invalid

Od 1. ledna 2010 čeká na všechny občany, kteří pobírají částečný nebo úplný invalidní důchod, velká změna. A jako by to bylo nějaké překvapení, samozřejmě si znovu pohorší.

Do konce tohoto roku jste mohli být buď částečně invalidní, nebo úplně. Posudková komise hodnotila procentuální míru snížení vaší pracovní neschopnosti; u částečného důchodu musela poklesnout nejméně o 33 %, u úplného o 66 %.

Od nového roku však bude všechno jinak. Novela důchodového pojištění zavádí tři stupně invalidity.

  • 1. stupeň se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
  • Invalidita 2. stupně bude znamenat pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
  • Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se bude týkat těch osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %. 

Kdybyste nový zákon hledali v plném znění, je to zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy důchodové reformy, takže i starobní důchodci, potažmo my, se máme na co těšit.

Názor odborníka

„Podle této novely se podmínky invalidních lidí zhorší. V nebezpečí jsou hlavně ti, co se dnes pohybují na hraničních mezích přechodu z jednoho stupně invalidity do druhého. Kdo pobíral částečný invalidní důchod a byl ohodnocen na 33–34 % ztrátu pracovní schopnosti, se do nových tabulek už nemusí vejít a o důchod může přijít. Jediná možnost jak si ho uchovat bude nová kvalifikace jeho handicapu. Dnes plně invalidní lidé z 66 % ztrátou invalidpracovní schopnosti už budou jen částečně invalidní, a tím mohou přijít o nějakou tu tisícikorunu měsíčně,“ řekl pro Ženu-in ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením JUDr. Jan Hutař. Tato organizace má mimo jiné za úkol podílet se a odborně se vyjadřovat k vládou navrhovaným změnám týkajícím se postižených občanů, ale bohužel dost často vyslyšena není. „Hodně jsme se snažili snížit hraniční procento přechodu z 3. na 2. stupeň invalidity, ale nepodařilo se nám to. Vláda chce zkrátka ušetřit,“ dodává ředitel a je přesvědčený, že kdyby byly pravdivé všechny vládou schválené zdravotní rozřazovací tabulky, zkrachovaly by veškeré pohřební ústavy, protože v tabulkách neexistuje nemoc, na kterou by se dalo umřít. „Všichni bychom byli nesmrtelní, to by bylo něco!“ směje se ředitel lakotě politiků, kterou nejvíce pocítí invalidé nově zařazení do 1. stupně invalidity. Jejich důchod bude od ledna asi o 20 % nižší než stávajících částečných invalidů.

Autem? Ne, pěšky!

Úsporná změna se dotkne i rodin, kde se rodiče starají o postižené dítě mladší 26 let, kterému je přiznán plný invalidní důchod. Od ledna ztratí nárok na příspěvek obecního úřadu na nákup auta, které je ale v tomto případě nutnou pomůckou. Jestli si tedy na něj rodiče nevydělají jinak, budou muset své dítko vozit do dospělosti v kočárku, nebo na zádech.

Odkaz na poradnu

Všechno, co byste chtěli vědět o novele zákona a výpočtu důchodu, vám rádi zodpoví v rubrice PORADNA na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením na www.poradna@nrzp.cz, kde se budou rádi zabývat i vašimi osobními dotazy. Kontaktovat je můžete i telefonicky na (02) 226 753 427, nebo osobně na adrese Partyzánská 7, Praha 7.

Dotkne se tato změna i vás? Máte v rodině někoho, kdo je, byť jen částečným, invalidou?

Reklama