Psychowalkmany, biofeedback, babyplus – to jsou mozkové stimulátory, které slibují zázraky. Pro dospělé, ale i pro ještě nenarozené děti. Podle reklamy se můžete těšit na úžasnou schopnost učení, soustředění, relaxace, nebo nárůst IQ o 10–20 bodů. Stačí sáhnout hluboko do peněženky a stát se géniem.

Nasazuji si zrcadlové brýle a měkká sluchátka. Z obou se kroutí kabel ústící do krabičky velikosti walkmana. Tento má navíc předponu psycho. Usedám do křesla a spouštím program na rychlou dodávku energie a osvěžení. Je pozdní odpoledne, jsem po celodenním kolotoči pěkně znavená a potřebuji účinné nakopnutí, abych zvládla večeři, nádobí, venčení psa a tříhodinové Piráty z Karibiku v multikině s dcerou. Startuji. Před očima se mi rozbliká 35minutový ohňostroj červené, modré a zelené barvy, uši zaplaví rytmický šum, který co chvíli mění frekvenci i hlasitost. Prožívám zvláštní pocit, jako bych se ocitla uprostřed sci-fi a putovala do nitra hvězdy. Nebo se podobně cítí feťák, který si zrovna „šlehnul“? Jedním slovem, právě mě obklopilo docela příjemné neskutečno.

Po 30 minutách: Sluchátka ztichla, světla zhasla a já se probouzím. První, co mě napadá, je, že jsem usnout vůbec neměla. Program sliboval povzbuzení, a ne útlum. Ten je však takový, že se sotva zvedám. Nejsem schopna vůbec ničeho. Mluvit, myslet, vařit ani venčit psa. Potácím se směr ložnice a okamžitě znovu usínám. Budím se až ráno a dozvídám se, že k večeři byly párky a Piráti z Karibiku mě čekají dnes. Ještě že jsem se nestimulovala před důležitým jednáním!

Tajemství NASA

„Po jednom použití nemůžete dělat žádné závěry,“ vysvětluje mi Petr Roleček z pražského obchodu Galaxy, která psychowalkmany prodává. „Nejdůležitější předpoklad úspěchu je pravidelné a dlouhodobé používání,“ říká a předvádí asi deset modelů v cenové relaci 4–20 tisíc korun. Liší se nejen počtem programů, ale i přídavným zařízením v podobě MP3, rádia přehrávače CD.

Historie AVS přístrojů, jak se jim odborně říká, je poměrně dlouhá. Roku 1926 objevil německý psychiatr Hans Berger elektrické vlny, které vysílá mozek při své činnosti a nazval je alfa, beta, theta a delta. Deset let po té přišli v Anglii na to, že tyto frekvence lze napodobit a mozek tím „přeprogramovat“. První AVS přístroj vznikl v roce 1957 pro stresované vojáky vracející se z válečné vřavy. Poté si vývoj přístrojů přisvojila NASA (Národní úřad pro vesmír a kosmonautiku) a Pentagon, které zavedly jejich používání při výcviku pilotů a kosmonautů. V roce 1985 se AVS dostávají na veřejnost. Od těch dob nám slibují odbourávání stresu a spánkových defektů, relaxaci i zázračné učení. Ty nejdražší krabičky obsahují 60 léčebných programů na všech vlnových délkách.

„Psychowalkman je vědecky sestrojený přístroj, jehož účinek je laboratorně prokázaný. Nehodí se však pro děti do 12 let, psychicky nemocné, epileptiky nebo osoby trpícími těžkými depresemi. Těm by mohl uškodit, nebo dokonce vyvolat záchvat,“ varuje prodejce. Nezmiňuje však psychickou újmu, která může potkat každého, kdo za cenu moderního plazmového televizoru koupí šumící krabičku a doma zjistí, že zdaleka nesplňuje propagovaná očekávání.

prof. MUDr. Jiří Heřt, DrCs. – místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos

