Kromě zdravotní a sociální oblasti života žen se inkontinence promítá i do ekonomických vazeb postižené osoby. Začíná to nákupem absorpčních prostředků, pokud se pacient svěří lékaři, nastává někdy složitá diagnostika a léčba inkontinence také není levnou stránkou tohoto symptomu. Celkové náklady na péči o inkontinentní osoby zatím nikdo nevyčíslil. Jsou sice známy parciální údaje například na absorpční pomůcky, známe také cenu jednotlivých vyšetření, léků i operačních zákroků, ale komplexně není problematika zpracována.

inkontinence

Močová inkontinence je stresující a invalidizující stav zvyšující nemocnost ve společnosti. Nezávisle na věku je 15 – 30 % žen ovlivněno močovou inkontinencí ve všech životních oblastech – osobní, pracovní, fyzické, sociální, psychické a v neposlední řadě také sexuální. Strádající ženy se vzdávají mnohého ze svého běžného životního stylu a dochází tak ke zřejmému poškození jejich sociálních vazeb, partnerských a sexuálních vztahů, profesního zařazení a celkové spokojenosti. Také starost o domácnost, odpočinek a zájmové aktivity jsou částečně ovlivněny a nemocné ženy nově organizují svůj život podle rozmístění toalet s důsledným vyhýbáním se eventuálním nepříjemným situacím spojených s možným únikem moči. Je úkolem nás, odborníků, ale také společnosti i zájmových organizací jako je Incoforum, na tento problém upozorňovat a pomoci tak k jeho řešení.

Zdroj: tisková zpráva Incoforum

Reklama