Páté největší rakouské město Innsbruck, to nejsou jen hory či olympijské hry, i když ty se nám asi většinou vybaví. Je to taky pořádný kus evropské historie…

Toto krásné město má opravdu úžasnou polohu, leží na soutoku řek Inn a Sill v údolí obklopeném Alpami. Ostatně už sám jeho název hodně napovídá – překládá se jako most přes řeku Inn (česky docela zvláštně: Innomostí).

BergiselZimní olympiáda se tu konala hned dvakrát – poprvé v roce 1964 a o dvanáct let později v roce 1976. Tehdy byl také pro olympiádu na hoře Bergisel vybudován lyžařský areál se skokanským můstkem, jehož autorem byl Horst Passer. Můstek ale přestal ke konci 20. století vyhovovat, a tak byla vypsána mezinárodní soutěž, kterou vyhrála futuristická stavba Zahy Hadid, věhlasné írácké architektky působící v Londýně, držitelky prestižní Pritzkerovy ceny za architekturu. Neplní zdaleka jen funkci, pro kterou byl areál vytvořen – což je Mezinárodní turné čtyř můstků ve skocích na lyžích. Využívá se celoročně – je cílem rodinných výletů, konají se tu obchodní setkání, je zde kavárna a restaurace a vyhlídková terasa. Nahoru se dostanete po 455 schodech nebo šikmým výtahem. Je to prostě nová turistická atrakce a dominanta Innsbrucku.

 

Ale vraťme se k té historii…

Rozmach původního osídlení se datuje zhruba do 11. století, avšak dnešní staré město vznikalo až v 15. a 16. století zejména zásluhou tyrolských panovníků, Fridricha IV. a Zikmunda Tyrolského. Město vzkvétalo zejména díky nedalekým stříbrným dolům, které zajistily vládcům slušný přísun tohoto vzácného kovu pro ražbu mincí. Z tohoto období pochází například Stará radnice s městskou věží a Stará zbrojnice.

V roce 1453 se arcivévoda Zikmund Tyrolský, nesmírně bohatý člověk, rozhodl vytvořit své vladařské sídlo právě v Innsbrucku, a tak zde nechal postavit gotický hrad Hofburg. Jen tak mimochodem – ačkoli měl údajně 50 nemanželských dětí, zemřel bez legitimních potomků. Na konci svého života začal senilní arcivévoda bezmezně rozhazovat. Jeho životní styl a četné postelové aféry rozlítily císaře Svaté říše římské Fridricha III. natolik, že ho donutil abdikovat ve prospěch jeho syna Maxmiliána I., kterého předtím „musel“ adoptovat. Ten se mu na oplátku zavázal, že hmotně zajistí jeho početné potomstvo.

HofburgHofburg na dobové kresbě od Albrechta Dürera

 

Hofburg se tak dostal do císařských rukou. Dnešní podobu však má na svědomí Marie Terezie, která ho v 18. století nechala přestavět ve stylu císařského baroka. V rokokově vybavených interiérech je proto mnoho portrétů císařské rodiny.

Marie Terezie zde ženila svého syna a pozdějšího císaře Leopolda II. Tato radostná událost byla na konci svatebních oslav zkalena nečekanou smrtí jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského. Marie Terezie se s tím do konce svého života nemohla vyrovnat.

 

 

Hofburg

Současná podoba barokního hlavního průčelí do ulice Rennweg

 

Hofburg-int

Interiéry oplývají nádhernými freskami a množstvím rozměrných portrétů členů císařské rodiny

 

Na počátku 16. století byl na císařském hradě založen Dvorní kostel. Císař Maxmilián I. se zde rozhodl vybudovat svůj náhrobek. Na jeho tvorbě se podíleli nejlepší umělci své doby – Albrecht Dürer, pražský malíř Florian Abel a vlámský sochař Alexander Colin. Tvoří jej sarkofág s klečící postavou císaře a výjevy z jeho života na bronzových deskách. Je obklopený tepanou mříží a 28 bronzovými sochami významných osobností tehdejší Evropy.

Hofkirche-int

I když interiéru Hofkirche dominuje Maxmiliánův náhrobek, rozhodně stojí za prozkoumání i jeho výzdoba

 

Sarkofág je však prázdný. I když byl Innsbruck Maxmiliánovým oblíbeným městem a náhrobek byl navrhován podle jeho plánů, nakonec se přece jen rozhodl, že bude pohřben ve Vídeňském Novém Městě. Ostatně náhrobek byl dokončen dlouho po jeho smrti.

Později nechal v tomto chrámu Ferdinand Tyrolský vybudovat tzv. Stříbrnou kapli, kde je pochován se svou ženou Filipinou.

Tombs

Náhrobky Filipiny a Ferdinanda

K nejhezčím ulicím historického jádra města patří určitě Herzog- Friedrich-Strasse. A tady už zdálky poutá pozornost Zlatá stříška – Goldenes Dachl. Kolem roku 1500 ji nechal zřídit Maxmilián I., císař Svaté říše římské, který sem svůj stolec přesunul patrně také kvůli stříbrným dolům. 2657 pozlacených měděných šindelů pokrývá pozdně gotický arkýř, z něhož císař sledoval slavnosti, které se na náměstí konaly. Stavba měla vzbudit dojem, jak bohatý Maxmilián je. Jenže on byl s penězi neustále na štíru.