„Podle rozsáhlého průzkumu, který provedla německá nadace Stiftung Warentest, je účinnost psychowalkmanu omezená a převážně jen relaxační. Terapeutický efekt proto není o nic větší než při použití jiných relaxačních technik, nebo při pouhém poslouchání vhodné hudby. Nelze ani zapomenout na to, že velkou část účinku psychowalkmanu lze přičíst vlivu módy a reklamy, tedy placebovému efektu. Princip psychowalkmanu spočívá v tom, že se frekvence mozkových vln přizpůsobuje frekvenci světelných a zvukových signálů, synchronizuje se činnost mozkových buněk i obou hemisfér, zvyšuje se prokrvení mozku a mění se v určitém rozsahu produkce neurotransmiteru a endorfinu - látek, které mění náladu a zvyšují práh bolestivosti. To vše je laboratorně prokázáno, ovšem k analogickým změnám dochází i při jiných relaxačních metodách i jakýchkoli jiných podnětech, včetně placebových.  AVS má tedy blízko jiným relaxačním metodám jako je meditace, jóga, autohypnóza a autogenní trénink.“

Učte své emryo

Už se asi nenajde nikdo, kdo by pochyboval o schopnosti nenarozených dětí vnímat okolní zvuky a nechat se jimi ovlivnit. Tuto schopnost plodu využila jedna americká laboratoř a vymyslela Babyplus. Kulatou krabičku, která se připíná na břicho těhotné ženy. Obsahuje 16 programů – zvukových vzorců, které připomínají tlukot matčina srdce. Jejich rytmus se s postupujícím těhotenstvím zrychluje.

„Tak se dítě zapojí do učebního procesu založeného na rytmech, které se přirozeně vyskytují v jeho prostředí. Upevňuje si tak mozkové spoje a přichází na svět, oproti jiným, s mnoha rozumovými, vývojovými i emočními výhodami,“ říká klinický psycholog Jiří Tyl, který tyto malé zázraky distribuuje. Děti prý po nich lépe prospívají, mají lepší spánkový režim, rychleji se vyvíjejí, udrží déle pozornost, mají vyšší IQ a jsou dříve připraveny na vstup do školy. Tedy rozhodně 37 % ze zkoumané skupiny. Na webových stránkách www.babyplus.cz se však můžete dozvědět i další zajímavosti. Třeba tu, že plodová voda tlumí všechny zvuky jako je zpěv, hudba nebo čtení. Navíc mluvené slovo je pro dítě příliš náročné a hudba má moc nepravidelnou a složitou strukturu. Jednoduché rytmy 16 programů přístroje jsou navzdory všem uznávaným zkušenostem to jediné, co vašemu dítěti přináší užitek. Škodlivý vliv prokázán nebyl, protože intenzita zvuků nepřehlušuje skutečný tlukot matčina srdce. A kdyby ano? „Metoda je tak fyziologická, že organismus dítěte je schopen ji vykompenzovat, ukáže-li se nevhodnou,“ je přesvědčen neurolog prof. Josef Faber. No, nekupte to. Cena necelých 5 tisíc korun.

prof. MUDr. Jiří Heřt, DrCs. – místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos

„Pokud jde o Babyplus, tak mám názor spíše negativní. Jisté je, že na zevní zvukové podněty dítě v děloze už reaguje, ale zda to má nějaký efekt na vývoj mozku a jeho funkcí, to by bylo nutno ověřit experimentálně jak na zvířatech, tak i ve velké klinické studii u dětí. Pochyby vzbuzuje i to, že jde o vynález jedné osoby - což je typické pro většinu „alternativních“, tedy sporných metod a že je nápad hned využit obchodně. Všechny seriózní metody jsou výsledkem kolektivní práce vědeckých ústavů. Nedůvěru vzbuzují i sliby téměř neuvěřitelných zlepšení mozkové funkce. Konečně, ze zcela obecného hlediska, vývoj člověka i jakéhokoli jiného tvora se během dlouhodobé evoluce optimálně adaptoval na zevní podmínky. Není pravděpodobné, že by změna zevních podmínek, v tomto případě zvýšený přívod zvukových signálů, mohla vývoj příznivě ovlivnit. Očekával bych spíše negativní vliv, protože jde o podmínky nepřirozené.“

