Za všechno mohla vlastně Marie Terezie. Když spolu se svým kancléřem Kounicem domlouvala sňatek této princezny se svým prvorozeným synem Josefem, zdánlivě to vypadalo, že měla šťastnou ruku. Sledovala především dynastické zájmy a sblížení habsburské monarchie s francouzskými Bourbony. Mimo plán se ale pragmatický Josef do krásné Isabelly bezhlavě zamiloval. Jeho štěstí, je-li to tak možné vůbec nazvat, však trvalo zoufale krátce…

Dokonce se traduje, že zásluhu a zájem na spojenectví obou říší, namířeném zejména proti Prusku v době sedmileté války, měla také milenka Ludvíka XV. madame de Pompadour. Té se hluboce dotklo nelichotivé vyjádření pruského krále Fridricha II. Velikého na adresu její osoby.

IsabellaIsabella Parmská (1741-1763), někdy uváděná též jako Bourbonská, měla prvotřídní původ. Jejím dědečkem z otcovy strany byl španělský král Filip V., druhým byl král francouzský Ludvík XV.  

Zpočátku Isabella vyrůstala na dvoře svého španělského dědečka. Když jí bylo osm let, stal se její otec parmským vévodou. Rodina tedy přesídlila do svého nového domova, kde se Isabelle dostalo obšírného vzdělání. Často s matkou navštěvovala i svého druhého dědečka ve Versailles. Rostla ve velkou krasavici, ale už v raném dětství se u ní objevily sklony k depresím a melancholii. Několikrát projevila přání jít do kláštera. Rodiče však měli jiné plány.

V roce 1759 se Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský obrátili na francouzského krále Ludvíka XV. s žádostí, aby se v zastoupení jejich nejstaršího syna Josefa ucházel o ruku své vnučky Isabelly u vévody parmského a jeho manželky. Jejich žádost byla přijata s nadšením. Brzy se na versailleském, parmském a vídeňském dvoře rozběhly přípravy ke svatbě století. Největší zásluhu na nich měla Isabellina matka Louisa Alžběta. Ta se však svatby, kterou si velice přála, bohužel nedožila. Tehdy totiž zachvátila Parmu epidemie neštovic, onemocněla jimi i Isabellina matka, která po několika dnech zemřela. Nervově labilní Isabella v ní ztratila nejen matku, ale i nejbližší přítelkyni. Od té doby byla odkázána jen sama na sebe…

Po svatbě v zastoupení, která se konala v září 1760 v padovské katedrále, se Isabella vydala do své nové vlasti. Tak úžasnou událost ještě nikdy Vídeň nezažila. Při příjezdu do města doprovázelo Isabellu 94 bohatě ozdobených kočárů. Velkolepé svatební divadlo se pak odehrálo 6. října v kostele sv. Augustina, tradičním místě habsburských svateb. I když se snoubenci neznali, Josef se od prvního momentu do Isabelly beznadějně zamiloval. Zamilovala si ji i nová rodina a celá Vídeň. Marie Terezie mohla být spokojená...

Půvabná a milá Isabella se okamžitě stala Josefovou celoživotní láskou. Chtěl s ní trávit každou minutu, stále po ní toužil a stěží si mohl uvědomit, že Isabella necítí totéž.

Isabella nebyla jen mimořádně krásná, ale také na ženu své doby neobvykle vzdělaná. Měla všestranné zájmy. Zabývala se studiem přírodních věd, milovala matematiku, ovládala jazyky, ráda četla, veršovala, skvěle hrála na housle i na klavír. Intelektově byla na stejně vysoké úrovni jako její budoucí manžel. Na manželství a mateřství, podobně jako jiné urozené nevěsty, ovšem připravená nebyla. Spíše naopak. Její matka se před ní nikdy netajila tím, že ke svému muži nic necítí a že byla ke sňatku vlastně svými rodiči donucena. Její averze by se možná dala i pochopit. Rodiče ji totiž provdali v pouhých dvanácti letech, a když jí bylo čtrtnáct, narodila se jí Isabella. Byla tedy vlastně ještě dítětem, přesto měla ke své maličké dcerce vroucí vztah až do své předčasné smrti.

Isabella s matkouIsabella se svou milovanou matkou

I když byl Josef tou nejlepší evropskou partií, pro Isabellu byl manželský život utrpením. Vlastně měla negativní postoj ke všem mužům, ale snažila se, aby ve Vídni nic nepoznali. Neustále o sobě pochybovala – zda obstojí jako dobrá manželka, matka či budoucí panovnice. Trápilo ji to, že po ní Josef stále touží, stejně jako to, že se očekávalo, že porodí co nejdříve mužského potomka.

Byla uzavřená, zvláštní vztah měla jen k Josefově sestře Marii Kristině, přezdívané Mimi. Staly se z nich důvěrné přítelkyně, podle historiků to byl vztah lesbický. Jsou přesvědčeni, že Isabella byla do Marie Kristiny skutečně zamilovaná. Ovšem na to, zda byl i vztah Marie Kristiny k Isabelle stejně vřelý, se už názory různí. O jejich vztahu svědčí rozsáhlá korespondence. Psaly si denně, i když bydlely v jednom paláci.

Isabella několikrát otěhotněla a několikrát potratila. V březnu 1762 přišlo konečně na svět první dítě - dcera pojmenovaná po babičce Marie Terezie. Porod byl nekonečný, Isabella se poddávala svým bolestem a očekávala, že při něm zemře. Té představy se dlouho nedokázala zbavit. Děsila se, že bude muset znovu podstupovat další těhotenství, dokud neporodí následníka trůnu.

Ačkoli ji celá rodina hýčkala, Isabella se z porodu jen těžce vzpamatovávala. Dokonce sama Marie Terezie přikázala svému synovi, aby se k manželce choval ohleduplně a šetřil ji. Jenže díky Josefovu apetitu byla zanedlouho Isabella těhotná znovu. Na podzim1763 vypukla ve Vídni obrovská epidemie neštovic. Nevyhnula se ani císařské rodině. Nakazila se i těhotná Isabella. Oslabená infekcí předčasně porodila druhou holčičku. Ta ale po několika hodinách zemřela.  

hrobka

Isabella je pochována ve Vídni v Kapucínské hrobce

Nemoc krásnou Isabellinu tvář změnila k nepoznání. Zoufalý Josef ji starostlivě opatruje, bdí u ní ve dne v noci. Sám neštovice prodělal v dětství, takže se nemusí bát nákazy. Isabella však nemá nejmenší chuť s nemocí bojovat. Má vysoké horečky, upadá do bezvědomí a několik dnů po porodu v listopadu 1763 umírá v Josefově náručí. Tomu se hroutí svět. Isabella byla jediná žena, kterou hluboce miloval. Vůbec netušil, že ona ho nemiluje, lásku jen předstírá a že je vlastně v manželství s ním velice nešťastná…

 

V seriálu o zajímavých ženách jste si o dalších příslušnicích habsburského rodu mohli také přečíst:

 

Reklama