 

Goldenes dachl

O Zlatou stříšku je opravdu veliký zájem. I když tady podezřívám „svého“ fotografa, že více než krása památky ho upoutal pohled na jiné objekty

 

Na stejné ulici se nachází v sousedství barokních domů další innsbrucký skvost – Helblinghaus. Tento původně středověký nárožní dům v gotickém stylu dostal na počátku 18. století rokokový kabát.

Helblinghaus

Helblinghaus

 

O kus dál dojdeme po Phargasse k jiné památce, která si určitě zaslouží naši pozornost. Je to katedrála sv. Jakuba. Tato perla barokní architektury pochází z počátku 18. století. Na jeho výzdobě se podíleli i významní mnichovští umělci bratři Cosmas Damian a Egid Quirin Asamovi. Známe je dobře např. z fresek pražského kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Nejvzácnějším pokladem katedrály je oltářní obraz Panny Marie pomocné od Lucase Cranacha staršího. 

 

katedrála sv. Jakuba

Katerála sv. Jakuba. Oltářnímu obrazu Lucase Cranacha staršího připisují zázračnou moc

 

A na závěr jsme si nechali povídání o skutečné perle Innsbrucku i celého Tyrolska – zámku Ambras. Ten je nejvíce spjat se jménem Ferdinanda Tyrolského, kterého dobře známe z včerejšího vyprávění o Filipině Welserové. Deset let žil a působil v Čechách jako místodržící. V Praze si budoval své sídlo, zakládal obory a lesoparky, podle vlastních plánů nechal postavit letohrádek Hvězda. V Čechách se zamiloval a tajně oženil se svou životní láskou Filipinou Welserovou.

Zámek Ambras

Zámek Ambras - perla renesance na sever od Alp

 

Když se stal dědičným vládcem Tyrol a Předních Rakous, své sídlo přenesl do Innsbrucku. Bývalý hrad z 12. století nákladně přebudoval v jednu z nejkrásnějších renesančních staveb své doby. Byl milovníkem krásného umění, a tak výstavbou ambraského zámku pověřil významné stavitele své doby. Arcivévoda byl nadšený sběratel kuriozit a vzácných předmětů všeho druhu, takže na zámku dal postavit „uměleckou“ a „zázračnou“ komnatu. Sem přenesl své umělecké sbírky z Křivoklátu. Na Ambrasu postupně nashromáždil rozsáhlé a cenné sbírky nejen umění, písemností, kolekce zbraní, portrétů, ale také přírodních kuriozit. Speciálně pro svou rozsáhlou sbírku zbraní vystavěl v západní části Dolního zámku v roce 1589 zcela nové křídlo.

Své milované manželce Filipině tu nechal zřídit vlastní koupelnu s velkou vanou. Ta připomíná spíše malý bazén, který je hluboký asi 160 centimetrů. Na dně byly rozžhavené kameny udržující teplou vodu. Na svou dobu opravdu revoluční vynález!

Ambras-bath

Na svou dobu revoluční koupelna Filipiny Welserové

 

Po smrti Ferdinanda zdědil Ambras včetně sbírek jeho syn, který ovšem o rodinné dědictví vůbec nestál a prodal ho císaři Rudolfovi II. Spojením sbírek Ferdinanda a Rudolfa tak vznikla největší a nejvzácnější kolekce tehdejší doby, která představuje vrchol sběratelství. Ferdinandovu část však Rudolf ponechal na Ambrasu.

Ambras-Spanish hall

Ambras - Španělský sál je jedním z nejkrásnějších místností zámku

Bohužel tím, že Ambras přestal být sídelním místem a byl jen zřídka obydlen, začal chátrat. A nejen zámku, ale i sbírce hrozilo značné poškození. Zejména knihy a vzácné dokumenty byly vystaveny neúprosnému zubu času. Císař Leopold I. proto nechal velkou část sbírky odvézt do Vídně. V době napoleonských válek však hrozilo navíc nebezpečí uloupení, a byl tedy i zbytek předmětů převezen do Vídně.

V současné době je zámek Ambras po nákladné restauraci provozován vídeňským Uměleckohistorickým muzeem. Část sbírek Ferdinanda Tyrolského tak opět můžeme obdivovat na místě, které jim bylo původně určeno…

 

Innsbruck zasáhl do české historie ještě jednou, a to nedávno. V roce 1998 na zdejší Univerzitní klinice profesor Bodner operací zachránil život českému prezidentu Václavu Havlovi.

 

O tom, že je Innsbruck oblíbenou turistickou destinací, svědčí fakt, že se v nedávné anketě Best european destinations 2015 umístil v první desítce. Hlasování trvalo tři týdny a zúčastnilo se ho čtvrt milionu turistů ze 113 zemí.

 

Marie-Terezie Strasse

Marie-Terezie-Strasse patří mezi nejkrásnější místa Innsbrucku

Innsbruck

Innsbruck - to je řeka Inn, most ... a Alpy.

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

 

Reklama