• Mýtus č. 1: Inkontinence patří ke stárnutí, jejímu vzniku nelze předejít

Riziko nechtěného úniku moči s věkem stoupá. Jeho příčinou jsou přirozené degenerativní změny orgánů, snížená produkce některých hormonů, změny na úrovni nervového systému, ale i různá onemocnění (například cukrovka). Významným faktorem ovlivňujícím rozvoj inkontinence je také zhoršená pohyblivost a s tím mnohdy související i vzdálené umístění a nevhodné vybavení toalety (například chybějí pomocná madla). Do jisté míry mohou k nechtěnému úniku moči přispívat také některé léky. Důležitou roli hraje i funkce svalů pánevního dna. Všechny tyto faktory jsou u každého člověka individuální a změny v organismu probíhají různou rychlostí. Nelze tedy říci, že každý z nás spěje s přibývajícími roky k inkontinenci. Mezi preventivní opatření rozvoje inkontinence patří především: 
5bf7e08b73b6aobrazek.jpg

  • pravidelná fyzická aktivita a posilování svalů pánevního dna,
  • včasná léčba akutních i chronických onemocnění, s čímž souvisí i pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře, gynekologa či urologa,
  • dietní opatření, pravidelný pitný režim,
  • vhodné hygienické návyky,
  • pravidelné vyprazdňování,
  • vyvarovat se kouření (mj. způsobuje chronický kašel, který může oslabovat pánevní dno a přispívat tak k rozvoji inkontinence).

Mýtus č. 2: Omezení pitného režimu zabrání nechtěnému úniku moči

V tomto případě je opak pravdou. Přiměřený a zejména pravidelný pitný režim patří mezi důležitá opatření pro prevenci a léčbu inkontinence. Snížený příjem tekutin způsobuje přílišnou koncentrovanost moči, která pak většinou dráždí močový měchýř. Pokud pacient nepije dostatečně, může u něj docházet také k zácpě, která způsobuje zvýšený tlak v pánvi. Tento tlak rovněž podněcuje močový měchýř k častějšímu vyprazdňování. I z těchto důvodů by pacienti měli pít pravidelně v průběhu celého dne. Vyhnout by se měli dráždivým nápojům, zejména kávě a alkoholu.
Na močový měchýř má důležitý vliv také správné fungování střev. Vzniku zácpy můžete předcházet dostatečným přísunem vlákniny. Stačí, když do svého jídelníčku zařadíte ovoce, zeleninu a celozrnné potraviny. K lepší pohyblivosti střev může přispívat i pravidelná fyzická aktivita. Pohyb totiž přispívá k lepší pohyblivosti střev, čímž snižuje tendenci k zácpě, a tudíž i k močové inkontinenci. Fyzická aktivita by měla být u každého pacienta přiměřená věku, mnohdy postačí pravidelné procházky.  

  • Mýtus č. 3: Inkontinenci u seniorů nelze léčit, nemá smysl vyhledat odborníka

Únik moči má řadu typů a příčin. Vždy je třeba zohlednit věk pacienta a další přidružené nemoci. Důležitou roli hraje i to, zda k jeho potížím začalo docházet náhle, nebo se s problémem potýká dlouhodobě. Praktický lékař může dle svého uvážení provést další vyšetření například k vyloučení cukrovky či močové infekce. Je proto zcela namístě vyhledat při problémech s únikem moči lékaře a problém s ním řešit. Inkontinence patří k běžným problémům, s nimiž se praktik ve své ordinaci setkává, proto není třeba se za ni stydět.
V některých případech může praktický lékař pacientovi trpícímu inkontinencí doporučit návštěvu urologie, případně gynekologie. Odborní lékaři pak mohou po bližší diagnostice příčiny úniků moči předepsat pacientům léky, které snižují dráždivost močového měchýře. U některých typů inkontinence mohou navrhnout i chirurgické řešení. Základem je však určit příčinu problému. 

  • Mýtus č. 4: Menstruační vložky mohou nahradit inkontinenční pomůcky

Pro mnoho seniorů bývá únik moči natolik citlivým tématem, že se raději rozhodnou o svém problému s nikým nemluvit a potíže řeší zakoupením běžně dostupných menstruačních vložek. Ty však nejsou uzpůsobeny k tomu, aby pohlcovaly moč, a proto bývají velmi nespolehlivé. Mají malou kapacitu a nepohlcují zápach. I proto je důležité konzultovat nechtěný únik moči s praktickým lékařem, protože ten může pacientovi předepsat inkontinenční vložky nebo jiné pomůcky na poukaz. Lékaři také mají často ve svých ordinacích k dispozici vzorník jednotlivých pomůcek a pacientovi vysvětlí, jak s nimi zacházet. Výhodou užívání inkontinenčních pomůcek je také jejich financování - na rozdíl od menstruačních vložek mohou být plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

 Autor: redakce uLékaře