Kupte si své schopnosti

Jestliže se vám však narodilo dítko, aniž bylo v prenatálním stavu stimulováno babyplusem, není nic ztraceno. Právě pro něj (ale klidně i pro vás) je připraven EEG biofeedback. Přístroj na nácvik soustředění, odbourání vad způsobených lehkou mozkovou dysfunkcí, poruch spánku, zvýšení IQ o 10–20 bodů, prohloubení manažerských schopností...

Stačí usednout do pohodlného křesla, na hlavu si nechat přidělat elektrody a upřít zrak na obrazovku, kde se začne promítat něco na způsob počítačové hry. Tu však neovládáte myší ani joystickem, ale pouze soustředěním svého mozku. Když přede mnou po závodní dráze ubíhá Formule 1, zjišťuji, že udržet ji silou mysli mezi mantinely není vůbec jednoduché. Co chvíli bourám a dozvídám se, že s mojí schopností koncentrace není všechno v pořádku. Po 40 sezeních za 20 000 korun bych ale měla šanci na zlepšení. Dokonce bych mohla být o moc chytřejší a výkonnější. To bych ale nejdřív musela být movitá podnikatelka či pobírat plat člena parlamentu. Ale na to by zas bylo potřeba být schopnější, výkonnější, chytřejší... Tak teď nevím, co s tím.

Biofeedback je přístroj, který funguje. V uplynulých čtyřech letech probíhala za podpory ministerstva školství jeho studie v Dětském diagnostickém ústavu V Hradci Králové na dvou třicetičlenných skupinkách dětí ve věku 9–12 let s LMD nebo hyperaktivitou. „Závěry prokázaly výrazné zlepšení EEG, nicméně psychologické testování pozitivní změny nepotvrdilo,“ píše zdroj Psychologie dnes. Tréning je vhodný i pro nemocné epilepsií.

MUDr. Martin Brunovský – psychiatr

„Není to dlouho, co jsem byl přítomen vědeckému kongresu, kde se hodně hovořilo o účincích biofeedbacku. Studie, která by potvrdila jeho účinnost na poruchy spánku zatím neexistuje, ale na LMD a ADHD – poruchy pozornosti a hyperaktivitu u dětí léčit dokáže. Bohužel dospělí jsou na tom podstatně hůř, protože jejich mozek už nemá schopnost vytvářet nové spoje mezi neurony s trvalým charakterem.“

Jak pocvičit soustředění zdarma?

1. Trénujte kdekoli

Máte-li chvíli času, třeba na zastávce tramvaje, zaměřte svou pozornost do jednoho bodu a začněte se co nejsilněji soustředit. Z počátku to půjde hůř a myšlenky se budou snažit rozprchnout na všechny strany, ale po desáté už budete cítit, že je dokážete zkrotit docela snadno. Doba, kterou se vydržíte plně soustředit, se bude prodlužovat. Podobného efektu dosáhnete při hře na zapamatování co nejvyššího počtu různých obrázků.

2. Psychokinetické cvičení

Omyjte si obličej studenou (ne ledovou) vodou. Poté si udělejte na zdi černý bod v úrovni očí. Stoupněte si k tomuto bodu čelem, ve vzdálenosti asi 30 cm. Pokuste se na bod koncentrovat. Po několika minutách se snažte cítit, že když se nadechujete, váš dech ve skutečnosti přichází z tohoto bodu, a že tento bod se také nadechuje, dostávajíc dech od vás. Snažte se cítit, že se zde nacházejí dvě osoby: vy a černý bod. Váš dech přichází z bodu a jeho dech přichází od vás. Cvičit by se mělo v rozmezí 1015 min., alespoň 12x týdně

3. IQ v tabletách

Mozkovou činnost podporuje potravní doplněk Lecitin, DMEA a různé testy. Kromě pilulek zkuste zábavné testy na www.mensa.cz.