Pouze necelých 40 % lidí se svěří svému lékaři s tím, že trpí únikem moči. Vyplynulo to z průzkumů mezinárodní organizace International Continence Society. A to i navzdory tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila inkontinenci na seznam nemocí již v roce 2003. Dodnes je však v mnohých případech mylně považována pouze za průvodní jev jiných onemocnění.

Inkontinence se také často spojuje výhradně se stářím a staršími lidmi obecně a to je velký omyl. Může totiž postihovat ženy, muže i děti různého věku bez rozdílu. Na vzdělávacím semináři pro média, který při příležitosti Světového týdne kontinence uspořádal výrobce inkontinenčních prostředků TENA, to konstatovala Monika Hradecká, Public & Regulatory Affairs Manager Czech Republic & Slovakia společnosti SCA, výrobce značky TENA. „Nebojme se o inkontinenci mluvit. Jednoho dne se totiž může týkat i nás nebo našich blízkých. A v takovém případě je dobré vědět, na co se připravit,“ doplnila.

TENA

To, že inkontinence je vážným onemocněním postihujícím mnoho lidí bez ohledu na věk a pohlaví zdůraznil i doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD., primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Na příkladech z reálné praxe v České republice demonstroval, že inkontinence moči pacienty často trápí, snaží se ji zatajit a má negativní vliv na jejich sebevědomí a psychickou pohodu. „Nechtěným únikem moči trpí pacienti z různých důvodů, například i ženy v souvislosti s porodem,“ upozornil R. Zachoval. Jak dodal, pohyb, udržování tělesné hmotnosti v normě, nebo správná výživa, mohou zásadně ovlivnit nástup tohoto problému.

Týden kontinence vyhlásili poprvé účastníci právě na zasedání International Continence Society v roce 2008 v Káhiře. Cílem této mezinárodní organizace je globální zlepšení životů lidí trpících inkontinencí. Každoročně je Světovému týdnu kontinence vždy vyhrazen poslední týden v červnu, přičemž letos byl zahájen v pondělí, 23. června. Úlohou semináře a aktivit, které se v jeho průběhu konají, je především osvěta a zvýšení povědomí o tomto onemocnění, které je i v dnešních dnech do vysoké míry tabuizované.

Inkontinencí moči trpí 25 % lidí starších 60 let a 55,6 % lidí ve věkové skupině 80 a více let. Postihuje až 34 % seniorů žijících doma a 40 až 70% seniorů ve specializovaných zařízeních. Tento problém trápí více ženy (30 až 50 %) než muže (3 až 11 %).

TENA

Značka TENA je se svými více než 40-letými zkušenostmi světovým lídrem ve zvládání inkontinence, přičemž dodává produkty a služby jednotlivcům a organizacím poskytujícím zdravotní péči ve 100 zemích světa. Značka TENA patří do skupiny SCA. SCA dnes celosvětově zaměstnává přibližně 44 000 lidí ve více než 40 zemích.

Reklama