými nehty.

Odpoledne mají volný program ve smíšené třídě, kde se mohou věnovat naprosto čemukoliv, co školka nabízí. Všechny aktivity samozřejmě probíhají pod soustavným dohledem pedagoga a cíl je především ten, aby se děti naučily vzájemně spolu vycházet bez ohledu na pohlaví. Chlapci pochopí, že s děvčaty je stejná legrace jako s kamarády a holky se nebály bavit s kluky. Z aktivit je také vyloučeno veškeré soutěžení „kluci proti holkám“. Vše dělají společně, učí se spolupracovat a přemýšlet o druhém pohlaví co nejvíce pozitivně.

V době genderově smíšeného programu mohou děti malovat, modelovat, dovádět v herně, stavět z kostek či věnovat se vyrábění. Ovšem pozor, v Hjalli školce nenalezte panenky ani autíčka. Žádné „dívčí“ a „klučičí“ hračky. Naopak je k dispozici mnoho materiálů k vyrábění, jako jsou kamínky, látky, hadříky, barevné kartony či keramická hlína.

Má metoda Hjalli význam?

Odpověď nám poskytnou celosvětové statistiky, které hovoří jasně. Island se dlouhodobě drží na prvním místě v genderové rovnosti. A tento úspěch lze bezesporu připsat nejen bojovníkům za lidská práva, ale právě genderově neutrální výchově, která vychovává z dětí silné a nezávislé jedince, kteří jsou schopni pohlížet na druhé bez společností očekávaných předsudků.

Čtěte také: 

Zdroj: PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDUHjalli modelWe forum

Reklama