Několik rolí veletrhu s uměním     

Maastrichtský TEFAF, jedna z nejdůležitějších událostí ve světě umění, který se konal  9.18. března, otevřel letošní sezonu tematických veletrhů. Od jara do podzimu se sběratelé, galeristé, aukční domy a další příznivci umění potkávají na několika místech v Evropě, aby uzavřeli obchody s díly nejvýznamnějších výtvarníků a dalších umělců.

Existuje několik důvodů, proč si všichni výše jmenovaní nenechají každoročně ujít veletrhy umění. Všechny spojuje angažovanost v tomto oboru, přestože v něm každý z nich hraje jinou roli. A právě z té vychází účel jejich návštěvy.

Pro sběratele umění představuje veletrh příležitost zakoupit cenné umělecké dílo, seznámit se s novými autory a jejich tvorbou a vůbec načerpat inspiraci.

Také galeristé jezdí na veletrhy s cílem koupit. Ať už dílo do svého portfolia, nebo přímo pro konkrétního klienta, který je o to požádá. Poměrně často se klient na veletrh vydá s galeristou a při osobním výběru si nechá vést ruku. „U nás není tento model ještě příliš rozšířený, přestože ve světě to opravdu takhle funguje,“ říká Jiří Švestka, majitel stejnojmenné pražské galerie. „Češi se o umění moc nezajímají a už vůbec nejsou zvyklí do něj investovat,“ dodává. „Věřím ale, že změna v jejich postoji je jen otázkou několika nejbližších let. Investice do umění se totiž skutečně vyplatí.“

Pro galerie, které se na veletrh akreditují jako vystavovatelé, je hlavní motivací vlastní prezentace a získání zajímavých kontaktů na své potenciální zákazníky. Pokud je to na veletrhu možné, jsou stánky galerií navrženy v designu odpovídajícímu jejich image. Vystavená díla jsou pak zpravidla ukázkou toho nejlepšího, co galerie nabízí. Možnost akreditace na veletrh je prestižní záležitostí a není dostupná pro každého. Nabídka přichází ze strany organizátora, a protože její akceptace představuje pro galerii nemalé výdaje, ne každá si ji může dovolit.
 
Poměrně častými návštěvníky veletrhů umění se v poslední době stávají i významné aukční domy, představující na něm neoblíbenou konkurenci galerií. V pozici kupce i prodejce totiž mnohdy nabízí zajímavější obchodní podmínky respektující globální charakter současného trhu s uměním. Zatímco obchod galeristů je většinou limitován nutností osobního kontaktu s kupujícím a sídlem galerie, aukční domy jsou z tohoto hlediska anonymnější a flexibilnější.

Své místo mají na veletrzích umění i společnosti nabízející pojištění uměleckých děl a další související služby, bez nichž se žádný obchod s cennostmi neobejde. I pro ně je tato událost příležitostí k nabídce služeb a navázání kontaktů s potenciálními zákazníky.

Vedle uměleckého mají tzv. art fairs i další aspekty. Ty nejvýznamnější jsou ekonomické a společenské. Z ekonomického hlediska představují veletrhy pro galeristy velmi zajímavé období. Podle studií, které si organizátoři TEFAFu nechali zpracovat, většina vystavovatelů přiznává, že prodej na veletrhu představuje až čtvrtinu jejich celoročních tržeb. Podstatná je i společenská funkce veletrhů s uměním, které jsou příležitostí k setkání významných lidí nejen z uměleckého prostředí. Za zmínku v této souvislosti stojí, že letošní ročník zmiňovaného maastrichtského festivalu znamenal pro místní letiště největší počet přistání soukromých letadel.

Soutěž: Jak se jmenuje postava majitele baru ze seriálu Simpsonovi? 
Veletrhy s uměním nejsou jen výsadou pro ty, kteří v této branži vyvíjí nějakou obchodní činnost. Jsou určeny všem, kteří se rádi nechají inspirovat krásnými obrazy, plastikami a jinými artefakty. Vedle exhibicí galerií na veletrhu návštěvník najde také např. obchody s knihami o architektuře, designu a umění, jejichž nabídka je většině podstatně dostupnější.

www.jirisvestka.com.

Reklama