blobid0.jpg
Foto: Shutterstock

Co je inkontinence?
Inkontinence je definována jako mimovolný únik moče, který je způsoben narušenými anatomickými poměry nebo funkční poruchou. Inkontinence moči podstatně ovlivňuje každodenní život pacienta, negativně působí na kvalitu jeho života. Velmi výstižně poznamenal jeden ze zakladatelů neurourologie Helmut Madersbacher: „Inkontinence nezabíjí člověka, ale zabíjí jeho život„.

Existuje nějaké rozdělení inkontinence?
Základní dělení inkontinence je na stresovou, urgentní a smíšenou. Stresová inkontinence je nejčastější, její podstatou je zvýšení nitrobřišního tlaku, resp. zvýšení tlaku v močovém měchýři nad odporem močové trubice. V praxi se jedná o inkontinenci při kašli, smíchu, zvedání břemena atd. Jejím důvodem bývá u žen nejčastěji porod, nebo se objevuje v menopauze. Urgentní inkontinence je spojena se silným nucením na močení. Jejím důvodem bývá tzv. hyperaktivita měchýře, sekundární příčiny nebývají tak časté, ale o to závažnější, např. nádor, zánět močového měchýře, či cystolitiáza. Operační léčba je vhodná při stresové inkontinenci, u urgentní se uplatňuje farmakologická terapie po vyloučení sekundární příčiny. Dále jsou možné smíšené formy.

Koho inkontinence nejčastěji trápí?
Rizikovým faktorem je ženské pohlaví, protože inkontinence postihuje častěji ženy než muže. Ženy jsou stresovou inkontinencí postiženy 2 až 3krát častěji než muži, a to zejména ve věku pod 60 let. Zásadními rizikovými faktory jsou u žen věk, počet porodů a obezita.

Inkontinencí často trpí ženy před porodem i krátce po něm. Vrátí se funkčnost močového měchýře sama od sebe do původního funkčního stavu, nebo mu musíme pomoci cvičením?
Ano, tento stav je častý, ale návrat do normy můžeme značně urychlit. Ženy by se měly vyvarovat náročných fyzických aktivit a zvedání těžkých předmětů během šestinedělí.  S jednoduchými cviky na pánevní dno můžete začít již 2. den po nekomplikovaném porodu. K posílení pánevního dna se hodí tzv. Kegelovy cviky. Jedná se o soubor cviků, které vytvořil kalifornský gynekolog dr. Arnold Kegel pro své pacientky s inkontinencí. Metoda využívá vědomé stahování svěračů, kterými lze zastavit proud moči.

Ženy, co porodily, si často stěžují na malé úniky moči například při kýchnutí, smíchu, výskoku, běhu… lez tento stav zlepšit nebo bude jen stagnovat či dojde k pomalému zhoršování? 
Během těhotenství se inkontinence objeví u 30-60 % žen. Po porodu se většinou upraví, k rychlejší regeneraci může napomoci posilování svalů pánevního dna Kegelovými cviky.

Potká problém inkontinence dříve či později každou ženu?
5-70 % žen se v průběhu svého života setká s lehčí formou inkontinence, závažná inkontinence se vyskytne u 6-11 % žen. Mezi nejrizikovější faktory patří věk, počet porodů, porodní cesta a obezita. Dalšími rizikovými faktory jsou menopauza, kouření, chronický kašel nebo zácpa.

Platí, že čím dříve se problém začne řešit, tím lépe? 
S návštěvou lékaře by neměl váhat žádný pacient či spíše pacientka, kterou sužuje inkontinence, a to v jakékoliv míře, tedy i v úplném počátku.

Komu se s tímto problémem svěřit? (gynekolog, praktik, urolog)
Považuji za správné, že je to především urolog, kam přichází pacient s inkontinencí moče. Musím ale zmínit i naše nezastupitelné partnery, a to praktické lékaře, gynekology, neurology, pediatry a další.

Rozhodně nejsou na místě obavy nemocného z vyšetřovacích metod. Lékař s pacientem absolvuje pečlivý pohovor, vyplnění dotazníků, fyzikální i laboratorní vyšetření a zpravidla také cystoskopii.

Jaké je možné řešení inkontinence, kterou nabízí moderní medicína?

obrazek.pngV léčbě inkontinence je zásadní určit její typ. Možnosti v léčbě jsou konzervativní, nebo miniinvazivní chirurgický zásah proti její příčině. Neoperační terapie zahrnuje režimová opatření, rehabilitace svalů pánevního dna, či farmakoterapii. Vše se odvíjí od individuálního přístupu k nemocnému.

Má žena možnost můj stav nějak ovlivnit doplňky stravy, zdravým životním stylem, zhubnutím či vhodným cvičením třeba (pánevní dno)?
V prevenci rozhoduje zdravý životní styl, vyvarování se obezity a posílení svalů pánevního dna.

Děkujeme za odpovědi, které nám poskytl MUDr. Tomáš Chmelenský, vedoucí lékař urologie Canadian Medical, budeme rádi, když toto téma bude pro mnohé ženy inspirací k možnostem řešení.

Zdroj informací: autorský rozhovor s lékařem

Naše články:

Reklama